Drift og teknikNyt, stort partnerskab skal sikre biodiversitet

Nyt, stort partnerskab skal sikre biodiversitet

Københavns Kommune har indgået et forpligtende samarbejde med ikke mindre end 19 grundejere. Heriblandt tre boligorganisationer fra KAB-Fællesskabet. Formålet er at sikre og øge biodiversiteten i byen – og med så mange partnere, er det store arealer, der kommer i spil

Gruppeportræt partnerskabet

Onsdag den 22. maj – FN’s internationale biodiversitetsdag – underskrev 19 af de største grundejere i København en partnerskabsaftale med kommunen. Blandt andet Jens Elmelund, adm. direktør i KAB, der skrev under på vegne af Boligforeningen 3B, SAB og Boligselskabet AKB, København.

En aftale med stor effekt

Matrikelkort København
Kortet viser det areal, de 20 grundejere tilsammen råder over.

Med så mange partnere, kan aftalen få stor betydning – tilsammen råder de 19 grundejere og Københavns Kommune over 40 % af byens grundareal. Og netop det, ser Jens Elmelund for en stor fordel.

”I KAB-Fællesskabet arbejder vi aktivt med biodiversitet og vil gerne gå endnu længere for flere vilde bier, blomster og fugle i vores boligområder. En koordineret indsats vil give mulighed for endnu bedre resultater, og med 19 – meget forskellige – partnere, ser vi et stort potentiale i aftalen,” siger Jens Elmelund.

Selvom det er en aftale med Københavns Kommune, kan den få betydning for hele KAB-Fællesskabet.

Vilde planter i byen
Vild med vilje lever i boligafdelingerne. Tv. Prangerhuset på Vesterbro (Boligforeningen 3B). Th. Tunet i Roskilde (Roskilde Nord Boligselskab).

Relevant for hele KAB-Fællesskabet

I den lokale drift har man mange steder stort fokus på biodiversitet. Men det foregår som regel på egen matrikel.

”Aftalen er både ambitiøs og fleksibel. Muligheden for at samarbejde med andre om tværgående indsatser, gør at vi kan løfte niveauet,” siger KAB’s Vild med vilje-ekspert, Sara Berg og tilføjer:

”Det kan vi godt overføre til hele KAB-Fællesskabet: Muligheden for inspiration og samarbejde på tværs af boligorganisationerne.”

Konkrete krav til partnerne

  • Parterne forpligter sig på at fremme biodiversitet via syv konkrete initiativer:
  • Screening af potentialeområder for biodiversitet på egne arealer
  • Monitorering af biodiversitet og udarbejdelse af baseline,
  • Indarbejde biodiversitet i drift, renovering og/eller nybyggeri på grundejernes arealer
  • Udpege vigtige ’trædesten’ for biodiversitet på tværs af matrikelskel
  • Afholdelse af årlige partnerskabsmøder på højeste ledelsesniveau
  • Etablering af et fagligt biodiversitetsnetværk 
  • Løbende kommunikation om biodiversitet og formidling af viden, bedst practice samt resultater fra biodiversitetsindsatserne.

Du kan se hele aftalen, ’Sammen om biodiversitet’, på København Kommunes hjemmeside

Partnerne i aftalen

Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen 3B, SAB, ATP Ejendomme, Banedanmark, BIOFOS, By og Havn, Bygningsstyrelsen, DSB på vegne af DSB Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme, fsb, Hovedstadens Almennyttige Boligselskab/DAB, HOFOR, Jeudan, Metroselskabet, Pension Danmark, PFA Ejendomme, Refshaleøens Ejendomsselskab, Skanska, VIBO, AAB.

Seneste nyt

Andre læste også