ByggeriBeboere i Bellahøjhuse genhuses før tid

Beboere i Bellahøjhuse genhuses før tid

Eksperter vurderer, at tre af Bellahøjhusene har så svære konstruktionsfejl, at de skal evakueres ved vind svarende til hård kuling. Boligselskabet har derfor i tæt samråd med Københavns Kommune besluttet at genhuse beboerne

Samvirkende Boligselskaber har besluttet at genhuse beboerne i tre af selskabets Bellahøjhuse. Det sker af sikkerhedsmæssige hensyn, fordi en ingeniørberegning viser, at husene på grund af konstruktionsfejl ikke tåler en vindbelastning på mere end cirka 13 meter pr. sekund i middelvind (afhængig af vindretning). En situation, der statistisk set kan forekomme månedligt.

De tre huse rummer 149 familier:
”Genhusning er en stor indgriben i den enkelte beboers liv og dagligdag, men vi står beklageligvis i en situation, hvor vi som ansvarlig organisationsbestyrelse ikke ser andre muligheder. I Samvirkende Boligselskaber er vi optaget af, at genhusningen kommer til at foregå så hensynsfuldt som muligt for beboerne. De berørte beboere er inviteret til informationsmøder, hvor vi taler forløbet igennem, og der vil herefter være individuelle forløb,” siger John B. Sørensen, formand for Samvirkende Boligselskaber.

Københavns Kommune er orienteret om beregningsresultaterne. SAB har på den baggrund modtaget en såkaldt agterskrivelse til høring. Heraf fremgår det, at kommunen agter at påbyde SAB at genhuse hele SAB II i løbet af et år. Foreløbig har SAB dog valgt at genhuse beboerne i de tre mest udsatte huse.

Genhusning

Genhusningen af beboerne vil ske på permanent basis, det vil sige med kontrakt på den nye bolig, fordi der er tale om en periode på mere end et år.
”Nu vil vi arbejde intenst på at finde gode, permanente genhusningsboliger til familierne i de tre berørte huse. Og beboerne får mulighed for at vende tilbage, når deres bolig er renoveret,” siger Rolf Andersson, udviklingsdirektør i KAB.

Beredskab til evakuering

KAB har på vegne af Samvirkende Boligselskaber tilrettelagt et beredskab til evakuering af beboerne, hvis de kritiske vindhastigheder opstår, inden beboerne er genhuset.
”Vi styrker nu beredskabet, så vi er klar til at håndtere en forventet evakuering af husene med øget frekvens,” siger Rolf Andersson.
Beredskabet for husene var allerede etableret, eftersom tidligere ingeniørundersøgelser har afdækket konstruktionsfejl, dog i væsentlig mindre omfang end de nye beregninger. For de øvrige Bellahøjhuse i Samvirkende Boligselskaber gælder et varslingsniveau på stærk storm og orkan.

Baggrund: Fejl opdaget under forarbejde

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne og er mærket af tidens tand. De senere år har de fire boligorganisationer, som ejer husene, derfor arbejdet med at tilrettelægge projekter for gennemgribende renoveringer.
Under forarbejdet til renoveringen af Samvirkende Boligselskabers 10 huse i afdelingerne SAB I og II, konstaterer teknikere, at der er fejl i de gamle ingeniørberegninger, og at konstruktionerne derfor kunne være mangelfulde.
Samvirkende Boligselskaber v. KAB satte herefter en dybdegående undersøgelse af beregningerne i gang. Den er udført af ingeniørfirmaet på sagen i samarbejde med landets fremmeste eksperter i stabilitet og statik.

Renoveringen af Samvirkende Boligselskabers huse forventes at gå i gang i 2025 og blive afsluttet i 2029.

Læs mere om genhusning

Hent folderen ‘Dine rettigheder ved genhusning’

Seneste nyt

Andre læste også