DemokratiNyt fra bestyrelsenNyt fra KAB’s bestyrelsesmøde den 14. december 2021

Nyt fra KAB’s bestyrelsesmøde den 14. december 2021

Fremover kan du her på KABnyt.dk finde en kort opsummering af det seneste bestyrelsesmøde i KAB

Klimaregnskab for KAB-Fællesskabet

Skrevet af Anette Hertz.
KAB’s bestyrelse har nu vedtaget, at KAB går i gang med forberedelserne til et egentligt klimaregnskab for KAB-Fællesskabet. Arbejdet forankres i KAB’s bestyrelse via et nyt Bæredygtighedsudvalg.

Status på udvalg

En gang om året får KAB’s bestyrelse en status på, hvad udvalgene har beskæftiget sig med.

Det boligsociale udvalg fortalte, at arbejdet fremover er koncentreret om rådgivning og projektstøtte – og at både organisations- og afdelingsbestyrelser har taget godt imod de nye muligheder.

Kommunikationsudvalget har fået gode erfaringer med digitale kurser, og KAB-Fællesskabets bestyrelsesuddannelse er nu afsluttet. Også den digitale kommunikation er kommet godt fra start, hvor KAB-Indblik er afviklet – og KABnyt styrket. Det nye KAB-logo er implementeret, og arbejdet for at tilbyde boligorganisationernes logo på standardbreve er ved at være afsluttet.

Status på signaturprojekter

På lignende vis fik bestyrelsen en status på nogle af signaturprojekterne under den strategiske ramme Lad det GRO.

I januar kommer der således et Træbarometer, som er en guide og et værktøj til at indføre så meget træ som muligt i et byggeprojekt, samt værktøj til at indtænke ”fællesskab” i nybyggeri.

Tænketanken for socialøkonomi og socialt ansvar har arbejdet for at øge samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder samt for at sikre, at KAB tager socialt ansvar i den måde, der drives forretning på.

Status på byggeriet

Halvårsrapporten fra Center for Byggeri og Byudvikling viser, at der netop nu er 247 sager i gang i KAB-Fællesskabet. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse udfordringerne med overophedningen i byggebranchen og maksimumbeløbet, som gør det svært at indfri bæredygtighedsdagsordenen.

Effektiviseringsmålene i den almene sektor

KAB’s bestyrelse følger, hvordan det går med at leve op til målene i den nye aftale, der er indgået mellem Regeringen, KL og BL for perioden 2021-26. Aftalen betyder, at der skal effektiviseres for yderligere 7 % i perioden.

Det er de enkelte organisationsbestyrelser, der beslutter, om der skal måles på organisations- eller afdelingsniveau, og samlet set ser det godt ud med at nå målene i KAB-Fællesskabet.

Endelig blev bestyrelsen orienteret om den lovpligtige whistleblowerordning, KAB har etableret.

Relaterede artikler:

Jens Elmelund: 2022 – Nye standarder for klima

Signaturprojekter

Whistleblower

Seneste nyt

Andre læste også