DemokratiStafettenKarin er beboernes tillidskvinde

Karin er beboernes tillidskvinde

Karin Sinkbæk Sørensen bor i Ved Milestedet i Rødovre. Hun er formand for Boligselskabet AKB, Rødovre, medlem af KAB’s bestyrelse og næstformand i BL’s 9. kreds. Alt imens hun lægger mere end en almindelig arbejdsuge i eget firma inden for skadedyrsbekæmpelse. Karin beundrer stærke kvinder i samfundet - og hører tydeligvis selv til i kategorien.

Hvad ser du personligt som din vigtigste opgave?

Min opgave er at formidle forbindelsen mellem beboerne og driften. Lytte til beboernes ønsker. Fx hvis en beboer siger til mig, hvor er det ærgerligt, vi ikke har nogen overdækkede cykelstativer. Jeg er hende, der kan formidle det videre, fordi mange ikke kan overskue at stille det som forslag. Det gælder også den anden vej. Vi skal informere beboerne om, hvad det er, vi går og laver i bestyrelsen. For eksempel har vi lige opsat fire ladestandere til elbiler. Hvorfor har vi gjort det, og hvad forventer vi at få ud af det? Vi er her for beboerne – vi er deres tillidsmænd og skal have de ting over disken, som de synes kunne være interessant.

Jeg er jo ikke så bekymret for økonomien, fordi vi har et godt samarbejde med driften. Og når driften kører, så kan vi i bestyrelsen beskæftige os med alt muligt andet.

Hvis du får besøg, hvad vil du vise frem?

Jeg vil helt klart vise Cafebiblioteket frem. Jeg har indtryk af, det er unikt at have nogle lokaler, som kun er til det frivillige og boligsociale arbejde. Det betyder, at der skal ikke ryddes væk i et selskabslokale, som vi låner. Jeg er stolt af, at vi i samarbejde med kommunen har mulighed for at køre det her.

Stedet er åbent for alle og her er en masse aktivitetstilbud. Vi er fire boligafdelinger, som deler lokalerne, og de frivillige mødes her på tværs af interesser og boligselskaber. Det er noget helt særligt.
Jeg vil også rigtig gerne vise Prærien frem. Alkoholikernes sted. Det er en skurvogn, som vi betaler og holder ved lige. De bliver nemt udsat for alverdens ting, og Prærien er med til at hæve deres livskvalitet.

Hvilke emner/ problemstillinger er I aktuelt optaget af?

Vi har en helhedsplan, som gerne skulle starte op til næste år. Det fylder meget. Planen omfatter nye vinduer, facader og tage, og ventilation på de sidste lavblokke. Det kommer til at tage cirka 2½ år.
En af de store forbedringer for beboerne er ventilationen, som vi forventer vil få positiv betydning for indeklimaet og løse de udfordringer, vi har haft med skimmel. Generelt vil planen give et energimæssigt løft af boligerne. Det glæder vi os til.

Hvad kan du lide at lave når du har fri?

Jeg er selvstændig skadedyrsbekæmper og har et lille firma, så det tager selvfølgelig meget tid. Derudover brænder jeg for det frivillige arbejde her i beboerdemokratiet. Det giver mig utrolig meget.

Når jeg holder fri, bruger jeg tid med min nærmeste familie og mine gode veninder – nogle af dem har jeg kendt helt tilbage fra Folkeskolen.

Jeg kan godt lide, at vi laver noget sammen fx en tur på museum. Senest har jeg haft familie og et par venner med på tur til Konventum til ’Kunst og Kage’. Ligesom jeg har en begejstring for stærke kvinder i vores samfund, så jeg plejer at fejre kvindernes kampdag med at invitere alle mine veninder på middag og quiz.

Stafet-spørgsmål: Hvordan oplever du arbejdet i BL med netop boligpolitik, vores sociale udfordringer, samarbejde med kommuner m.m.?

Gennem arbejdet i BL har jeg fået indsigt i det politiske arbejde, og hvordan vi sammen med BL kan arbejde for at påvirke nogen ting.

I de almene boligområder bor flere og flere ældre og flere og flere med diagnoser. Vi tager ansvar i dag, men får nok et større ansvar i takt med at folk bliver ældre og skal være længere tid hjemme.
BL arbejder med, hvordan rollefordeling og ansvar kan se ud i fremtiden. Hvad er rimeligt, at vi påtager os, og hvordan kan aftaler om opgaverne se ud? Det, mener jeg, er et vigtigt arbejde. Vi vil ikke bare tromles med, at vi skal overtage ansvaret for fx psykisk syge, men målet må være, at vi får lavet gode aftaler med kommunerne. Det er vanvittigt spændende at opleve på tæt hold, at vi faktisk kan påvirke politisk om noget så vigtigt. Her har BL en enormt, vigtig rolle.

Hvem giver Karin stafetten videre til?

Jeg giver stafetten videre til Thomas Jensen, formand for Nordsjællands Almene Boligselskab.
I har lige fusioneret Furesø Boligselskab med Frederiksborg Boligselskab i et forhåbentligt nyt lykkeligt forhold.
Hvorfor valgte I at gøre det, og hvilke gode råd kan I give videre til andre i en lignende situation? Hvad skal man være opmærksom på, og hvad skal man undgå?

Skurvognen ‘Prærien’ er med til at hæve livskvaliteten for alkoholikerne i området.

Seneste nyt

Andre læste også