DemokratiBeboerdemokratiBeboerundersøgelser i 3B giver bonus

Beboerundersøgelser i 3B giver bonus

I Boligforeningen 3B sætter man fokus på fakta fremfor fornemmelser, når det gælder service, drift og udvikling af de mange boligafdelinger. Derfor gennemfører man løbende store beboerundersøgelser. Resultatet er positivt, og nogle gange også overraskende

Grafisk illustration af mennesker der svarer på digitalt spørgeskema

”Datadrevet ledelse.”

Med de to ord forklarer kundechef for 3B, Jonas M. Cohen, baggrunden for boligforeningens satsning på digitale beboerundersøgelser, der skal give viden om beboernes behov, trivsel og holdning til deres bolig og boligområde.

I løbet af 2023 og 2024 sendes løbende spørgeskemaer via e-mail til beboere på tværs af alle boligafdelinger. Ikke én boligafdeling på en gang. Alle lejemål får mulighed for at svare én gang hvert år, og svarene er anonyme.

Fra fornemmelse til fakta

”Med de her undersøgelser går vi fra at have en fornemmelse af, hvordan det går i boligafdelingerne til at få faktuel viden,” konstaterer kundechefen.

Det er samlet set et meget omfattende spørgeskema med 85 forskellige spørgsmål, der handler om alt fra tilfredshed med ejendomskontorets åbningstid og boligens planløsning til tryghed i området og rengøring i trappeopgangen.

Med en svarprocent på 50, er det et validt grundlag at arbejde videre med – og det gør man.

Handlingsplaner

Når spørgsmålene er så konkrete, giver det god mulighed for at handle på evt. problemer. Og genbruge succeser fra én boligafdeling i en anden.

Resultaterne af undersøgelsen sendes ud i de enkelte driftsområder, hvor driftschefen gennemgår dem med bestyrelsen og laver en handlingsplan for, hvad der skal følges op på.

Læs eksempler på, hvad det har betydet ude i driften her

Stor tilfredshed

”Målet med undersøgelserne er selvfølgelig at sikre, vi yder beboerne den bedst mulige service på den mest effektive måde,” forklarer Jonas M. Cohen, der har fået en aha-oplevelse undervejs:

”Normalt er vores primære kontakt de beboervalgte, men undersøgelserne viser os, at beboerne nogle gange lægger vægt på andre ting end bestyrelserne.”

Helt overordnet er beboerne glade for at bo i 3B. Fx er over 70 % tilfredse med serviceniveauet – de mener, at de bliver taget alvorligt, når de henvender sig til personalet, at der er rent og ryddeligt i området, og de får hjælp, når det er nødvendigt.

Vil du vide mere om undersøgelserne, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Kristoffer Kaack

Det er det svenske analysefirma AktivBo, der udfører undersøgelserne.  

Seneste nyt

Andre læste også