BæredygtighedSocial ansvarlighed skal være et nemt og naturligt valg

Social ansvarlighed skal være et nemt og naturligt valg

Signaturprojektet ”Tænketanken for socialøkonomi og socialt ansvar” har nået sin slutning, men det sociale fokus fortsætter med uformindsket styrke i KAB-Fællesskabet

Siden 2020 har Tænketanken for socialøkonomi og socialt ansvar arbejdet med at knække koden til, hvordan socioøkonomien bliver en integreret del af den almene verden.

De simple svar på det spørgsmål er svære at finde, men ikke desto mindre er der muligheder for at tage et større socialt ansvar ude i boligafdelingerne og i administrationen.

Sådan lyder konklusionen fra tænketankens medlemmer ved projektets afslutning – og blot fordi tænketanken tager afsked betyder det ikke, at arbejdet med socialøkonomi og socialt ansvar fordufter. Tværtimod.

”Vi skal bruge tænketankens gode arbejde til at accelerere den sociale indsats i KAB-Fællesskabet. Vi har allerede mange socioøkonomiske indsatser i gang både i boligafdelingerne og i KAB-Huset. Det er jeg stolt af, men der er stadig plads til mange flere,” siger kundedirektør i KAB, Sanne Kjær, og fortsætter:

”Jeg vil gerne takke tænketankens medlemmer for en stor indsats og for nogle rigtig gode anbefalinger, som vi tager med os i det videre arbejde med socialøkonomi og socialt ansvar.”

Gode socialøkonomiske samarbejder

Gennem de seneste år er flere socialøkonomiske virksomheder rykket ind i boligafdelinger i KAB-Fællesskabet og i KAB-Huset.

Det gælder fx i Lundtoftegade på Nørrebro, hvor virksomheder som FRAK og I Tråd Med Verden har hjemme i et tidligere beboerlokale – og det har skabt nyt liv i afdelingen.

”Det er ikke bare virksomheder. Det er også fællesskaber, der bliver åbnet op for lokalområdet og giver noget tilbage til beboerne. For at lykkes med at få socialøkonomien ind i boligafdelingerne kræver det, at beboerdemokratiet har modet til at tænke anderledes og gøre tingene på en anden måde, end vi plejer. For lokalt skal vi også have nogle visioner for, hvordan vi tager et socialt ansvar og sikrer bæredygtighed i vores boligafdelinger,” siger Søren-Emil Schütt, medlem af organisationsbestyrelsen i Boligselskabet AKB, København og tænketanken for socialøkonomi og socialt ansvar.

Han håber, at tænketankens arbejde vil bane vejen for, at flere boligafdelinger vælger at gå samme vej:

”Vi har forsøgt at nedbryde nogle barrierer og gøre det nemt at gå ind i socialøkonomiske samarbejder, og er man nysgerrig, er man altid velkommen til at tage kontakt og høre mere.”

Steffen Morild, næstformand i KAB’s bestyrelse og medlem af Tænketanken for socialøkonomi og socialt ansvar præsenterer målene for projektet på den afsluttende konference i KAB-Huset.

Indkøb med ansvar

Det andet ben i tænketankens arbejde har handlet om at bruge KAB-Fællesskabets store indkøbsmuskel på en mere socialt bevidst måde.

Som led i KAB’s nye indkøbsstrategi og implementeringen af en ny indkøbsportal er netop det blevet en vigtig prioritet. Det betyder, at der bliver skrevet sociale klausuler ind i udbud og kontrakter.

”Vi er helt afgjort på rette vej, men jeg ser stadig et stort potentiale i fx større byggesager, hvor vi kan stille krav til vores leverandører om at tage socialt ansvar, eller vi kan benytte delydelsesreglen og tildele en del af det samlede udbud til en socialøkonomisk virksomhed,” siger Sanne Kjær og tilføjer:

”Det er noget, som vi vil have stort fokus på fremadrettet og lave konkrete målsætninger, så vi kan måle og følge op på, hvordan vi løfter vores sociale ansvar.”

Du kan læse mere om tænketanken her

Seneste nyt

Andre læste også