BæredygtighedVelkommen til 2023 med økonomi og bæredygtighed i fokus

Velkommen til 2023 med økonomi og bæredygtighed i fokus

Jens Elmelund byder 2023 velkommen og glæder sig til et nyt år i KAB-Fællesskabet med fuldt fokus på økonomi og bæredygtighed

Lyt til artiklen. Oplæst af Anette Hertz.

Skrevet af Anette Hertz.
2022 var ikke noget at skrive hjem om med krig i Europa, energikrise, inflation, faldende kurser og stigende fattigdom – også i KAB-Fællesskabet. For mange var 2022 simpelthen et både bekymrende og ualmindeligt vanskeligt år at komme igennem.

2023 må og skal blive et anderledes positivt år. Og det starter da også godt, set med den administrerende direktør for KAB’s øjne:

”Vi er i fuld gang med at se på, hvordan vi kan skabe bedre systemer og værktøjer, så vi endnu bedre end i dag kan hjælpe både boligorganisationer og medarbejderne lokalt med at løfte de forpligtigelser og opgaver, de har: Et kæmpe socialt ansvar og et nyt og stadig vigtigere ansvar for klima og miljø,” fortæller Jens Elmelund.

Lad det GRO – i skyen

KAB har døbt de kommende års intense arbejde ‘Lad det GRO – i skyen’. Ganske enkelt fordi det er en helt central del af bæredygtighedsstrategien:

”’Lad det GRO – i skyen’ med en helt ny og digital platform og værktøjer gør det muligt for os at understøtte vores boligorganisationer i at lykkes med deres mission. Det er dermed en helt afgørende forudsætning for, at KAB vedbliver at være en bæredygtig virksomhed – også økonomisk og forretningsmæssigt,” siger Jens Elmelund.

Det er samtidig en stor del af at passe på huslejen – en opgave, som har vist sig særlig vigtig netop nu.

Fastholder beboerne trods mange rykkere

Der er ingen tvivl om, at danskerne generelt har ondt i økonomien. Og især unge forsørgere har det svært. Derfor glæder det Jens Elmelund, at det i KAB-Fællesskabet ser ud til at lykkes at holde antallet af opsigelser på grund af manglende huslejebetaling i ro:

”Beboerne har især det sidste år haft mindre rådighedsbeløb, ikke mindst på grund af de stigende priser på dagligvarer og el. Derfor er jeg også glad for, at det ikke umiddelbart har haft konsekvenser i antallet af egentlige udsættelser på grund af manglende huslejebetaling,” forklarer Jens Elmelund.

”Det er endnu for tidligt at konkludere på, hvordan tallene kommer til at udvikle sig her i det nye år, men lige nu ser det ud til, at der i KAB-Fællesskabet kun er en meget lille stigning i forhold til 2021, som var et helt særligt år på grund af corona,” påpeger Jens Elmelund.

KAB’s bestyrelse og Direktionen følger fortsat tallene tæt – og medarbejderne arbejder fokuseret på at rådgive og vejlede de beboere, der kommer i bekneb. Men KAB har også sat gang i mere konkrete tiltag for at hjælpe beboerne:

”Sidst har vi indgået aftale med Settlementet om økonomisk rådgivning – foreløbig som pilotprojekt i tre af fællesskabets boligorganisationer, og målet er, at vi her i foråret udbreder det til at gælde mere generelt KAB-Fællesskabet,” understreger Jens Elmelund.

Illustration af to der taler

Nyt år med ny regering, ny minister – og mange spændende opgaver

Før valget i november kunne du i KABnyt læse om KAB’s fire ønsker til den nye regering. Nu er den trukket i arbejdstøjet, og KAB’s administrerende direktør gentager sit tilbud om at komme med kvalificeret input:

”Vi vil som altid gerne byde os til – og hjælpe med at sætte fokus på de almene beboere og de politiske vilkår, som de enkelte boligorganisationer arbejder indenfor,” understreger Jens Elmelund.

Med den opfordring ønsker KAB’s administrerende direktør på vegne af Direktionen alle beboere, bestyrelser, samarbejdsparter og medarbejdere et rigtigt godt nytår.

KAB’s ønsker til den nye regering

  • Flere betalbare boliger med mindre CO2-udledning
  • Økonomisk hjælp til trængte
  • Vedvarende energifællesskaber
  • Velfungerende psykiatri

Se de fire ønsker i deres fulde ordlyd her

Seneste nyt

Andre læste også