DemokratiFormandskaberne samlet om bæredygtig drift og inflation

Formandskaberne samlet om bæredygtig drift og inflation

Bæredygtig drift og inflationens konsekvenser var nogle af hovedtemaerne den 10. oktober, da formandskaberne i KAB-Fællesskabet var samlet for at drøfte aktuelle emner.

Skrevet af Anette Hertz.
Formandskabsmøder er et relativt nyt initiativ i KAB-Fællesskabet, og det var således kun tredje gang, det blev holdt mandag den 10. oktober.

Efter velkomst fra KAB’s formand John Olsen kunne administrerende direktør Jens Elmelund give formænd og næstformænd fra hele KAB-Fællesskabet kvittering for, at KAB har leveret gode resultater på effektiviseringsdagsordenen i første periode.

De gode nyheder skal dog tages med et vist forbehold, da den nye effektiviseringsaftale formodentlig bliver sværere at levere på, da de lavthængende frugter allerede er plukket.

Bæredygtig drift

KAB’s strategiske ramme Lad det GRO har fokus på balancen og sammenhængen mellem det miljømæssige, sociale og økonomiske aspekt. Så når talen falder på bæredygtig drift, handler det også om fx socialøkonomi.

Jens Elmelund lagde derfor ud med – sammen med kundedirektør Sanne Kjær – at fortælle om socialøkonomi i KAB-Fællesskabet. Herunder partnerskaberne med I Tråd med Verden, Kaffe Karma, FRAK, VOKS og Kirsebærhaven Planteskole. De opfordrede boligorganisationerne til at overveje, om de kan købe ind hos virksomhederne – lige fra julegaver til planter til fælles gårdarealer.

Jens Elmelund kom herefter ind på energikrise, hvor der er store forskelle på, hvor hårdt det rammer i KAB-Fællesskabet.

KAB har en aftale om økonomisk rådgivning på vej i partnerskab med Settlementet. Her drejer det sig ikke mindst om at rådgive om den hjælp, beboeren evt. kan få gennem kommune eller andre.

En ny indkøbsportal er på vej, ligesom KAB har fokus på at udskifte forældede ventilationsmotorer og cirkulationspumper. Det er nu, nogle af de henlagte midler med fordel kan komme i spil.

Endelig var der fokus på at pulje små entrepriseopgaver, fx maleropgaver eller udskiftning af linoleumsgulve.

Jens Elmelund sluttede sit indlæg af med at fortælle om et pilotprojekt, ’Skarpe varmekurver’, som KAB’s bestyrelse støtter op omkring. Kort fortalt handler det om at finde den helt rigtige temperatur til varmefremløbet for at spare på varmeregningen i hele boligafdelingen.

Aktuel boligpolitisk situation

Bent Madsen, som både er økonom og direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, var traditionen tro inviteret til at komme med sit bud på den aktuelle boligpolitiske situation. Og det var alvorlige tal, økonomen fremlagde for forsamlingen.

Der er krise i Danmark, ingen tvivl om det. Men Bent Madsen understregede dog, at det ser en del værre ud mange andre steder i Europa, hvor samfundet i forvejen ikke har det store overskud – og derfor har svært ved at hjælpe den enkelte borger.

I Danmark faldt – alene fra august 2021 til august 2022 – enlige forsørgere mellem 18 og 29 års rådighedsbeløb med op til 30 %. Det, vel at mærke, før de store energi- og varmeregninger er slået igennem.

Der er desværre ikke så mange muligheder for at hjælpe de beboere, der kommer i klemme.

De nye regler for bogføring af kurstab har dog sparet beboerne i den almene sektor for ca. 1 mia. kr. her og nu.

Indefrysning af varmeudgift kan også spare beboerne udgifter her-og-nu, men der mangler nærmere detaljer om, hvordan det skal håndteres i de almene boligafdelinger.

Bent Madsen kom også kort ind på muligheden for at etablere lokalproduceret strøm via solcelleanlæg – og dermed bidrage til energiforsyningen. Et EU-direktiv faktisk, at alle lande skal fremme den lokale solcelleproduktion.

Det kan dog ikke hænge sammen, fordi afgifter udgør så stor en del af de samlede energiomkostninger.

Men det er tankevækkende, at hvis solceller blev installeret på bare 25 % af de almene tage, vil det kunne øge Danmarks kapacitet af solenergi med 39 % og spare 80.000 ton CO2-udledninger om året.

Næste formandskabsmøde bliver i 2023.

Seneste nyt

Andre læste også