ØkonomiBeskæftigelsen blomstrer i KAB-Fællesskabet

Beskæftigelsen blomstrer i KAB-Fællesskabet

Uddannelses- og beskæftigelsesniveauet blandt beboerne i KAB-Fællesskabet er stigende og ligner i stadig højere grad det omliggende samfund. Det skyldes ikke mindst beboere med ikke-vestlig baggrund, viser en KAB-analyse

Illustration. Udviklingen i KAB-Fællesskabet går fremad og ligner i stadig højere grad de omgivende samfund, når det kommer til uddannelse og beskæftigelse

KAB-Fællesskabet ligner på flere og flere områder det omgivende samfund. Flere beboere er i arbejde, og på 10 år er beskæftigelsen fx steget med 8,2 pct. mens den i resten er landet kun er steget med 3,4 pct. De unge får en uddannelse, og færre får en plet på straffeattesten. Andelen af beboere på offentlige overførsler falder år for år. Alt i alt er statistikken over de seneste 10 års udvikling i levestandarden blandt beboere i KAB-Fællesskabet en lille solstrålehistorie.

Den positive udvikling går stærkt i KAB-Fællesskabet

Det er ikke kun i KAB-Fællesskabet, at tendensen ser sådan ud, men det særlige ved KAB-Fællesskabet er, at kurverne stiger stejlere end i resten af landet.

Der er flere samfundsøkonomiske forklaringer på udviklingen, ifølge cheføkonom i KAB, Frans Clemmesen:

“For det første ligger de fleste boliger i KAB-Fællesskabet i Storkøbenhavn, og det er især her beskæftigelsen stiger, og uddannelsespladserne findes. Det gør byerne attraktive. Og det har fået priserne på andels- og ejerboliger til at stige drastisk, det samme gælder huslejerne i den private udlejningssektor. Men i og med at den almene sektor er nonprofit og ikke afhængige af at følge markedsprisen, kan vi opretholde en relativt lav husleje, som socialt udsatte og familier med lav indkomst kan betale.”

Samtidig har vi i den almene sektor lang erfaring med socialt arbejde, og det bærer frugt. Det kan man blandt andet læse i artiklen om Metin, der efter at have været på kant med loven i sine helt unge år, fik hjælp fra boligsociale medarbejdere. Det resulterede i en læreplads, og at han tilmed blev årets lærling i Danmark i 2021, hvilket ikke gør historien dårligere.

Statistikken understøtter, at det sociale arbejde hjælper. For hvor kriminaliteten i Danmark generelt ikke er faldet i de sidste par år, er den det til gengæld i KAB-Fællesskabet.

Ydermere peger Frans Clemmensen på, at vi har en høj boligstandard i KAB-Fællesskabet og i den almene sektor i Danmark. Det skyldes den danske model med Landsbyggefonden, hvor de almene boligorganisationer kan optage billige lån til renoveringer. I den sammenhæng bliver de almene boliger i KAB-Fællesskabet mere attraktive for ressourcestærke familier, da de både har en god beliggenhed og samlet set udgør en boligmasse af høj kvalitet.

Beboersammensætningen ændrer sig – en positiv integrationshistorie

Tallene viser ændringer i beboersammensætningen, fx er vi blevet flere med ikke-vestlig baggrund i KAB-Fællesskabet.

“Og det er en væsentlig årsag til stigningen i beskæftigelsen blandt vores beboere. For det er netop beboere med ikke-vestlig baggrund, der medvirker til at øge beskæftigelsen i KAB-Fællesskabet. Det må siges at være en positiv integrationshistorie,” afslutter Frans.

Det betyder selvfølgelig ikke, at alle problemer og udfordringer i KAB-Fællesskabets almene boligområder er løst. Vi har stadig mange ønsker til forbedringer. Ikke mindst i de boligområder, hvor kommunen anviser mange borgere med store udfordringer.

Læs mere om udfordringerne i artiklen “Kamelens ryg er ved at knække” her

Men at kurverne stiger i KAB-Fællesskabet, især inden for beskæftigelse, kan du læse meget mere om i seneste “Nyt fra Cheføkonomen”.

Seneste nyt

Andre læste også