DemokratiBoligpolitikDe beboervalgte har ordet

De beboervalgte har ordet

Hvilke temaer fylder rundt om i boligafdelingerne i KAB-Fællesskabet op til valget? For at blive klogere på det spørgsmål har vi spurgt en række beboervalgte, hvad de ville spørge en folketingskandidat om, hvis de fik muligheden

Energikrise, inflation, grøn omstilling, psykiatri og skattelettelser. Det er nogle af de temaer, der har fyldt i valgkampen indtil videre. Men hvad fylder i KAB-Fællesskabet? Her kan du læse, hvad fem beboervalgte ville spørge en folketingskandidat om, hvis de havde chancen.

Dennis Hansen, medlem af afdelingsbestyrelsen i Skotteparken, Ballerup Ejendomsselskab

Hvordan sikrer man, at energioptimering i de almene boliger ikke bliver overset i forhold til tilskudsræset, der er til private boliger?

Hvorfor netop det spørgsmål?

Jeg oplever, at vi altid bliver overset i de tilskudsordninger, der bliver lavet omkring energioptimering. Vi kan godt søge midler hos Landsbyggefonden, men der er ventetid på 15-20 år, og det betyder, at vi enten skal finansiere det hele selv, eller vi skal vente alt for mange år på tilskud. Konsekvensen er, at vi ikke får lavet energioptimeringer i almene boliger. Imens kan private boligejere cashe ind, når de sælger en energioptimeret bolig, som er optimeret for støttekroner.


Lis Wexøe Rasmussen, formand for afdelingsbestyrelsen i Boligselskabet Friheden, Hvidovre

Hvordan vil politikerne gøre det lettere for almene boligafdelinger at blive mere bæredygtige ved at anlægge solceller på tagene?

Hvorfor netop det spørgsmål?

Vi vil jo faktisk gerne være bæredygtige, men der er for mange forhindringer til, at vi rent faktisk kan få lov at være det.


Christina Madsen, medlem af afdelingsbestyrelsen i Hedemarken i Albertslund, AKB Hedemarken

En af forudsætningerne for, at det er økonomisk rentabelt at etablere hybridanlæg med solceller og batterilager, er, at beboerne fraskriver sig retten til frit valg af el-leverandør. Så hvorfor er det ikke muligt for en almen boligafdeling at træffe en afdelingsmødebeslutning om kollektiv fraskrivelse?

Hvorfor netop det spørgsmål?

I Hedemarken har vi etableret et forsøgsanlæg med solceller på tagene i tilknytning til en kommende helhedsplan. Vi har i den forbindelse opdaget flere blokeringer for at etablere vedvarende energiløsninger.


Hans Laustsen, formand for afdelingsbestyrelsen i Farum Midtpunkt, Furesø Boligselskab

Hvordan kan man udligne de enorme forskelle, der er i den måde, folk i Danmark bliver ramt af energikrisen?

Hvorfor netop det spørgsmål?

Her i Farum Midtpunkt oplever vi store stigninger i acontobeløb, fordi varmeforsyningen produceres delvist med gas. Det er ikke rimeligt, at der skal være så voldsomme forskelle på, hvor hårdt folk bliver ramt økonomisk af noget, man ikke selv er herre over.


Torben Tingstrup, medlem af organisationsbestyrelsen i Stenløse-Ølstykke Boligforening

Hvad vil I gøre for alle de økonomisk trængte, der er yderligt presset af krisen nu, men ikke hører ind i en af de grupper, der har fået ekstra hjælp?

Hvorfor netop det spørgsmål?

Mange af de mennesker bor alment. Jeg kender personligt flere – både børnefamilier og enlige – der har det rigtigt svært nu, og nogle er snart på vej ud af deres bolig.


Kaj Eliasen, formand for organisationsbestyrelsen i Lyngby Boligselskab

Hvad vil du og dit parti gøre for at sikre, at det er de beboere, som trænger mest, der får gavn af fx tilskud til varmeregningen?

Hvorfor netop det spørgsmål?

Der har desværre været eksempler på urimelige og forkerte fordelinger ved uddeling af tilskud til beboere med gasopvarmning. BL har blandt andet foreslået, at boligsikringssystemet udnyttes til at optimere gavn af varmehjælpen.


Linda Andersen, formand for afdelingsbestyrelsen i Falsterbo i Brønshøj, SAB

De psykisk syge beboere bliver alt for hurtigt overladt til sig selv. Hvordan vil I sikre en bedre hjælp til psykisk syge i egen bolig?

Hvorfor netop det spørgsmål?

Her i Falsterbo har vi flere gange oplevet konsekvenserne af, at de psykisk syge ikke får tilstrækkelig hjælp. En mand holdte op med at tage sin medicin og havde fået ind i hovedet, at underboen havde en maskine kørende, som skulle stoppes. Han hamrede på underboens dør, og ægteparret derinde var noget skræmte over situationen. Det går jo ikke. Fint at de psykisk syge skal ud og bo, men der skal stadig tages hånd om dem. Vi beboere kan ikke klare den opgave.


Stine Sommer, formand for afdelingsbestyrelsen i Thors Kvarter i Greve, Sydkystens Boligselskab

Psykisk udfordrede bliver sat ind i almene boliger uden, at der følger hjælp med. Hvad har du og dit parti tænkt sig at gøre ved det?

Hvorfor netop det spørgsmål?

Vi oplever, at det kan give problemer med fx nabochikane. Nogle psykisk syge er ikke minded på at bo i et boligområde og har brug for mere hjælp og støtte. Her i området er der også en skæv fordeling mellem kvartererne. Det er ærgerligt. En mere ligelig fordeling ville give en bedre beboersammensætning i hele området.


Jan Poulsen, medlem af afdelingsbestyrelsen i Lønstruphuse i Vanløse, SAB

Hvad agter I at gøre for at hjælpe, støtte og drage omsorg for de psykisk syge i boligområderne?

Hvorfor netop det spørgsmål?

Mine personlige oplevelser med disse udfordringer er, at når der opstår problemer med psykisk syge beboere, kan det tage overhånd, og det kan være til fare for de øvrige beboeres liv og velfærd. Som regel kontaktes politiet, som måske tager den psykisk syge med sig og sørger for, at vedkommende fx bliver anbragt på en psykiatrisk afdeling. Efterfølgende vender han eller hun tilbage til sin lejlighed og de øvrige beboere, som så blot kan vente på, at det går skævt igen.


Mariam Berkiche, medlem af afdelingsbestyrelsen i Bellahøj, Boligselskabet AKB, København

Hvilke tiltag vil du bruge for at sikre, at København skal være en by med plads til alle?

Hvorfor netop det spørgsmål?

Der er en stigende mangel på almene boliger, der er til at betale, i København og Frederiksberg. Udviklingen, der er igang, gør det sværere og sværere for de fleste at blive bosat i byen. Det er problematisk, fordi det truer samfundets sammenhængskraft, der er forudsætningen for et velfungerende velfærdssamfund. 

Seneste nyt

Andre læste også