UncategorizedFrank Sass

Frank Sass

Frank Sass

Født: 1955

Boligorganisation og afdeling: Samvirkende Boligselskaber, Herlev Åhuse

Tillidshverv:
– Næstformand for Samvirkende Boligselskaber
– Formand for afdelingsbestyrelsen, Herlev Åhuse
– Medlem af repræsentantskabet i BL’s 1. kreds
– Medlem af KAB’s Byggeri‐ og Teknikudvalg

Motivation for opstilling:
Jeg vil gerne bidrage til den fortsatte udvikling af
KAB og arbejde med, at KAB‐fællesskabet er en
god partner for alle boligorganisationer, både de
store og de små. Den enkelte organisation skal stå i
centrum og drage fordel af fællesskabet.
Jeg interesserer mig særlig meget for nybyggeri og
renoveringer, hvor der i alt for mange tilfælde er
plads til forbedring. Jeg er i den forbindelse medlem
af ”Byggeri‐ og Teknikudvalget”, hvor jeg vil bidrage
til at sikre KAB‐fællesskabet så gode vilkår som
muligt.

Andre kandidater

Andre nyheder