BæredygtighedUdbud på vej: Tagrenovering i Glostrup bliver med 100 procent genbrugstegl

Udbud på vej: Tagrenovering i Glostrup bliver med 100 procent genbrugstegl

Det visionære renoveringsprojekt i Glostrup Ejendomsselskab sendes i udbud snarest. Gennem planlægningen af projektet er målsætningen om genanvendelse blevet styrket, og der søges derfor en ambitiøs entreprenør, der kan realisere projektets grønne dagsorden.

Vestergårdens afdeling I, II & III skal have skiftet tag i 2025. Der har fra projektstart været fokus på energioptimering, genbrug og grøn energi, og ambitionsniveauet har kun vokset sig større undervejs i projektet.

Det projekt, der nu sendes i udbud, består af nyt fast undertag, røde solcellepaneler på den ene af hver bygnings store tagflader mod syd eller vest, samt 100 % genbrugstegl på de resterende tagflader.

“I projektets opstartsfase tænkte vi, at vi kunne bruge de gamle tegl til vejfyld. Men ambitionerne voksede, og nu er vi endt med et projekt, hvor alle teglsten i renoveringsprojektet er genbrugssten fra afdelingens eksisterende tage, og det kan vi være stolte af i en ustøttet renoveringssag,” siger Lars Holmgaard Hoffensetz, som sammen med Micki Mlka er projektleder på sagen for KAB. 

Lars Holmgaard Hoffensetz glæder sig over, at projektet nu sendes i udbud, og han ser frem til at få en ambitiøs entreprenør med ombord. 

“Vores rådgivere fra AI Arkitekter & Ingeniører har vedholdende kæmpet for at finde løsninger, der kan indfri Glostrup Ejendomsselskabs grønne ambitioner, og vi glæder os til at høre fra entreprenører med samme visioner for mere klimavenlige løsninger.”

Alle har trukket i samme retning

AI Arkitekter og Ingeniører er totalrådgiver på projektet, og AI’s markedschef for almen renovering, Flemming Kristensen, har undervejs været særligt imponeret over, hvor positivt rådgiverteamets løsninger er blevet taget imod.

”Det her er lykkes, fordi alle har trukket i samme bæredygtige retning. Vi har mødt et beboerdemokrati, der modigt og meget bevidst har truffet grønne valg, og et ejendomsselskab, der har banet vej for en fornuftig projektøkonomi ved at øremærke frie midler til grønne investeringer,” udtaler Flemming Kristensen og fortsætter:

”Kommunen har været en god medspiller, og KAB’s profes­sionelle projektledelse har skabt et samarbejdsklima, hvor de grønne ambitioner har kunnet gro.”

NB: Projektet skulle have været sendt i udbud fredag d. 26. april, men på grund af tekniske udfordringer er udbuddet endnu ikke offentliggjort. Så snart udfordringerne er løst, offentliggøres udbuddet. Der forventes stadig licitation i efteråret.

Seneste nyt

Andre læste også