Et hjem og en hånd til at klare hverdagen

KAB kalder den nye hjemløsestrategi for et stærkt udspil, men påpeger, at der er behov for at styrke den sociale støtte fra kommunerne

‘Alle skal have et hjem’ er titlen på et hjemløseudspil, som social og ældreminister Astrid Kragh præsenterede den 25. oktober 2021. Udspillet bygger på den såkaldte Housing-First strategi og falder i naturlig forlængelse af regeringens boligudspil, som blev præsenteret tidligere på måneden. Fokus i hjemløseudspillet er på at tilvejebringe flere billige almene boliger som et led i bekæmpelsen af hjemløsheden.

Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB, hilser satsningen på Housing-First strategien velkommen, men peger også på en udfordring:

“Det er et stærkt hjemløseudspil fra regeringen, som på en meget kontant måde møder behovet for flere billige boliger til en desværre voksende gruppe af borgere i Danmark, der er i risiko for at blive ramt af hjemløshed. Men udover en billig bolig har gruppen også brug for intensiv social støtte. I KAB-Fællesskabet har vi desværre erfaringer med, at kommunerne hidtil ikke har prioriteret denne opgave tilstrækkeligt højt. For at hjemløsereformen skal blive rigtig god – både for de hjemløse og de kommende almene naboer – er det vigtigt, at den sociale støtte bliver styrket markant med udspillet. Det vil KAB, sammen med BL og vores øvrige partnere i Hjem til alle-alliancen, fortsat arbejde for.”

Tre initiativer

Grundprincippet i Housing-First er, at man som det første søger for, at folk har tag over hovedet. På dette felt omfatter det strategiske udspil tre initiativer:

1. Der afsættes 100 millioner kroner til midlertidigt at kunne nedsætte huslejen i op til 1.200 eksisterende almene boliger, så huslejen ikke overstiger til 3.500 kroner om måneden. Tilskuddet prioriteres til kommuner med det største behov og gives med betingelse om fuld kommunal anvisningsret. Boligerne skal målrettes borgere i hjemløshed og andre udsatte borgere.

2. Der afsættes 680 millioner kroner frem mod 2026 til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3.500 kroer om måneden for op til 1.700 nye almene boliger. Tilskuddet prioriteres til kommuner med det største behov og med betingelse om fuld kommunal anvisningsret til boligerne.

3. Regeringen ønsker at indgå en aftale med kommunerne om en bedre udnyttelse af den kommunale anvisningsret til almene familieboliger, hvoraf knap 40.000 har en husleje på mindre end 3.500 kroner om måneden.

En rapport fra Socialstyrelsen fra 2021 viser, at kun otte procent af de hjemløse i dag bliver tilbudt en Housing First-indsats.

Hjemløseudspillet omfatter også en omlægning af refusionsordningen, så den statslige refusion i højere grad giver kommunerne økonomisk incitament til at tilbyde borgere en bolig med bostøtte fremfor lange ophold på herberg.

Læs mere om regeringens hjemløseudspil