ByggeriAmbitiøst Blåkildegård-projekt er sendt i udbud

Ambitiøst Blåkildegård-projekt er sendt i udbud

405 store rækkehuse i Taastrup skal moderniseres som led i en helhedsplan. En mindre andel af boligerne konverteres til etageboliger og 1-plans rækkehuse for at skabe et mere varieret boligudbud

Disponering af Det nye Blåkildegård (foreløbig). De store 2-plans rækkehuse suppleres af mindre 1-plans rækkehuse og etageboliger. Et mindre areal bebygges med private udlejningsboliger.

Det nye Blåkildegård er en ambitiøs helhedsplan for modernisering og omdannelse af Boligselskabet AKB, Taastrups rækkehusbebyggelse i Taastrup.
Helhedsplanen omfatter modernisering af hovedparten af de eksisterende 2-plans rækkehuse og nybyggeri af 1-plans rækkehuse samt etageboliger. Derudover frasalg af et mindre stykke jord til private boliger. Bebyggelsen vil også efter omdannelse rumme 405 almene boliger.
Planen er netop sendt i udbud til en samlet sum af 881 mio. kroner. Planlægningen har været mere end 10 år undervejs.
”Udbuddet markerer en vigtig milepæl, som vi er nået frem til takket være gode kræfter og godt samarbejde mellem alle parter i projektet fra beboere i følgegruppe og bestyrelser til rådgivere og Høje-Taastrup Kommune,” siger Olav Kirchhoff, projektdirektør i KAB med ansvar for sagen.

Strategisk opdeling i tre udbud

Udbuddet er delt i tre separate opgaver med det formål at få flere tilbudsgivere til at deltage og skarpere priser:
• Hovedentreprise 1: Nedrivning og byggemodning af grunden til pensionsselskabet PenSam (frasalg til private boliger).
• Hovedentreprise 2: Nedrivning og klargøring til nybyggeri af almene etageboliger.
• Totalentreprise: Nedrivning til råhus og genopførelse af almene 2-plans rækkehuse, herunder omdannelse af en mindre andel til 1-plans rækkehuse.
De to hovedentrepriser følger den normale sagsgang for byggesager, mens totalentreprisen giver mulighed for et tættere samarbejde.
”Når vi kender vinderen af den store totalentreprise, venter et spændende arbejde med at konkretisere detaljer. Ideen er, at vi kan bruge entreprenørens faglige ekspertise til at nå de bedste løsninger inden for projektrammen til glæde for beboerne,” siger Olav Kirchhoff.

Mere genbrug – mere bæredygtigt

Det oprindelige projekt for Blåkildegård omfattede nedrivning af boligerne til sokkel og genopbygning af nye boliger. Den løsning viste sig umulig at gennemføre økonomisk, men i sidste ende skulle det vise sig at rumme relativt store, klimamæssige fordele.

Søren Elo Christensen, seniorprojektleder i KAB, arbejder med sagen og forklarer:
”I den aktuelle helhedsplan nedrives rækkehusene til råhus, dvs. de gamle betonvægge og dæk genbruges. Kvaliteten er god, så det giver mening at genbruge. Og det er en stor fordel, at vi ikke skal køre mange vognlæs beton ud af bebyggelsen – og tilsvarende mængder ny ind.”
Han fremhæver også, at Det nye Blåkildegård vil rumme flere boligstørrelser og typer og dermed tilbyde boliger til flere af livets faser.

Byggestart på projektet forventes i begyndelsen af 2025 og byggeperiode vil være på cirka 5 år.

Råhusene i Blåkildegård kan genbruges. Det mindsker både behovet for nye materialer og transporten af materialer til og fra byggepladsen.

Seneste nyt

Andre læste også