DemokratiBoligpolitikØnskes: Regeringsgrundlag med fokus på bæredygtighed – og hjælp til de økonomisk...

Ønskes: Regeringsgrundlag med fokus på bæredygtighed – og hjælp til de økonomisk trængte

Om kun seks dage har forhåbentlig rigtig mange danskere værnet om demokratiet og sat deres kryds. Derefter er det op til de valgte politikere at blive enige om et regeringsgrundlag. KAB vil som altid gerne hjælpe med kvalificeret input

Skrevet af Anette Hertz.
I sidste udgave af KABnyt var der forslag til fire skarpe på torvet fra både redaktionen og fra beboervalgte i KAB-Fællesskabet. Også adm. direktør i KAB, Jens Elmelund, er stærkt optaget af næste uges valg – og ikke mindst tiden efter, hvor de politiske puslespilsbrikker skal falde på plads.

Jens Elmelund, adm. direktør i KAB, har fire store ønsker til det kommende regeringsgrundlag.

”Lige om lidt er stemmerne talt op, og arbejdet med et nyt regeringsgrundlag begynder. Et stort tillykke på forhånd til de politikere, der skal i gang med det. Og ligegyldigt hvem der vinder valget, vil vi som altid gerne byde os til – og hjælpe med at sætte fokus på de almene beboere og de politiske vilkår, som de enkelte boligorganisationer arbejder indenfor,” understreger Jens Elmelund og fortsætter:

”Vi ved, at bæredygtighed fylder på dagsordenen i hele KAB-Fællesskabet. Vi ved også, at det er bæredygtighed i meget bred forstand – altså både økonomisk, social og klimamæssig,”

Han opfordrer politikerne til at række ud, så de næste fire års politik bliver baseret på fakta og viden om, hvad der skal til, for at boligorganisationerne kan løfte deres store samfundsansvar på bæredygtighedens dagsorden.

“Og så vil jeg selvfølgelig først og fremmest ønske alle et rigtig godt valg den 1. november,” lyder det fra Jens Elmelund.

Fire ønsker fra direktørens bord til den kommende regering

Flere betalbare boliger med mindre CO2-udledning

Sidste vinter fik vi den politiske aftale om 10 mia. kr. til Fonden for blandede byer. Men der er alligevel store udfordringer med at få bygget de gode, betalbare boliger i hovedstadsområdet. Så uanset hvem, der er ved magten efter det forestående valg, har vi i KAB-Fællesskabet et stort ønske om, at der fortsat vil være politisk vilje til at skabe forudsætningerne for flere almene boliger – selvfølgelig bygget på en bæredygtig måde.

Økonomisk hjælp til trængte

Med tårnhøj inflation og voldsomme energiregninger har mange danskere svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Vi er meget bekymrede for, at vi kommer til at se en stigning i antallet af udsættelser i KAB-Fællesskabet i de kommende måneder. Det har enorme menneskelige og økonomiske konsekvenser. Derfor er det altafgørende, at de hårdest ramte får den rette understøttelse, fx gennem et målrettet tilskud via boligsikringen og boligydelsen.

Vedvarende energifællesskaber

I den almene sektor har vi et kæmpe potentiale for at skabe vedvarende energifællesskaber. Desværre oplever vi, at lovgivning og modstridende interesser spænder ben for vores ønske om at bidrage til den grønne omstilling på en måde, der virkelig batter. Rigtig mange boligafdelinger brænder for at skabe bæredygtige tiltag, fx solceller. Men med den nuværende lovgivning, er det ganske enkelt ikke rentabelt. Hvis vi virkelig vil rykke på den grønne dagsorden, kræver det politisk handling.

Velfungerende psykiatri

I KAB-Fællesskabet kan vi se, at en stor del af naboklagerne omhandler psykisk sårbare beboere. Det er en meget vanskelig problematik at tage hånd om. Vores boligorganisationer skal også danne hjem for mennesker med psykiske udfordringer, men der opstår problemer, når de ikke får den rette hjælp fra det offentlige og bliver overladt til sig selv. Det skaber utryghed for naboerne – og det er urimeligt overfor både de psykisk sårbare og de øvrige beboere.  

Seneste nyt

Andre læste også