ByggeriOmmøblering af byrum på Anker Jørgensens Plads

Ommøblering af byrum på Anker Jørgensens Plads

Nu ændres indretningen af en lille plads i Sydhavnen som forberedelse til, at pladsen skal indgå som aktiv i den lokale erhvervsstrategi

Anker Jørgensens Plads i Sydhavnen afspærres fra omkring påske, hvor arbejdet med at ændre pladsens indretning går i gang. Det er Boligselskabet AKB, København, der står bag indsatsen, som sker efter aftale med Københavns Kommune.

Arbejdet på pladsen omfatter ændring af den store centrale trappe på pladsen, som slutter i en betonplint. Den nederste del af trappen og betonplinten fjernes.

Det er en tæt lille plads, hvor det nuværende arrangement med trappe og plint har vist sig at være for pladskrævende.

Mikkel Warming, næstformand i Boligselskabet AKB, København

En lille, tæt plads

”Anker Jørgensens Plads har potentiale til at få en central rolle i by- og erhvervsudviklingen i denne del af Sydhavnen. Det er en tæt lille plads, hvor det nuværende arrangement med trappe og plint har vist sig at være for pladskrævende. Ved at fjerne plinten og den nederste del af trappen får vi åbnet pladsen, så vi kan optimere brugen. Vi håber naturligvis også, at ændringerne på pladsen vil øge bokvaliteten for vores beboere omkring pladsen,” siger Mikkel Warming, næstformand i Boligselskabet AKB, København, der ejer beboelsesejendommene omkring Anker Jørgensens Plads.

Statuen bliver

Mindestatuen af Anker Jørgensen er fra 2019 og udført af skulptør Nanna Drewes Brøndum.

Statuen af Anker Jørgensen, som i dag er placeret på plinten, bliver på pladsen, men omplaceres. Arbejdet på pladsen udføres i perioden fra midt april til midt/slut juni 2022.

Seneste nyt

Andre læste også