UncategorizedFlemming Biirsdahl

Flemming Biirsdahl

Flemming-Biirsdahl

Født: 05/04/1968

Boligorganisation og afdeling: Øbrohus AKB København

Tillidshverv: Medlem af organisationsbestyrelsen AKB København

Motivation for opstilling:

I mine mange års virke som næstformand i Øbrohus’ afdelingsbestyrelse, og i de seneste år også i Organisationsbestyrelsen for AKB København, samt KAB og BL 1. kreds´ bestyrelse, har mit fokus hele tiden været på beboerne. At tjene beboernes interesser.

Som genvalgt medlem af KAB-bestyrelsen, vil jeg også i fremtiden fastholde denne tilgang til vores beboerdemokrati, med konsekvent insisteren på beboerinddragelse og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne, ikke kun i KAB-regi, men generelt i alt hvad vi laver som administrativ leverandør.

KAB-beboere fortjener gode boliger og god service. Bestyrelsen skal arbejde for, at KAB kontinuerligt sikrer den bedst mulige service og tryghed for såvel beboere og personale samt boligorganisationerne i KAB-fællesskabet. Vi skal kræve ordentlighed i vores nybyggerier og de renoveringer som KAB er inddraget i. Vi skal ikke tillade at der springes over hvor gærdet er lavest, men insistere på, at man skal kunne bo godt og miljørigtigt når man bor I en KAB administreret ejendom. Vi skal fortsætte den digitale udvikling af KAB men sørge for, at det sker i harmonisk samspil mellem personale, beboere, boligorganisationerne og underleverandører i KAB-fællesskabet. Nøgleordene vil her være kvalitet, miljø, bæredygtighed frem for pris, da det billigste kun sjældent er det bedste.

I KAB skal vi gå forrest når det gælder klimavenligt byggeri, beboerinddragelse og grønne initiativer i KAB-fællesskabet

Andre kandidater

Andre nyheder