DemokratiNyt fra bestyrelsenNyt fra KAB's bestyrelse 22. marts 2022

Nyt fra KAB’s bestyrelse 22. marts 2022

På dagsordenen var blandt andet regnskab 2021, opsamling efter formandsmøde, planlægning af repræsentantskabsmøde, tillidshverv samt status på udsættelser.

Nyt fra bestyrelsen

Regnskab 2021

Skrevet af Anette Hertz.
På bestyrelsesmødet den 22. marts 2022 besluttede bestyrelsen enstemmigt at indstille årsregnskabet for 2021 til repræsentantskabets godkendelse.

Regnskabet viser et lidt større overskud end budgetteret, nemlig 5,4 mio. kr. i stedet for 5,2 mio. kr. Generelt er KAB’s egenkapital solid, og på repræsentantskabsmødet den 31. maj 2022 vil regnskabet blive gennemgået, og det vil efterfølgende blive lagt på KAB’s hjemmeside.

Bestyrelsen besluttede i øvrigt på et senere møde at tage en temadrøftelse om både cybersikkerhed og GDPR.

Opsamling efter formandsmøde

Det andet møde for formandskaberne i KAB-Fællesskabets boligorganisationer blev igen indledt med en boligpolitisk orientering fra administrerende direktør i BL, Bent Madsen.

KAB’s bestyrelse gav en status på udviklingen i virksomheden – og formanden og de to næstformænd inviterede derefter sig selv på besøg for at høre mere om, hvad der rører sig i de enkelte organisationer.

På mødet drøftede deltagerne også, hvordan man kan udnytte fællesskabets styrke og samtidig have god plads til forskellighed.

Sidste punkt på mødet var udvikling af nye digitale muligheder i hele KAB-Fællesskabet, som blandt andet skal sikre et solidt og godt datagrundlag som basis for beslutninger.

Suppleanter træder ind

Simone Bille fra AKB, København udtræder 1. april af bestyrelsen, da hun flytter ud af KAB-Fællesskabet. I stedet indtræder 1. suppleant Ulla Munch-Petersen fra Brumleby i resten af Simone Billes valgperiode, som er frem til maj 2023.

Johnny Rundstrøm er samtidig indkaldt som suppleant for Jens Christian Aanæs, tillidsrepræsentant for ejendomsfunktionærerne.

Repræsentantskabsmøde første halvår 2022

KAB’s første repræsentantskabsmøde i år er den 31. maj 2022, og bestyrelsen godkendte dagsordenen for mødet.

De medlemmer, der er på valg, genopstiller alle, mens nye kandidater kan melde sig via mail på repmode@kab-bolig.dk. Repræsentantskabet modtager igen i år en oversigt over kandidater med kort motivation ca. 1 uge før mødet.

Du kan se, hvem der er medlem af KAB’s bestyrelse her.

Repræsentantskabet er KAB’s øverste myndighed, og du kan se, hvordan det er sammensat her.

Tillidshverv

Forvaltningsudvalget i KAB arbejder med at skabe en demokratisk og åben proces i alle de valg, hvor KAB eller KAB-Fællesskabet kan søge indflydelse.

Udvalget aflagde rapport til bestyrelsen om, at de har behandlet og godkendt følgende poster:

  • Rolf Anderssons formandspost i Indenrigs- og Boligministeriets udvalg for bæredygtigt byggeri.
  • Finn Larsens bestyrelsespost i bestyrelsen for Høje-Taastrup Fjernvarme
  • Sanne Kjærs bestyrelsespost i Fonden Østre Gasværk
  • Birthe Houlinds bestyrelsespost i det parlamentariske selskab Studiebyen
  • Jan Cronqvists medlemskab af repræsentantskabet i Greve Fjernvarme
  • Genopstilling af ejendomsleder Søren Lillevang, AKB, Rødovre til bestyrelsen i BL´s 9. kreds

Du kan se retningslinjerne for valg til eksterne poster i KAB-Fællesskabet her.

Status vedr. udsættelser

KAB har generelt stort fokus på udsættelser, fordi de ofte er forbundet med store menneskelige og økonomiske omkostninger.

KAB-Fællesskabet har i 2021 haft 4,27 procent færre påkrav (rykkere) og 17 procent færre udsættelser end året inden.

Udsættelser forebygges primært i restanceteamet, som gennemfører rykkerprocedure og i den forbindelse er i dialog med beboerne i et forsøg på at undgå udsættelse.

Se også omtalen af bestyrelsesmødet december 2021.

Næste møde i KAB’s bestyrelse er den 17. maj 2022.

Seneste nyt

Andre læste også