ByggeriSpritnye boliger i utraditionel Blåkildegård-løsning

Spritnye boliger i utraditionel Blåkildegård-løsning

I rækkehusbebyggelsen Blåkildegård i Høje-Taastrup strandede planerne om at renovere, men det banede vej for en ny og bedre løsning

Nogle gange er det bedre at starte forfra i stedet for at blive ved med at lappe på det gamle. Det er Blåkildegård i Boligselskabet AKB, Taastrup et eksempel på.

Blåkildegård er en tæt lav bebyggelse med 405 store veldisponerede rækkehuse opført i 1970’erne i tidstypisk byggestil og med tidstypiske udfordringer. Dårlig isolering og fugt- og skimmelproblemer.

Boligselskabet og KAB har i årevis arbejdet med at finde en god løsning via renovering af klimaskærm og ventilation. Flere modeller blev forsøgt i prøveboliger, men viste sig at koste det dobbelte af det budgetterede. Så var gode råd dyre.

Fortætning og genopbygning

Arbejdet med at finde et alternativ ledte ad utraditionelle veje, forklarer Jens Elmelund, adm. direktør i KAB:

”Løsningen blev en fortætning, hvor en del af grundarealet sælges fra til en privat investor – her en pensionskasse – og indtægten benyttes til at medfinansiere nedrivning og genopbygning af boligerne i afdelingen. Jeg glæder mig over, at det er en løsning, som både løfter boligkvaliteten til nybyggeristandard og samtidig bidrager til blandede ejerformer og flere forskellige boligtyper i kvarteret.”

Antallet af almene boliger forbliver 405, som i projektet integreres med cirka 160 private udlejningsboliger.

Boliger til hele livet

Disponeringen af det nye Blåkildegård.

Løsningen kaldes også en nedbygningsmodel, og der er eksempler på, at modellen er anvendt andre steder, men ikke så mange.

”I juridisk forstand er der ikke tale om en nedrivning, fordi vi ikke afvikler boliger. Vi genopbygger i store træk på de tidligere sokler, men har fået mulighed for erstatte nogle af rækkehusene med mindre og mere ældrevenlige boliger i lavt etagebyggeri. Det er et enormt aktiv for projektet og bebyggelsen, at der fremover er mulighed for fx at blive her, når man bliver ældre og ikke længere har behov for et stort rækkehus,” forklarer Claus Bjørton, kundechef for Boligselskabet AKB, Taastrup.

Nye boliger er billigere i drift

Nedbygningsmodellen betyder også, at der kan spares på driften i de første minimum 10 år, fordi alle bygningsdele er nye.

”Hvis vi her havde kørt videre ad renoveringssporet, havde det været uden nye køkkener, uden nye badeværelser, uden nye gulve. Det vil sige, at der om 5-10 år ville melde sig et behov for at optage nye lån. Derudover ville der være brug for genhusning i flere omgange. Det her er en god og fremtidssikret løsning for beboerne,” forklarer Marianne Sejerbo, projektudviklingschef i KAB.

Projektet for Blåkildegård blev vedtaget med stort flertal blandt beboerne på et møde i juni 2021. Stemmerne fordelte sig med 85 % ja og 15 % nej.

Afdelingsbestyrelsen i Blåkildegård er særdeles tilfreds med afstemningsresultatet. Formand Jonas Brandenburg udtaler:

”Vi har i bestyrelsen fået markant opbakning til vores linje og den foreslåede løsning”, siger han og uddyber: ”Jeg er som formand rigtig glad for, at beboerne har givet så klart et mandat”.

Beboerne vil tilbage

Aktuelt har alle beboere i Blåkildegård udfyldt et spørgeskema om deres ønsker i tilknytning til genhusning. 230 husstande har besvaret spørgeskemaet, og heraf ønsker 197 husstande at vende tilbage til Blåkildegård efter genopbygningen.

Beboerne vil få mulighed for at få indflydelse på såvel boligindretning som uderum i en inddragelsesproces, der kommer til at køre sideløbende med kommunens lokalplanproces.

Byggestart forventes i anden halvdel af 2023 og byggeperioden cirka 4-5 år.

Se en kort video om, hvordan Blåkildegård kan komme til at se ud

Seneste nyt

Andre læste også