ByggeriNybyggeriNy bydel på Stejlepladsen bygger på stedets særtræk

Ny bydel på Stejlepladsen bygger på stedets særtræk

Første spadestik til 900 nye boliger i et kvarter, hvor der er arbejdet med at finde løsninger, som passer til stedets selvgroede og spraglede karakter. Boligselskabet AKB, København står for de 225 almene boliger

De første spadestikkere – fra venstre: Jesper Schultz (Ejendomsselskabet Stejlepladsen), Anne Skovbro (By & Havn), Sophie Hæstorp Andersen (Københavns Kommune), Peter Morgan (PFA) og Bjørn Petersen (AKB, København).

Selvbyggerhuse, lystsejlere og husbåde. Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn ligger kun et par kilometer fra indre by, men her er byens larm lidt på afstand, og en tur langs kajen sænker tempo og puls.
Stejlepladsen ved havnen er et byudviklingsområde, som i løbet af de kommende år vil blive udbygget med omkring 900 boliger, heraf 225 almene opført til Boligselskabet AKB, København.
Partnerskabet bag Stejlepladsen fejrede første spadestik torsdag den 11. april, hvor festteltet fyldtes af de mange involverede parter i projektet og gæster fra lokalområdet.

Tæt på natur og bygget til fællesskab

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen åbnede talerrækken:
”Det kommende kvarter er et mønstereksempel på, hvordan nye københavnske bydele skal være. Med plads til natur og fællesskaber mellem husene, bilfri gader, metro tæt på og forskellige boliger til alle livets faser. Det bliver virkelig en bydel for alle. Og så er jeg særligt glad for, at parterne bag Stejlepladskvarteret har gjort sig rigtig umage med at trække områdets særlige identitet og historie ind i den kommende bydel.”

Bro mellem gammelt og nyt

I bydelsprojektet er der disponeret med 225 almene boliger, der opføres af Boligselskabet AKB, København. Selskabet har sagt ja til at bygge på den særlige plads i byen på grund af en stærk lokal tilknytning.
”Sydhavnen har en særlig plads i AKB, Københavns hjerte. Det er vores arnested, da det er i dette område, vi lagde vores første mursten for over 100 år siden. I dag råder vi over mere end 3000 boliger i bydelen. Vi om nogen kender kulturen, beboerne og den særlige stemning, der er i Sydhavnen. Den værner vi om – og den vil vi gerne bygge bro til. Derfor er vi rigtig glade for, at vi er samarbejdspartnere på projektet, og at vi har fået integreret mange af de ideer og ønsker til både boligtyper og uderum, som beboerne i Sydhavnen har bidraget med bl.a. ved de inddragelsesmøder, som blev holdt ved opstarten af projektet i 2021,” sagde Bjørn Petersen, formand for Boligselskabet AKB, København.

Visualisering af nybyggeri på Stejlepladsen.

Variation og farver

Sammenhængen til havnen og den eksisterende, selvgroede bebyggelse er tænkt ind i både arkitektur og disponering af bydelen.
For eksempel bygges der ikke helt ned til vandkanten – her skal være adgang til vandet for alle. Husene opføres med varierede og farverige facader. Der er også sørget for plads til den sidste lokale erhvervsfisker, der vil få adgang til at arbejde med sine bundgarnspæle på den nye bydelsplads.

Genbrug og rum til fællesskab

Genbrug og bæredygtige materialer har høj prioritet. Der er fx en målsætning om at benytte genbrugsmaterialer på facaderne, hvor det i praksis er muligt. Facaderne udføres i vid udstrækning i lette materialer (træ, plader mv.), og med inspiration i de eksisterende materialer i området.
Bydelen bliver bilfri, og rum til ophold og leg trækkes ud i gaderne. I gårdrum og gader plantes 800 træer, heraf 52 af Stejlepladsens oprindelige træer, der er i pleje og genudplantes.

Udstilling af eksempler på materialer til facaderne.

Tre etaper

Bydelen består af både private og almene boliger og opføres i tre etaper. Første etape af byggeriet gennemføres i en delegeret bygherremodel med Ejendomsselskabet Stejlepladsen som udvikler. Denne etape omfatter i alt 85 almene boliger fordelt på 47 familieboliger og 38 ungdomsboliger.
Boligerne i etape 1 forventes klar til indflytning i 2026-27, mens boligerne i etape 2 følger i 2027-28 og etape 3 i 2028-29.

Oversigt over fordelingen af private og almene boliger samt boligtyper.

Byggeriets parter

Stejlepladsen udvikles af Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S, som er ligeligt ejet af Udviklingsselskabet By & Havn og PFA Pension.

Boligselskabet AKB, København står for de almene boliger.

De øvrige parter i projektet er:
Arkitema Architects
Moe Rådgivende Ingeniører
Kragh og Berglund Landskabsarkitekter
Lendager
Nordic Architecture
Dominia
FLH Bygherrerådgivning
Sjælsø Management
KAB

Læs mere om Stejlepladskvarteret

Nyhedsbrev for boligsøgende

Seneste nyt

Andre læste også