BæredygtighedFlere og flere drifter med omtanke for biodiversitet

Flere og flere drifter med omtanke for biodiversitet

Vilde urter og summen i kvaskrattet. Næsten 70 procent af boligafdelingerne i KAB-Fællesskabet tænker hensyn til biodiversitet ind i driften. Det viser en aktuel intern undersøgelse. Det er meget forskelligt hvordan, men også de små skridt tæller

Boligafdelingen Alberts Have i Albertslund
Alberts Have i Albertslund. Græsset gror flot med plads til vilde blomster. Men boerne skal selvfølgelig også kunne komme rundt – derfor bliver der slået stier i græsset.

Indsatsen for at skabe levesteder for insekter og planter er en fælles opgave. Det har ejendomskontorerne i KAB-Fællesskabet i udpræget grad taget til sig. Specialkonsulent i KAB Sara Berg har i slutningen af 2023 gennemført en rundspørge til de driftsansvarlige for boligafdelingerne i KAB-Fællesskabet.

Ud af i alt 452 boligafdelinger svarer 245 ja til, at de tager hensyn til biodiversiteten i arbejdet med vedligeholdelse af fællesarealerne. Det svarer til 69 procent af boligafdelingerne og markerer en stigning på 10 procent i forhold til 2022.

Fra eksotisk til ny normal

”Jeg er supertilfreds med tilbagemeldingerne. Første skridt i vores arbejde i KAB-Fællesskabet har været at skabe opmærksomhed og bevidsthed om biodiversiteten,” siger Sara Berg og tilføjer:

”Vi er gået fra, at det med biodiversitet var lidt eksotisk og mange tænkte, ’det er ikke noget for os’ og ’vores beboere synes, det er grimt’ til, at vi nu har fået etableret en bevidsthed og er rigtig godt i gang. Vi kan ikke sige noget generelt om kvaliteten, men vi ved, at et stort flertal af medarbejdere gerne vil løfte, og at der er et udviklingspotentiale.”

Store og små indsatser tæller

Sara Berg besøger også boligafdelinger i KAB-Fællesskabet og giver gode råd. Hun møder et stort engagement:

”I en afdeling har de det helt inde på rygraden. Når de klipper af, har de et kvashegn og ser muligheder i genbrug fra storskrald fx en gammel sandkasse som bassin. Og de samarbejder med og inddrager beboerne. En anden afdeling har sået områder til med urter og sat redekasser op til fugle, som de gerne vil tiltrække.”

En af Sara Bergs pointer er, at man i driften kan gøre mere, ved at gøre mindre.
”Lad motorsav og græsslåmaskine stå, bare engang i mellem,” opfordrer hun.

De mange gode eksempler

Konkret kan en mulighed være at slå stier gennem en større plæne og lade områder vokse højere. Eller lade træstammen ligge, hvis et træ må fældes. Se eksemplerne herunder (klik på pilen til højre i billedet for at bladre).

Farum Midtpunkt
Farum Midtpunkt, Nordsjællands Almene Boligselskab. Mellem blokkene vokser buske, træer og slyngplanter vildt og efterlader et indtryk af en meget grøn boligafdeling.
Boligafdelingen Toftegård i Herlev
Toftegården i Herlev, Boligforeningen 3B. De vilde bede er smukke og giver stor biodiversitet. Samtidigt slås områder med græs, så beboerne stadig kan opholde sig der.
Boligafdelingen Glumsøparken
SAB – Glumsøparken, Brønshøj. En lille sø giver flere insekter, og et fældet træ kan man sidde på.
Boligafdelingen Folehaven
Folehaven i Valby, Boligforeningen 3B. Græsset slås omkring siddepladserne, men rundt om er der vildt.
Havrevangen i Hillerød, Nordsjællands Almene Boligselskab. Fældede træer og buske bruges til et kvashegn, som bl.a. insekter og pindsvin er glade for.
Tagterrassen på KAB-Huset
Tagterrassen på KAB-Huset. Terrassen er beregnet til ophold, men langs kanten er der mange forskellige typer planter, der får lov til at gro vildt.
Boligafdelingen Grønnegade i Hillerød
Grønnegade i Hillerød, Nordsjællands ALmene Boligselskab. Lad gerne stubben stå, hvis I fælder et træ. Den kan blive hjem for mange små arter.
Karré II, Nørrebro, Boligselskabet AKB, København. Selv i de mindre gårdrum kan man skabe plads til biodiversitet. Oven i købet til glæde for beboerne, der her selv kan dyrke plantebede.
Boligafdelingen Hedelyngen i Herlev
Hedelyngen i Herlev, Boligforeningen 3B. Også her står de vilde blomster i kontarst til de plejede græsarealer, så der både er plads til sommerfugle og mennesker.

Fremtiden er mere frodig

Hvad er næste skridt i KAB-Fællesskabets indsats?

”Nu handler det om at skrue op. Vi kan skabe større variation, mere frodighed, federe uderum. Og vi kan arbejde med at skabe fælles indblik i, hvad der virker,” siger hun og peger også på, at der er behov for lidt mere perspektiv.

”Hvordan gør vi det på en måde, så vi løfter biodiversiteten, skaber bedre rum til beboerne og samtidig finder løsninger på klimaudfordringer, dvs. håndtering af vand, vind og varme. Vores små naturområder er puslespilsbrikker i en større sammenhæng, derfor er der potentiale i at samarbejde med naboer, kommuner osv,” siger Sara Berg.

Konkret har hun planer om inspirationsture for de beboervalgte i boligafdelingerne samt mere sidemandsoplæring og uddannelse til medarbejderne.

Vil du vide mere?

Se eller gense webinar hos Almennet, hvor Sara Berg giver en status på KAB’s biodiversitets indsats

Find inspiration i folderen ’Vilde boligområder’ her.

Vilde eksempel-afdelinger søges

Har I givet den fuld gas med de vilde initiativer i din boligafdeling, så kontakt gerne Sara Berg. Hun leder efter boligafdelinger i KAB-Fællesskabet, som kan være mål for en inspirationstur.
Skriv til Sara Berg, sarbe@kab-bolig.dk

Seneste nyt

Andre læste også