BæredygtighedHedemarken bygger storskala solcelle-batterianlæg

Hedemarken bygger storskala solcelle-batterianlæg

18 boligblokke i Boligselskabet AKB, Albertslund forsynes med 15.000 kvadratmeter solceller som led i en helhedsplan. Og beboerne vil som de første i landet få garanti for deres kommende energibesparelse via Landsbyggefondens grønne garantiordning

Testanlægget har vist gode resultater og udbredes nu til alle 18 boligblokke i Hedemarken.

I maj måned går starten til realisering af en helhedsplan for boligafdelingen Hedemarken i Boligselskabet AKB, Albertslund. De 891 boliger er opført i 1967-69 som tidstypiske etagehuse og rækkehuse i beton, og bærer i dag præg af behov for opgradering af tage, facader og isolering.
Alt det og mere til bliver nu løst med en helhedsplan, men det helt særlige ved planen er, at alle tagene på de 18 boligblokke forsynes med solceller koblet til batterilagre, et såkaldt hybridanlæg. Det største af sin art monteret på beboelse i Danmark og formentlig også i Norden. Anlægget skal levere strøm til afdelingens fællesforbrug samt beboernes privatforbrug.

Testet i pilotanlæg

Anlægget forventes at dække 40-50% af beboernes elforbrug. Et tal der ikke bare er teori, men bekræftet i et pilotprojekt, der har kørt i halvandet år på en blok i Hedemarken med 65 boliger.

”Testprojektet har levet op til forventningerne og mere til. Det har givet os mod på at gå videre med at rulle projektet ud på alle de andre boligblokke. Det er en god fornemmelse, at vi i Hedemarken kan være med til at gå forrest inden for grøn energi og på samme tid fremtidssikre vores boliger,” siger René Løfqvist, formand for Boligselskabet AKB, Albertslund.

Batteri er en fordel både sommer og vinter

Batteri og ladestander.

Det tilkoblede batteri er på størrelse med et køleskab og placeret på parkeringspladsen. Batteriet er en fordel både sommer og vinter.
”Om sommeren til lagring af den energi solcellerne producerer om dagen til brug senere om aftenen. Om vinteren kan afdelingen handle billig strøm på nettet og lagre til brug om aftenen, hvor strømmen typisk er dyrere,” forklarer Steen Gravenslund Olesen, senior project manager i Cowi, der er projektleder for anlægget i Hedemarken.
Nu hvor solcelleprojektet rulles ud til hele boligafdelingen, kobles et batteri til hver enkelt blok. Og fra batterierne føres kabler til ikke mindre end 90 planlagte ladestandere, der vil sikre beboerne grøn strøm til deres elbiler.

Støtte og garanti fra Landsbyggefonden

Anlægget i Hedemarken er blevet muligt med støtte fra Landsbyggefondens særlige pulje til energidemonstrationsprojekter.
Yderligere vil beboerne som de første i landet få ’Grøn Garanti’ via Landsbyggefonden.
Ordningen betyder, at den beregnede energibesparelse er garanteret. ’Hvis der er forskel mellem den beregnede besparelse og den energibesparelse, man faktisk opnår, kan denne forskel dækkes af ordningen i op til 10 år,’ skriver Landsbyggefonden om ordningen på deres hjemmeside.
”Udsigten til garanti har været vigtig i forhold til beboernes ja til projektet,” lyder vurderingen fra Søren Holm, kundechef i KAB med ansvar for Hedemarken.

Den beregnede energibesparelse er på 72 kr. pr. kvm. årligt, fordelt på 12 kr. i varmebesparelse på grund af efterisolering af boligerne og 60 kr. i elbesparelse på baggrund af solcelleanlægget.

Størrelsen kommer Hedemarken til gode

I arbejdet med projektet for solcelleanlægget har Hedemarkens størrelse været afgørende for at få økonomien til at hænge sammen. De nuværende regler kræver, at en boligafdeling skal splitte et solcelleanlæg op i lige så mange små enheder, som der er selvstændige bygninger i boligafdelingen.
”Dermed skal tekniske installationer gentages ved hver bygning, selvom de snildt kunne deles af flere. Det fordyrer mange solcelleprojekter unødigt, men har ikke haft den helt store betydning i Hedemarken, hvor boligblokkene udgør rimelige enheder til hver sin teknikinstallation,” forklarer Steen Gravenslund Olesen, projektlederen fra Cowi.
En af de lovgivningsmæssige rammer er imidlertid ikke så let at overvinde – heller ikke for Hedemarken. Det er ikke tilladt at udveksle strøm mellem de enkelte bygninger (og anlæg) i en boligafdeling. Det kunne ellers være en fordel, at et lidt lavere forbrug i en blok kunne komme beboerne i nabohusene til gode.

Pris og tidsplan

Helhedsplanen fremtidssikrer boligerne i Hedemarken. Blandt beboerne er det særligt populært, at boligerne forsynes med altaner.

Det samlede budget for helhedsplanen lyder på 794 mio. kr. Beboernes huslejestigning er beregnet til ca. 12,5%, men ville være landet på cirka det dobbelte uden støtte fra Landsbyggefonden. Renoveringen begynder i maj 2023 og forventes at tage cirka 3½ år.

FAKTA om hybridanlægget i Hedemarken

  • 15.000 kvadratmeter solceller
  • Årlig elproduktion ca. 2,2 mio. kWh
  • Batterikapacitet 1.200 kWh

Seneste nyt

Andre læste også