DemokratiBoligpolitikVisitation til ældreboliger udfordrer boligafdelinger

Visitation til ældreboliger udfordrer boligafdelinger

Beboerne i SAB’s ældreboliger oplever i stigende grad, at nye indflyttere ikke kan tage del i fællesskabet grundet svære somatiske eller psykiske sygdomme

Formand for SAB, John B. Sørensen, leverede de indledende bemærkninger på seminaret om visitation til ældreboliger i København i KAB-Huset.

Ensomhed er et bredt anerkendt problem i Danmark. Det gælder blandt andet ældre borgere, hvor 100.000 mennesker over 65 år i 2021 følte sig ensomme ifølge ældresagens statistik.

Et vigtigt greb i bekæmpelse af ensomhed er stærke fællesskaber og netop derfor er det afgørende, at visiteringen af beboere til de almene ældreboliger understøtter muligheden for at skabe gode fællesskaber i boligafdelingerne.

Sådan er virkeligheden dog ikke, hvis man spørger Erfa-gruppen for ældreboligafdelingerne i Samvirkende Boligselskaber (SAB). På den baggrund havde de arrangeret et seminar i KAB-Huset for alle almene boligorganisationer i København med ældreboliger for at drøfte situationen.

”Vi oplever, at der er sket et skred i, hvem der bliver anvist til ældreboligerne i vores afdelinger. Mange er så gamle og dårlige, at boligerne ikke er egnet til dem. Det betyder, at de ikke kan komme ud af deres boliger, og det er både synd for dem og for de øvrige beboere, fordi fællesskabet og beboerdemokratiet svinder hen,” siger formand for Erfa-gruppen Bjarne Wagner og fortsætter:

”Samtidig ser vi også, at mange yngre med psykiske udfordringer bliver visiteret til ældreboliger, og i nogle afdelinger medfører det utryghed og frustration over visiteringen, fordi antallet af psykisk sårbare beboere bliver for højt.”

Kommunen svarede på spørgsmål

Bjarne Wagner fik lejlighed til at stille flere spørgsmål til Per Christensen fra Københavns Kommune under seminaret.

På seminaret fik deltagerne mulighed for at stille deres spørgsmål til blandt andre Per Christensen, leder af boligsekretariatet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, som visiterer borgere til ældreboliger.

For Bjarne Wagner og Erfa-gruppen var seminaret en kærkommen mulighed for at komme til orde.

”Vi sætter pris på, at kommunen lytter til os og forhåbentlig er det startskuddet til en god videre dialog, der på sigt kan skabe grundlag for forandring,” siger Bjarne Wagner.

Der var desuden oplæg fra Lone Skov Al Awssi fra Københavns Ældreråd og Marlene Rishøj Cordes fra Ældresagen.

Fuld opbakning fra SAB

Visitation til ældreboliger i København er et emne, der optager organisationsbestyrelsen i SAB. Derfor er også fuld opbakning til Erfa-gruppens initiativ og fortsatte arbejde.

”Ældreboligafdelinger har potentiale til at danne ramme for stærke fællesskaber, som vi ved er en vigtig faktor for livsglæde og bekæmpelse af ensomhed. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at de flere af de mennesker, som bliver visiteret til ældreboligerne, kan være en del af fællesskabet,” siger John B. Sørensen, formand for organisationsbestyrelsen i SAB.

Seneste nyt

Andre læste også