ByggeriNybyggeriMedbygbolig vil give lejere hidtil uset grad af frihed

Medbygbolig vil give lejere hidtil uset grad af frihed

Boligselskabet AKB, København opfører 17 rækkehuse i Sydhavnen efter et nyt medbyg-koncept. Rammerne er ved at tage form

Det er ikke tilfældigt, at Boligselskabet AKB, København vælger at introducere medbyg på Stejlepladsen. Her vil den nye boligtype bygge bro til det eksisterende selvbyggermiljø i Fiskerhavnen.

En medbygbolig er en råbolig, som de kommende beboere selv arbejder med at bygge færdig. Både indvendig og udvendig. Det giver de kommende medbyggere en for almene beboere ny og banebrydende grad af frihed til at personliggøre deres hjem. Bygherren er Boligselskabet AKB, København, der opfører de 17 medbygboliger på Stejlepladsen i Sydhavnen som en del af et større byudviklingsprojekt med ca. 920 boliger hvoraf ca. 200 bliver almene.

Hænder og tid

”I AKB København vil vi gerne prøve ting af. Vi har gjort det med AlmenBolig+, og nu gør vi det med medbygboligen. Her er ideen at give folk, der bor alment, nogle af de samme muligheder for at sætte deres eget præg, som man har i fx en ejerbolig. Men det kommer også til at stille krav til, hvad man skal kunne med sine hænder og sin tid,” forklarer Mikkel Warming, næstformand i Boligselskabet AKB, København, der understreger, at bestyrelsens mål er at give de kommende medbyggere så stor frihed som muligt, uden at projektet bliver for dyrt.
”Man skal gerne kunne se, at folk selv har haft fingrene i det, og at hvert hus er anderledes end naboens. Boligtypen kan bidrage med både den personlige frihed og variationen. Og så håber vi da også at blive klogere på mulighederne indenfor de gældende regler,” siger Mikkel Warming.

Grafik af den nye bebyggelse på Stejlepladsen. Medbygboligerne er planlagt med beliggenhed mod Fiskerhavnen.

På jagt efter grænserne

De 17 medbygboliger på Stejlepladsen bliver rækkehuse på ca. 115 m2 og opføres som boksbyggeri i træ. I KAB arbejder proceskonsulent Mette Lund Norre og byggeprojektleder Thomas Furu-Grage med muligheder og rammer for konceptet.
”Boligerne vil opfylde et minimumskrav til at få en ibrugtagningstilladelse. Udvendig vil husene fx være forsynet med en klimaskærm, som er isoleret og tæt, men mangler afsluttende facade. Indvendig vil der være en meget spartansk indretning,” forklarer Thomas Furu-Grage og beskriver en bolig uden skillevægge undtagen omkring badeværelset, ubehandlede vægge, råt undergulv, intet værn på den indvendige trappe og med en kogeplade og håndvask som køkken. Udvendigt mangler husene facadeplader, skur og anlægning af have.
Mette Lund Norre konstaterer:
”Byggesagen leverer det, der er et krav ift. bygningsreglementet. Kommunens krav i lokalplan skal medbyggerne være med til at opfylde. Om de vil lægge linoleumsgulv eller malet trægulv. Om de vil beklæde facaden med paller og grønne planter eller lyserøde plader. Det er op til medbyggerne. Indenfor lokalplanens rammer.”
I dette tilfælde dikterer lokalplanen, at facaden skal udføres i træ eller plader.

Et byggebeløb

Huslejen i medbygboligerne vil være på linje med de øvrige almene boliger i området, men medbyggerne vil råde over et byggebeløb.
”Tanken er, at vi har et reservationsbeløb i byggesagen, som man kan få udbetalt, når man har udført sit medbyg-arbejde,” forklarer Thomas Furu-Grage, der endnu ikke kan løfte sløret for størrelsen af beløbet til medbyggerne, fordi det afhænger af den samlede økonomi for boligerne.

Selvbyggermiljøet på Stejlepladsen er en inspiration for de kommende medbygboliger.

Gode råd fra sjakbajsen

De kommende medbyggere bliver ikke ladt i stikken, hvis de møder udfordringer. En sjakbajs vil følge byggerierne og give et godt råd i ny og næ.
”Vi kommer til at køre en proces for medbyggerne, hvor de vil lære hinanden af kende og få tips og støtte fra en – lige nu kalder vi det en sjakbajs. En person, der kan hjælpe dem med håndværksmæssig snilde og fx sige: Hov, der er noget, vi kan gøre lidt anderledes her og få en bedre byggeteknisk løsning,” forklarer Mette Lund Norre.
Der er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt særlige kvalitetskrav til arbejdet, men også her vil sjakbajsen få en rolle.
”Der ligger selvfølgelig en opgave i at sige til, hvis noget ikke bliver lavet godt nok. Så må nogen sige, at det er om igen,” indskyder Thomas Furu-Grage.
”Men vi må også acceptere at finish er mere varieret. Lidt klondyke-look. Der vil være en anden margen eller standard, fordi det også er et individuelt valg, hvad der er fedt,” supplerer Mette Lund Norre og modtager nik fra kollegaen.
”Her skal være plads til kreativiteten. Noget af det, der er spændende ved medbyg, er, at man tør give fri. Og det kan flytte grænser for opfattelsen af lejeboligen,” siger Thomas Furu-Grage.

Interesseret? Følg med på kab-bolig.dk

Medbygboligerne på Stejlepladsen er en del af projektets etape 2, der efter planen opføres fra midt 2024 til midt 2026.

Ansøgningsprocessen er ikke fastlagt endnu, men interesserede boligsøgende kan følge projektet på kab-bolig.dk og tilmelde sig et nyhedsbrev.

Stejlepladskvarteret har også sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om projektet.

Seneste nyt

Andre læste også