BæredygtighedKAB klar med første klimatal og fire indsatsområder

KAB klar med første klimatal og fire indsatsområder

For første gang nogensinde er der kommet overblik over, hvor meget CO2 administration, drift, byggeri og renovering af de mere end 63.000 boliger i KAB-Fællesskabet udleder. Fire strategiske indsatser på områder, hvor der er mest at hente, skal nedbringe udledningen over de kommende år og sætte retningen for en mere bæredygtig ejendomsforvaltning

De største kilder til CO2-udledningen i KAB-Fællesskabet er el og varme til opvarmning af boligerne og varer og tjenester til bygningsvedligehold. Det viser KAB-Fællesskabets klimarapport for 2023, som blev offentliggjort den 31. maj 2024. Udgangspunktet i det almene fællesskabs første klimarapport er en udledning på 122.047 tons CO2.
Rapporten er resultat af et stort arbejde med at samle data og finde frem til egnede beregningsmetoder. Jens Elmelund, adm. direktør i KAB, betegner det som en milepæl:
”Klimarapporten er en baseline for vores bevægelse mod en mere bæredygtig ejendomsforvaltning og et fællesskab, der aktivt vil gøre en forskel. Det er en streg i sandet og et afgørende udgangspunkt for, at vi kan arbejde strategisk med at nedbringe udledningerne. Vi har sideløbende arbejdet med fire indsatsområder, der bliver fundamentale for, at vi kan leve op til vores ansvar i fremtiden.”

Indsatser: Fra digitalisering til biodiversitet

De fire indsatsområder, som defineres i rapporten, har på hver sin måde betydning for de kommende års arbejde med at reducere udledningen i KAB-Fællesskabet.
Udviklingsprojektet KAB Digital er en indsats, som går ud på at øge datakvalitet og dataindsamling, optimere opgaveløsningen og sikre, at medarbejderne har de rigtige redskaber bl.a. til at minimere udledningen.
To af indsatserne har bygningsdrift som omdrejningspunkt og er dermed direkte målrettet den største kilde til udledningen. Indsatserne handler dels om at styrke og systematisere bygningsvedligehold, dels om at samle og optimere indkøb af varer og tjenesteydelser via en indkøbsportal. Begge projekter er koblet til KAB Digital og skal gøre det lettere at træffe bevidste valg ud fra bl.a. ressourceforbrug, energioptimering og levetidsforlængelse.
Den sidste indsats går ud på at støtte og udvide biodiversitetsindsatsen i KAB-Fællesskabet.

På vej mod nuancer og handleplaner

Ambitionen for KAB er at kunne fremlægge en samlet ESG-rapport i 2027 for regnskabsåret 2026.
”I takt med at vi forbedrer datakvaliteten, vil vi blive i stand til at præcisere klimatallene, men også indregne den sociale indsats og trivsel, som nuancerer billedet af vores aftryk, og arbejde med handleplaner. Der ligger et utrolig vigtigt arbejde foran os,” konstaterer Sofie Wedel Heilskov, innovationschef i KAB, der er ansvarlig for arbejdet med ESG-rapportering.
Hun understreger også, at KAB-Fællesskabet deler disse første erfaringer med klimarapportering med den øvrige almene branche, hvor der arbejdes med at finde standarder for rapportering om bæredygtighed.

KAB-Fællesskabets største aftryk

Læs mere om KAB-Fællesskabets klimarapport og de fire indsatsområder

Seneste nyt

Andre læste også