ByggeriRenoveringByggefejl påvirker brandsikkerhed i Bellahøjhuse

Byggefejl påvirker brandsikkerhed i Bellahøjhuse

En aktuel undersøgelse påviser nedsat brandmodstandsevne i fire af Bellahøjhusene. Nu installerer boligselskab automatisk brandalarmeringsanlæg og tilbyder fremrykket genhusning til sårbare beboere

Bellahøjhusene blev opført i 1953-58 af fire boligorganisationer, der hver opførte et antal huse: AAB, fsb, Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber (SAB). Renoveringen af SAB’s 10 dobbelthuse forventes at begynde i 2025.

Højhusene på toppen af Bellahøj ligner hinanden på afstand, men ved nærmere eftersyn er der forskelle – også i den måde, de er bygget på. Samvirkende Boligselskaber v. KAB opdager i forbindelse med planlægning af en renovering, at der i fire af dobbelthusene er gamle konstruktionsfejl, som har betydning for husenes brandsikkerhed. Brandmodstandsevnen for de fire huse er beregnet til 45 minutter, mens de (tidstypisk) burde have en modstandsevne på 60 minutter. Nybyggede etagehuse af Bellahøjs dimensioner skal leve op til en brandmodstandsevne på 120 minutter.

”Vi har fokus på, at beboerne føler sig trygge. Vi installerer nu et automatisk brandalarmeringsanlæg, der i tilfælde af brand vil sikre hurtig varsling af beboere og direkte besked til brandvæsenet. Vi skærper også vores tilsyn bl.a. i opgange og kældre,” understreger Finn Larsen, områdechef i KAB.

Tilbud om genhusning

Samvirkende Boligselskaber v. KAB har orienteret beboerne i de fire huse om situationen ved to informationsmøder den 6. og 8. september samt husstandsomdelt information. Som en del af renoveringen skal alle beboere genhuses. En del af dem får nu tilbud om at flytte, før renoveringen går i gang.

”Vi har i denne særlige situation tilbudt fremrykket, frivillig genhusning til beboere, der er småbørnsfamilier, bevægelseshæmmede eller generelt utrygge ved situationen,” forklarer Finn Larsen.

Et genhusningsteam i KAB vil i de kommende måneder holde samtaler med beboere, der overvejer at tage mod tilbuddet om at flytte. Samvirkende Boligselskaber og KAB håndterer situationen i tæt dialog med Københavns Kommune.

Forstærkning af svage led

Renoveringen af husene omfatter et forstærkningsprojekt, som vil løse udfordringen med brandforholdene.

”Teknisk er der tale om, at etagedækkene ikke er hæftet godt nok til væggene. Ved en lejlighedsbrand kan det derfor ske, at et etagedæk krummer og mister sin bæreevne. De samlinger forstærkes i forbindelse med renoveringen,” forklarer Finn Larsen.

Ingeniørvurderingerne er baseret på tegnings- og dokumentationsmateriale fra det eksisterende byggeri samt destruktive undersøgelser af husene.

Seneste nyt

Andre læste også