Liv Mellem Husene2021 står i nærværets tegn

2021 står i nærværets tegn

Efter 5 år med vækst i antallet af kunder og boliger. Efter en vellykket søsætning af ny strategi. Og forhåbentlig snart – efter corona. KAB’s administrerende direktør giver indblik i årets mærkesager

KAB-fællesskabet er de seneste 5 år vokset med cirka 40 %. KAB hjælper i dag 46 boligselskaber med at udleje og drifte mere end 65.000 boliglejemål – og med løbende at renovere og bygge nye boliger.

”Størrelsen betyder, at vi har overskud og kraft til at tage nye udviklingsinitiativer, som vi typisk demonstrerer i nye byudviklingsprojekter eller på det digitale område. Men vækst betyder også nye medarbejdere og større afdelinger. Vi kender hinanden på en anden måde og måske lidt mindre, end da vi var en mindre organisation,” forklarer Jens Elmelund, adm. direktør i KAB.

I KAB-fællesskabets grundfortælling går ’styrke’ hånd i hånd med ’nærvær’, derfor har direktøren sat kundeservice øverst på to-do listen for det nye år.

”For at vi kan bevare den samme gode service, som boligorganisationerne hidtil har oplevet, er der behov for, at vi udvikler os på det her område. Vi har brug for at demonstrere, at selvom vi er store, så forstår vi kundernes behov og reagerer på dem. Vi skal være dygtige til at samarbejde på tværs af de mange afdelinger og sørge for, at kunderne får en god oplevelse,” siger han og understreger, at det kommende arbejde med kundeservice vil inddrage alle led i organisationen og omfatte konkrete målepunkter for udviklingen.

Vilde blomster og byggeprojekter i træ

2021 bliver også året med de første resultater af KAB’s strategiske ramme ’Lad det GRO’, som blev vedtaget af KAB’s bestyrelse i oktober 2020. Som en del af strategien har KAB sat fem signaturprojekter i gang.

”Mest tydeligt kommer vi til at se det i foråret med Vild Med Vilje-initiativet, hvor der nogle steder vil begynde at vokse blomster i græsplænen. Hen over sommeren vil der generelt vise sig en øget biodiversitet. Det, tror jeg, vil give mange blod på tanden og lyst til at være med i det her,” siger Jens Elmelund og fortsætter til de to signaturprojekter inden for byggeri:

”Vi vil se de første konkrete projekter om træbyggeri på tegnebrættet og for alvor sætte skub i projektet om genanvendelse af byggematerialer. I det hele taget bliver 2021 et interessant år på byggerisiden. Vi har netop fået at vide, at det bliver i KAB-familien, der skal bygges boliger på Stejlepladsen i Sydhavnen og en spændende storbylandsby i Vejlandskvarter på Amager.”

Lidt mere vild natur styrker biodiversiteten. Foto: KAB arkiv
Lidt mere vild natur styrker biodiversiteten. Foto: KAB arkiv

Vilde blomster og byggeprojekter i træ

2021 bliver også året med de første resultater af KAB’s strategiske ramme ’Lad det GRO’, som blev vedtaget af KAB’s bestyrelse i oktober 2020. Som en del af strategien har KAB sat fem signaturprojekter i gang.

”Mest tydeligt kommer vi til at se det i foråret med Vild Med Vilje-initiativet, hvor der nogle steder vil begynde at vokse blomster i græsplænen. Hen over sommeren vil der generelt vise sig en øget biodiversitet. Det, tror jeg, vil give mange blod på tanden og lyst til at være med i det her,” siger Jens Elmelund og fortsætter til de to signaturprojekter inden for byggeri:

”Vi vil se de første konkrete projekter om træbyggeri på tegnebrættet og for alvor sætte skub i projektet om genanvendelse af byggematerialer. I det hele taget bliver 2021 et interessant år på byggerisiden. Vi har netop fået at vide, at det bliver i KAB-familien, der skal bygges boliger på Stejlepladsen i Sydhavnen og en spændende storbylandsby i Vejlandskvarter på Amager.”

”Vi kan vist godt tillade os at sige, at her har vi skoene på og er klar til at tage en omgang mere,” – Jens Elmelund, adm. direktør i KAB (om de nye effektiviseringsmål for den almene sektor)

Effektive løbesko og socialt ansvarlig kaffe

Det fjerde signaturprojekt ’Pas på huslejen 2.0’ er højaktuelt, eftersom der netop er indgået en ny aftale om effektivisering. Den slår fast, at den almene sektor samlet set skal effektivisere for 1,8 mia. kr. i perioden 2021-2026. 

”Jeg er utrolig glad for, at vi allerede har et initiativ i gang, som sikrer løbende resultater i effektivisering af driften. Vi kan vist godt tillade os at sige, at her har vi skoene på og er klar til at tage en omgang mere,” konstaterer KAB-direktøren.

KAB-Huset er undervejs på Enghavevej. Foto: Nanna Hedegaard Nielsen.

I den nye aftale er der særligt fokus på effektivisering af energiforbrug og indkøb.

Det sidste signaturprojekt arbejder med, hvordan KAB-fællesskabet kan huse flere socialøkonomiske virksomheder, og her glæder det Jens Elmelund, at KAB konkret bidrager til målsætningen:

”2021 er også året, hvor det nye KAB-Huset står klar til indflytning. I stueetagen vil en socialøkonomisk virksomhed tilbyde kaffe til medarbejdere og gæster. Det er et fint eksempel på, hvordan man som virksomhed kan tage et socialt ansvar.” 

KAB-Huset ligger på Enghavevej 81 i Kgs. Enghave, og flytningen forventes at ske i sommeren 2021.

Kommunalvalg – en anledning til dialog

Boligpolitisk er 2021 ikke mindst interessant, fordi det er et kommunalt valgår. Nærmere bestemt den 16. november 2021.

”Kommunerne er nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere. Sammen arbejder vi for at skabe bedre byer og løfter en række sociale opgaver. Vi skal sammen med boligorganisationerne benytte lejligheden til at styrke de relationer og nå ud med budskabet om alt det gode, vi kan og gør i den almene sektor og i KAB-fællesskabet,” forklarer Jens Elmelund.

De boligsociale indsatser hjælper bl.a. unge i gang med fritidsjob. Foto: KAB arkiv

Højt på den boligpolitiske dagsorden står flere andre problemstillinger.

De boligsociale indsatser hjælper bl.a. unge i gang med fritidsjob. Foto: KAB arkiv
De boligsociale indsatser hjælper bl.a. unge i gang med fritidsjob. Foto: KAB arkiv

”Vores arbejdsfelt er hovedstadsområdet, hvor priserne er høje og efterspørgslen endnu højere, og vi kan se, at særligt gruppen på kontanthjælp har meget svært ved at finde fodfæste. Staten, kommunerne og vi skal sammen kunne levere flere billige boliger. Vi har også en opgave i at demonstrere, hvordan det boligsociale arbejde gør en positiv forskel for både beboersammensætningen og den enkeltes udvikling. Det er en meget væsentlig indsats – og vi kan ikke løfte den alene,” siger han.

Et blik tilbage og et blik frem

Med fra 2020 tager Jens Elmelund både kritisk og positiv læring. 

”Vi skal blive bedre til at styre processerne og udvide brugen af genhusning i de store renoveringssager. Det er et felt, som skal have en større del af vores opmærksomhed,” siger han og henviser særligt til en stormomsust højhusrenovering på Frederiksberg.

Et glimt fra stormødernes tid (KAB’s repræsentantskabsmøde 2019). Foto: KAB arkiv

Et glimt fra stormødernes tid (KAB’s repræsentantskabsmøde 2019). Foto: KAB arkiv

På positivsiden har den digitale læringskurve i KAB fået et gevaldigt puf under coronakrisens distancearbejde.

”Vi er blevet dygtige til at mødes digitalt. Og vi kan få meget til at fungere, selvom vi ikke kan mødes. Forbavsende mange opgaver kan løses på højt niveau alligevel. Det er interessant i et fremtidsperspektiv,” mener han, men ser dog også frem til at se kontorer og mødelokaler summe af liv igen – lidt mere nærvær:

”Der er bare emner og opgaver, som løses lettere, når folk kan mødes og se hinanden i øjnene. Vi har også skubbet en række møder i beboerdemokratiet foran os. Vi må tro på, at 2021 på et eller andet tidspunkt bliver året, hvor vi kan vende tilbage til den hverdag, vi kender.”

Seneste nyt

Andre læste også