DemokratiNyt fra KAB's bestyrelse

Nyt fra KAB’s bestyrelse

Vigtige nedslag fra bestyrelsesmødet i KAB den 18. marts 2024

KAB’s bestyrelse godkendte årsregnskabet for 2023. Med tallene fulgte både godkendelse og anerkendelse fra revisor og ingen anmærkninger til protokollen.

Årsregnskabet viser et lille, positivt resultat på 0,07 mio. kr., der ses som tilfredsstillende i et år, som bød på høj inflation og svingende, men positive investeringsafkast.

Til trods for de økonomiske udfordringer, formåede KAB at øge sine indtægter til 383,11 mio. kr., primært på grund af flere genhusningssager og positive investeringsafkast.

Året gjorde det muligt for KAB at følge en ny strategi og reservere 22,0 mio. kr. til finansiering af KAB Digital. Egenkapitalen steg dermed fra 212 mio. kr. i starten af året til 234 mio. kr. ved årets udgang.

Desuden har KAB oplevet en mindre stigning i antallet af årsværk, primært som følge af bemandingen til KAB Digital.

Bestyrelsen anbefaler regnskabet til repræsentantskabets godkendelse.

Ny kapitalforvaltning for KAB-Fællesskabet

Nye regler fra Social- og Boligministeriet tillader nu almene boligorganisationer at investere op til 30 % af afdelingernes henlæggelser i aktier og virksomhedsobligationer – og ikke som tidligere alene i obligationer – samtidig med at afdelingerne skal fastholde en sikker investeringsstrategi.

De nye regler betød, at bestyrelsen vedtog en række vigtige beslutninger:
• Tilpasning af kapitalforvaltningen: Bestyrelsen har godkendt en justering, så KAB kan administrere boligafdelingernes kapitalforvaltning, der nu inkluderer muligheden for investering i aktier og virksomhedsobligationer.
• Nye investeringstilbud: Godkendelse af to nye investeringsafdelinger, hvilket bringer antallet op på fem. Fire er til henlæggelsesmidler fra boligafdelinger, mens den femte er for selve boligorganisationerne.
• Investeringsstrategi: Bestyrelsen har godkendt den foreslåede investeringsstrategi, som skal vedtages af alle boligorganisationer, før der investeres i aktier.

Beslutningerne skal styrke det finansielle grundlag for afdelingerne og sikre en bredere og mere diversificeret investeringsportefølje, samtidig med at de opfylder de nye lovkrav.

Opdatering på KAB’s digitale fremtid

KAB’s bestyrelse har godkendt en opdateret finansieringsplan og de næste konkrete skridt for KABs digitale transformation. Vedtagelsen betyder et nyt skridt i rejsen mod mere effektive og brugervenlige digitale løsninger til KAB-Fællesskabet og i sidste ende beboerne.

Hovedpunkter:
• Digital transformation: KAB overgår fra den nuværende Unik Bolig-platform til en ny, moderne platform baseret på Microsoft og Salesforce teknologier. Dette giver større adgang til data end i dag, øger mulighederne for automatisering og letter integrationen med digitale produkter fra andre leverandører i fremtiden.
• Implementering i faser: Overgangen til den nye platform vil ske gradvist over seks faser, hvor vi starter med de enkleste kundegrupper og gradvist inkluderer mere komplekse. Målet er at have alle kunder overført inden udgangen af 2028.

Investeringen i projektet betyder, at KAB-Fællesskabet får en mere fleksibel, sikker og brugervenlig digital platform. Dette er et stort skridt fremad i vores bestræbelser på at understøtte og forbedre de tjenester, KAB tilbyder kunder og beboere.

Seneste nyt

Andre læste også