Drift og teknikHistorien om blomsten og bien er en gyser

Historien om blomsten og bien er en gyser

Nyt kursus tænder gejst hos driftsmedarbejdere, som har fået en nuanceret forståelse for insekternes levevilkår. Det er et spørgsmål om arternes overlevelse – og KAB-Fællesskabet kan gøre en forskel

De vilde insekter er truet på livet. De er en del af en fødekæde, hvor også vi mennesker indgår, så det er en alvorlig sag. Den gode nyhed er, at KAB-Fællesskabet er i en position til at hjælpe.

To hold medarbejdere fra KAB-Fællesskabet har været prøveballon for et kursus, som skal løfte KAB-Fællesskabets indsats inden for biodiversitet. Og det tegner godt.

”Den sidste dag havde vi nærmest ikke lyst til at tage hjem. Vi ville bare ud og konstruere biohabitater (levesteder for insekter, red.). Kurset gav os indblik i, hvor meget vi er afhængige af naturen, og hvor skrøbeligt et system det er,” siger driftschef Jan Holbæk Nielsen, der deltog i kurset sammen et hold af medarbejdere fra Samvirkende Boligselskaber (SAB).

Driften har en nøglerolle

Sara Berg, landskabsarkitekt i KAB, har ledet de senere års Vild Med Vilje-indsats i KAB-Fællesskabet og er igangsætteren bag det nye kursus.
”Driftsmedarbejderne har en nøglerolle i den fælles indsats om at øge biodiversiteten i boligområderne. Det er dem, der løser opgaverne. De skal få øje på, hvor det giver mening at arbejde med biodiversitet. Hvor kan det give en værdi for både naturen og beboerne?” forklarer hun.
Boligforeningen 3B var den anden leverandør af medarbejdere til et kursushold. Vilhelm Klem Ernsted, driftskonsulent, beskriver kurset som et led i en kulturændring.
”Vi skal bevæge os fra at tale om Vild Med Vilje til at skabe levesteder og fødesteder for insekterne. Folk tror, at biodiversitet er et flot blomsterbed, men det er ikke hele historien. Der er brug for rådne blomster, en træstamme eller kvasbunke, bar jord, stensætning. Kurset er en stor inspiration til at tilgå det her på en anden måde end tidligere,” siger han og kan desuden fortælle, at medarbejderne efter kurset er sat sammen i en Erfa-gruppe, for at sikre implementering og vidensdeling på tværs i boligforeningen.

Nyt fokus på vilde arter

Fra SAB-holdet sætter servicemedarbejder Michael Steen Thode ord på de indtryk, han tager med sig, og hvordan den nye viden kan gribe ind i arbejdsdagen i et driftsfællesskab.
”I dag slår vi græs, klipper hæk og sørger for, at her ser pænt ud. Kurset lægger op til et helt nyt fokus på planter og insekter. Det kan blive rigtig spændende,” siger han og konstaterer:
”Jeg blev overrasket over, at honningbierne ikke har så meget med biodiversitet at gøre. De lever ikke frit – de kan sammenlignes med malkekøer. Vi har over 300 arter af vilde bier i Danmark. Det er dem, vi skal hjælpe med steder at være. Det er dem, der har det svært”.

SAB-holdet på gruppearbejde i de grønne områder omkring skolen. Michael Steen Thode (øverst tv) fremlægger gruppens bud på, hvordan biodiversiteten kan tænkes ind i et konkret område.

Insekter har brug for pitstop

Maria Techow Dahl er gartner i Boligforeningen 3B og har allerede erfaringer med at etablere sådanne vilde områder. Hun oplevede kurset som en god lejlighed til at tale med kolleger om de fælles udfordringer.
”Vild Med Vilje skal ikke bare se godt ud. Det er ikke kun blomster og farver. Sten, vand, store træstykker og endda brændenælder spiller en stor rolle. Nogle af de smukkeste sommerfugle lægger deres æg i brændenælder. Vi kan kombinere områder, hvor det er rigtig vildt med områder, hvor der er mere pleje,” siger hun.

En af de helt store opgaver kræver samarbejde mellem boligafdelingerne i KAB-Fællesskabet.
”Vi talte en del om, at vi kan sætte en kæde i gang. Nogle af de insekter, vi mangler, flyver ikke så langt. Kun 80-120 meter. Så har de brug for føde igen, og det er ikke alt de spiser. Der kan vi tale sammen med naboområderne og skabe en korridor. Fx til blåhatjordbier, citronsommerfugl eller andre af de mere kræsne insekter,” forklarer Maria Techow Dahl.

3B-holdet på rundvisning i de grønne områder omkring skolen, som rummer gode eksempler på pointerne fra undervisningen.

Trædesten og eksempelområder

Den vinkel har landskabsarkitekten i KAB, planer om at dyrke i lidt større skala.
”Vi kan tænke boligområderne i KAB-Fællesskabet som trædesten, hvor lokale insekter og fugle kan bevæge sig imellem som del af et større system. Det kommer vi til at arbejde mere med,” siger Sara Berg.

SAB og Boligforeningen 3B er helt med og efterspørger nu et trin 2-kursus, som går tættere på redskaberne til at anlægge lokale levesteder for truede arter. Samtidig vokser en idé om at anlægge eksempelområder.

”Vi har brug for nogle områder, vi kan vise frem. Sådan kan et biohabitat se ud. De skal være forskellige i størrelse og indretning. Fx 10, 50 og 100 m2. Mange har brug for at se tingene. På den måde kan vi inspirere bestyrelserne til at prioritere indsatsen,” forklarer Jan Holbæk Nielsen.

Vil du vide mere?

arter.dk kan du zoome ind på et geografisk område, se hvilke arter, der er i området og læse mere om hver enkelt.

Hvis du er interesseret i at vide mere om en specifik art, er naturbasen.dk et glimrende opslagsværk. Her kan du fx læse om blåhatjordbien, som kan kendes på de lyserøde bukser.

AMU-kurserne i biodiversitet fandt sted på erhvervsskolen ZBC i Slagelse i september 2022. Hvert kursus var af to dages varighed med overnatning. Efter evaluering og eventuel tilpasning vil kurset blive udbudt til flere boligorganisationer i KAB-Fællesskabet.

Seneste nyt

Andre læste også