ByggeriRenoveringSAB har mandat til at fortsætte Bellahøjprojektering

SAB har mandat til at fortsætte Bellahøjprojektering

Et overbevisende flertal i SAB’s repræsentantskab valgte i går at omstøde en beslutning i selskabets Bellahøjafdeling, og dermed forhindre stop af en igangværende plan for renovering

SAB’s repræsentantskab trådte ekstraordinært sammen onsdag den 30. august 2023 med en yderst alvorlig sag på dagsordenen: Fremtiden for den igangværende plan om renovering af selskabets 487 boliger på Bellahøj.

Selskabets afdeling på Bellahøj gennemførte i juni en urafstemning, hvor et flertal af beboerne stemte for at stoppe arbejdet med den igangværende helhedsplan. Dette til trods for, at husene har alvorlige konstruktionsfejl, som indebærer risiko for kollaps under kraftige vindforhold, hvilket også er baggrunden for, at der er udstedt kommunalt påbud om bl.a. frist for genhusning af beboerne.

På mødet vedtog repræsentantskabet med stemmerne 56 for, 17 imod og 3 blanke at benytte den særlige Call-in bestemmelse til at gribe ind og give mandat til at fortsætte den igangværende planlægning af helhedsplanen.

”Aftenens beslutning viser, at SAB’s repræsentantskab er parat til at påtage sig det nødvendige ansvar for beboernes sikkerhed og for bygningernes fremtid. Det glæder mig på selskabets vegne. Samtidig synes jeg selvfølgelig, det er ærgerligt, at vi af hensyn til sikkerheden har været nødt at indkalde repræsentantskabet. Det lokale beboerdemokrati er vores basis,” siger John B. Sørensen, formand for SAB’s bestyrelse.

Debatten kom omkring sagens mange vinkler, herunder både sikkerhed og økonomi. 

”Jeg og den øvrige bestyrelse har stor forståelse for beboernes bekymring for prisen for renoveringen, og vi vil arbejde for, at husleje efter renoveringen ikke sprænger rammerne i området. Samtidig mener vi ikke, der er et alternativ til en gennemgribende renovering, som løser bygningernes konstruktionsfejl,” forklarer formanden, der også understreger, at dialogen med afdelingsbestyrelsen nu fortsætter i følgegruppen for helhedsplanen.

SAB forventer at have helhedsplanen klar og prissat i november 2024, hvorefter den vil blive fremlagt for beboerne på et afdelingsmøde.

Fakta om Call-in
Call-in bestemmelsen fremgår af almenboliglovens § 37, stk. 4-6 og giver boligorganisationens øverste myndighed (repræsentantskabet) adgang til at træffe beslutning om iværksættelse af fx nødvendige renoveringsarbejder, hvis afdelingsmødets godkendelse ikke kan opnås, eller forslaget forkastes ved urafstemning. Der er en række nærmere fastsatte rammer for at benytte bestemmelsen.

Anvendelse af Call-in skal indberettes til Social- og Boligstyrelsen, som oplyser, at bestemmelsen er benyttet 10 gange, siden den blev indført i 2009.

Seneste nyt

Andre læste også