BæredygtighedStøtte til grønne forsøg

Støtte til grønne forsøg

Realdania har givet 5,5 mio. kr. i udviklingsstøtte til grønne renoveringer i 13 almene boligafdelinger – de tre er fra KAB-fællesskabet

Fremtidens renoveringer skal have større fokus på miljø – og den almene sektor har masse til at gå i front. Realdania mener, at de erfaringer, der gøres rundt omkring i landet, skal deles. Derfor giver de 13 almene renoveringer støtte til at udføre bæredygtighedsanalyser for samlet set 5,5 mio. kr.

Tre af projekterne er fra KAB-fællesskabet:

  • Hedelyngen, Boligforeningen 3B’s tæt-lave byggeri i Herlev, står overfor en større energirenovering og får støtte til en bæredygtighedsanalyse, der skal undersøge hvilken model af et nyt varmesystem, der vil give mindst muligt varmetab.
  • Taastrupgaard, Boligselskabet AKB, Taastrups store boligafdeling, der er under forvandling får støtte til ikke mindre end 2 projekter: Det ene skal undersøge hvor lidt forarbejdning, der er nødvendig, før beton fra nedrevne boliger kan genbruges.  Det andet skal se på potentialet i at integrere højeffektive solceller som fulddækkende tagbeklædning.

Nu giver vi 13 renoveringsprojekter i den almene boligsektor mulighed for at gå i front og indhente værdifuld viden om alt fra genanvendelse af byggematerialer til bæredygtige ventilationsløsninger. Men den viden skal ikke kun komme de 13 til gode. Foran os ligger en stor og vigtig opgave i at brede al den nye læring ud til resten af landets almene boligorganisationer og i fællesskab nedbringe udledningen af drivhusgasser,” citeres Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, på deres hjemmeside. 

Som opfølgning inviterer Realdania og Almennet derfor til fælles seancer med erfaringsudvikling.

Billedet i toppen er fra Taastrupgaard, hvor der er revet 188 boliger ned. Grunden er solgt til kommunen, der opfører et børnekulturhus på stedet.

Seneste nyt

Andre læste også