ByggeriRenoveringUrafstemning om helhedsplan på Bellahøj

Urafstemning om helhedsplan på Bellahøj

Beboerne i SAB’s højhuse på Bellahøj skal til stemmeurnerne efter forslag om at stoppe renoveringsplan

Højhusene på Bellahøj er opført i slutningen af 1950’erne og trænger i dag til omfattende renovering. Det gælder ikke mindst de 10 huse med 487 boliger ejet af Samvirkende Boligselskaber (SAB), hvor der er konstateret fejl i konstruktionerne, hvilket betyder risiko for kollaps under påvirkning af kraftig vind eller brand. En situation, der har fået Københavns Kommune til at udstede påbud om forstærkning af husene, ligesom KAB har et beredskab til midlertidig evakuering af husene ved kraftig vind.

Efter den nuværende plan skal helhedsrenoveringen af højhusene i udbud i efteråret. Men midt i processen har den lokale afdelingsbestyrelse valgt at fremlægge et forslag om at stoppe projekteringen af helhedsplanen på grund af bekymring for den fremtidige husleje. Det blev på et ekstraordinært afdelingsmøde den 7. juni besluttet, at forslaget skal til skriftlig urafstemning blandt beboerne.

Velforberedt og nødvendig plan

I bestyrelsen for Samvirkende Boligselskaber sidder Ellen Højgaard Jensen, fhv. direktør i Dansk Byplanlaboratorium, der også deltager i følgegruppen for sagen på Bellahøj.
”Jeg har stor forståelse for beboernes bekymring for den fremtidige husleje, og vi kommer til at arbejde hårdt på, at stigningen bliver mindst mulig. Men det giver ikke mening at stoppe projekteringen af den nuværende helhedsplan, som er velforberedt og sikkerhedsmæssigt helt nødvendig at gennemføre,” siger hun.

Afstemning inden sommerferien

SAB har valgt at sætte urafstemningen i gang, så den kan gennemføres inden sommerferien.
”Det gør vi i respekt for beboerne. Der er skabt usikkerhed om renovering af deres boliger, og det bedste, vi kan gøre, er at sikre en hurtig afklaring,” forklarer John B. Sørensen, formand for SAB.
Urafstemningen gennemføres i perioden 15.- 27. juni. Det kommunale tilsyn med almene boliger er informeret om gennemførelsen af urafstemningen. Den lokale afdelingsbestyrelse har mulighed for at deltage i den daglige registrering af afleverede kuverter med stemmesedler samt at overvære optællingen af stemmer. Selve optællingen af stemmer udføres af boligselskabets revisor.

Et stop kan føre til huslejestigning

På det ekstraordinære afdelingsmøde for beboerne fremlagde Rasmus Jessing, byggedirektør i KAB, konsekvenserne af et stop for helhedsplanen. Han understreger, at der under alle omstændigheder vil være en regning at betale.
”Rådgiverne har længe været i gang med at tilrettelægge renoveringen. Værdien af det arbejde kommer ikke beboerne til gode, hvis projektet stoppes nu. Tværtimod kan det spildte arbejde føre til en betydelig huslejestigning for beboerne.”

Konkret stigning er endnu ikke beregnet

Om huslejeniveauet efter renoveringen, forklarer byggedirektøren:
”Vi er nødt til få projektet prissat, inden vi kan beregne den konkrete huslejestigning. Herefter kan man se på, om dele af projektet kan tages ud, eller om finansieringen via Landsbyggefonden kan skrues anderledes sammen for at begrænse huslejestigningen. Det giver derfor ikke mening at stemme om projektet, før vi kender den reelle pris og afledte huslejekonsekvens.”

Efter planen skal projektet for helhedsplanen til afstemning blandt beboerne i november 2024, hvor prisen for renoveringen og huslejekonsekvensen er kendt.

Seneste nyt

Andre læste også