Drift og teknikSol over Lundtoftegade

Sol over Lundtoftegade

Store solcelleanlæg er på vej på Lundtoftegades tage. Det er både grøn energi og en god forretning for beboerne. Men på trods af gode intentioner, er solceller ikke altid rentable i almene boliger

11 solcelleanlæg skal fange solens stråler og give bæredygtig energi i Boligselskabet AKB, Københavns store boligafdeling i Lundtoftegade. De bliver etableret her i foråret og vil – når de er færdige i august – kunne dække langt størstedelen af energibehovet på både fællesarealerne og i de 699 boliger. De mange beboere kan så bruge grøn strøm og samtidigt spare ca. 500.000 kr. årligt på el-udgifter.

Det er en god forretning – men den kunne have været endnu bedre for beboerne, for lovgivningen gør det ikke altid oplagt for almene boligafdelinger at gå den bæredygtige vej.

Lovmæssige benspænd

Jan Cronqvist er energi- og varmekonsulent i KAB og har arbejdet med sagen i Lundtoftegade siden 2012. I hele perioden har han (via KAB) og BL været i dialog med skiftende regeringer om lovgivningen på området.

”Vi har hele tiden fået at vide, at de gode løsninger er på vej. Men de er ikke dukket op endnu,” konstaterer Jan Cronqvist.

Der er to store udfordringer, der kan gøre solceller til en dårlig forretning:

  1. Hvis en boligafdeling er fordelt på flere matrikler, kan den komme i klemme, fordi netselskaberne opkræver afgifter, når strøm fordeles over matrikelskel, selvom det er indenfor den samme boligafdeling.
  2. Netselskaberne vil ikke sælge de målere, der er i boligerne, når en boligafdeling begynder at producere egen, klimavenlig strøm. Konsekvensen er, at hele målersystemet skal omlægges.

Læs mere om udfordringerne i Fagbladet Boligen

Begge disse benspænd rammer solcelleanlæggene i Lundtoftegade. Men selvom projektet derved bliver dyrere end nødvendigt, medfører solcellerne alligevel besparelser. Det har flere årsager.


Det er godt at vise, at en almen boligafdeling som Lundtoftegade kan gå foran med bæredygtige initiativer

– Svend Kristensen, medlem af afdelingsbestyrelsen i Lundtoftegade

Lundtoftegade som bæredygtigt eksempel

Boligafdelingen skal have nye tage og har haft en fornuftig politik for henlæggelser – i alt 8 mio. kr. ligger til finansiering af tag. Nyt tag og solceller kommer til at koste 11,5 mio. kr., men med henlæggelser, forskellige tilskud og et godt driftsbudget betyder det, at solcelleanlæggene ikke medfører en huslejestigning.

Beboerne er da også tilfredse med den bæredygtige løsning. En af de fem beboerrepræsentanter, der har arbejdet med projektet, er Svend Kristensen fra afdelingsbestyrelsen.

”Vi vil selvfølgelig gerne arbejde for at blive så CO2 neutrale som muligt. Det er godt at vise, at en almen boligafdeling som Lundtoftegade kan gå foran med bæredygtige initiativer,” siger Svend Kristensen og tilføjer:
”Og som pensioneret elektriker synes jeg, det har været meget spændende at være med i processen.”

Så for Lundtoftegade er solceller en bæredygtig og fornuftig idé. Men vil det være det i din boligafdeling? Det korte svar er: ’måske’.

Få en professionel vurdering

Ifølge Jan Cronqvist er en af fordelene i Lundtoftegade, at der er mange beboere under forholds små tagflader.

”Der er ingen ’one size fits all’, når det kommer til solcelleanlæg. Derfor er det vigtigt at få en professionel til at vurdere forholdene i boligafdelingen – tagflader, antallet af boliger og ikke mindst de tekniske installationer, inden en beslutning om solceller træffes,” forklarer Jan Cronqvist.

Fornuftigt at eje selv

Energi- og varmekonsulenten kan også fortælle, at boligselskaberne er begyndt at tage deres forholdsregler ved nybyggeri, så netselskaberne ikke kan fordyre evt. kommende solcelleinitiativer.

”I for eksempel de nye boligafdelinger Gartnergården og Egeskovvænge har Boligselskabet AKB, Taastrup valgt selv at sætte elmålere op i alle boligerne. Dvs. de ejer dem. Så undgår de ekstraudgiften til omlægning af målersystemet, hvis de vil etablere solceller på et senere tidspunkt.”

Læs også kommentar fra  Boligudvalgets formand, Søren Egge Rasmussen i Fagbladet Boligen

Seneste nyt

Andre læste også