DemokratiBeboerdemokratiNye arbejdsformer banker på: Flere skal være med til at udvikle KAB

Nye arbejdsformer banker på: Flere skal være med til at udvikle KAB

Både foreningslivet og forretningen KAB skal sikres bredere inddragelse fra fællesskabet gennem en forenkling af udvalgsstrukturen og inddragelse af flere beboerdemokrater. Det mener bestyrelsen, der nu lægger et konkret forslag op til Repræsentantskabet i foråret

En række udvalg under KAB’s bestyrelse skal nedlægges og et nyt komme til. Målet med forslaget om den nye organisering er at gøre det attraktivt for flere at være med til at udvikle KAB og finde svar på fremtidens udfordringer om både bæredygtighed, generationsskifte i beboerdemokratiet, bredere deltagelse, digitalisering og udvikling af både KAB-Fællesskabet og forretningen KAB.

Formand for KAB Sophus Vørsing er sammen med resten af formandskabet drivkraften bag forslaget til den nye organisering, som blev behandlet på et bestyrelsesseminar i januar. Han er glad for, at bestyrelsen nu er blevet enige om en model med tre udvalg, som både sikrer kontinuitet og den daglige drift og samtidig kan inddrage flere og bredere fra KAB’s mere end 400 afdelinger. Det sker blandt andet gennem et nyt forum med arbejdstitlen, demokrati- og foreningsudvalg, med et særligt fokus på Fællesskabets interesser og udvikling.

“Vi vil gerne se flere og også gerne flere yngre, almene beboere inddraget i det demokratiske arbejde. Jeg er overbevist om, at den nye model vil appellere til flere, så vi kan få nye kompetencer og indsigter med. Så jeg vil klart anbefale forslaget til Repræsentantskabet,” siger Sophus Vørsing.

Bredere repræsentation

Konkret foreslås det, at der skal være tre faste udvalg under bestyrelsen i KAB.

  1. Forretningsudvalget, som skal sikre sager for at drive forretningen og være sparringspartner med direktionen.
  2. Økonomiudvalget, som har det overordnede ansvar for sager angående økonomi og risici.
  3. Demokrati- og Foreningsudvalget, som skal arbejde mere ad hoc, inddrage flere beboerdemokrater og nå længere ud i afdelingerne, fx med regionale møder for at sikre en bredere repræsentation og inddragelse i det demokratiske arbejde.

Lyst og kompetencer som drivkraft

“Jeg tror, at en af vejene mod fremtiden er et mere fleksibelt udvalgsarbejde baseret på lyst og kompetencer – og færre standardmøder i udvalg, der ikke rigtig flytter noget. Også for beboere, der ikke nødvendigvis kender enhver paragraf i det almene regelsæt,” siger Sophus Vørsing.

Det nye udvalg vil arbejde med en lang række af de temaer, som de tidligere udvalg har haft ansvaret for. Det er fx bæredygtighed, boligsociale indsatser, beboerdemokratiets udvikling, konferencer, branding samt test af nye serviceideer fra KAB til Fællesskabet.

Der vil fortsat være faste møder mellem formandskabet og direktionen for at sikre, at den daglige drift i forretningen og den langsigtede udvikling i det beboerdemokratisk arbejde spiller bedst muligt sammen.

Seneste nyt

Andre læste også