BæredygtighedStuderende skal pushe bæredygtige idéer til den almene sektor

Studerende skal pushe bæredygtige idéer til den almene sektor

KAB Fonden har sammen med Det Kgl. Akademi udskrevet en prisopgave med en præmiesum på i alt 80.000 kr. Formålet er at få bæredygtige idéer til den almene sektor

Illustration af bæredygtige begreber

De almene boliger udgør ca. 20 % af den samlede boligmasse i Danmark. Boligafdelingerne er styret af et engageret beboerdemokrati uden at være drevet at et behov for profit. Derfor kan sektoren være en stærk drivkraft i udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund.

Netop en mere bæredygtig fremtid er emnet for en prisopgave, der er udskrevet af KAB Fonden i samarbejde med Det Kongelige Akademi, og studerende på alle landets videregående uddannelser er inviteret til at deltage.

Læs mere om prisopgaven her

På Det Kongelige Akademi sætter man pris på at være en del af projektet.

”Prisopgaven er en af de måder, hvorpå vi kan styrke opmærksomheden på den almene sektor blandt vores studerende. Vi vil gerne have, at vores kandidater, altså arkitekterne, interesserer sig for alment boligbyggeri,” siger Michael Asgaard Andersen, lektor på Det Kongelige Akademi, og fortsætter:

”Den almene sektor har potentialet til at være bannerfører indenfor bæredygtig udvikling og en væsentlig del af den blandede by.”

Beboer: visionære idéer ønskes

Svarene på en sådan opgave kan pege i flere faglige retninger, og dommerpanelet er derfor også sammensat af meget forskellige kompetencer. Fra professor på Aalborg Universitet, Claus Bech-Danielsen, over forfatter Morten Pape til KAB’s adm. direktør Jens Elmelund og medlem af KAB’s bestyrelse og formand for bæredygtighedsudvalget, Kirsten Persson.

”Jeg har plads i panelet, fordi jeg er beboer i en almen bolig. Så når jeg ser på det indsendte materiale, er det som bruger. Jeg håber at se nogle visionære ideer, som kan være til inspiration for os alle,” siger Kirsten Persson og tilføjer:

”For mig er det vigtigt, at opgaverne afspejler bæredygtighed på alle tre parametre; altså ikke blot miljømæssig, men også social og økonomisk bæredygtighed.”

Der er sidste frist for indsendelse af besvarelser den 26. juni. Den samlede præmiesum er på 80.000 kr., og førsteprisen vil være på mindst 20.000 kr.

Om KAB Fonden

KAB Fonden er grundlagt af KAB i 1950, da KAB havde 30-års jubilæum, og hed dengang ’KAB’s Almennyttige Legat’. Fonden har til formål at præge udviklingen af og debatten om boligforvaltning og boligbyggeri. Det sker ved at yde støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der kan føre til udvikling, forbedring og forandring i det danske boligbyggeri. Ofte via støtte til bogudgivelser, senest bogen om Bakkehusene

Der sidder altid tre medlemmer i Fondens ledelse, der er udpeget af KAB’s bestyrelse. Det er i øjeblikket John Olsen (KAB’s bestyrelse), Annette Ågård (Furesø Boligselskab) og Rolf Andersson (tidligere byggedirektør og nu seniorkonsulent i KAB).

Se mere om KAB Fonden

KAB Fondens logo

Seneste nyt

Andre læste også