ByggeriRenoveringFor dyrt at renovere nedstyrtningstruede højhuse på Bellahøj

For dyrt at renovere nedstyrtningstruede højhuse på Bellahøj

Renoveringen af 10 ikoniske højhuse på Bellahøj skulle have været sendt i udbud i marts måned. Men det sker ikke, da projekteringen har vist, at renoveringen bliver for dyr i forhold til rammerne for finansiering af almene boliger

Bellahøj
Arkivfoto: SAB Bellahøj

SAB’s højhuse på Bellahøj, der er blandt de første i Danmark af sin type, har været meget omdiskuterede, da en række analyser har vist, at husene ved kritisk vind er sammenstyrtningstruede. Københavns Kommune har derfor med et påbud besluttet, at de tre mest truede højhuse skal være helt tomme til sommer.

Rådgivningsvirksomheden Arkitema har i den færdige projektering vurderet, at en renovering og forstærkning af højhusene vil koste 2.6 mia. kr. En pris, der ligger uden for rammerne for finansiering af almene boliger. Nu er SAB og KAB i dialog med kommunen og andre relevante myndigheder om mulige løsninger.

Miljøsanering og ekstra arbejde på altaner

Forklaringen er, at helhedsplanen er udvidet med ekstra opgaver efter, at der er fundet behov for miljøsanering i bygningerne, og altanerne har vist sig at være i en dårligere forfatning end først antaget. Hertil skal lægges stigninger i byggepriser på et fortsat overophedet byggemarked.

”Vi har nu med projekteringen fået et samlet og opdateret overblik over prisen. Og den er simpelthen for høj. Så nu går vi i en kort men intensiv tænkepause, før vi kommer med en ny plan for højhusenes fremtid,” siger Rasmus Jessing, byggedirektør i KAB, der på vegne af boligselskabet SAB varetager byggeprocessen i tæt parløb med Landsbyggefonden.

Ærgrelse i SAB

I SAB er de opdaterede oplysninger blevet modtaget med stor ærgrelse.

”Det er jo godt, at vi med en færdig projektering ved, hvor dyr en renovering vil blive. Men det er frustrerende, at pengene ikke slår til, særligt i denne sag hvor renoveringen er så presserende. Jeg deler også til fulde den frustration, som mange beboere på Bellahøj har over, hvor lang tid der er gået. Vi har nu nogle vanskelige udfordringer foran os, som vi i SAB sammen med KAB skal finde svar på,” siger John B. Sørensen, formand for SAB.

En kompliceret sag og proces

Ærgrelsen i SAB deles af byggedirektør Rasmus Jessing i KAB. Han påpeger samtidig, at det har været nødvendigt at få gennemført projekteringen for at få et endeligt overblik over økonomien og dermed et færdigt beslutningsgrundlag.

”Højhusene på Bellahøj er i særklasse en kompliceret størrelse. De er meget slidte, har problemer med sikkerheden og er samtidig bevaringsværdige – ligesom der er stor lokal uenighed om, hvad der skal gøres. Det har betydet en svær proces,” siger Rasmus Jessing.

I øjeblikket er en række eksperter ved at vurdere, om der skal laves nye undersøgelser af sikkerheden ved kritisk vind i højhusene på Bellahøj.

Der er stadig et kommunalt påbud gældende, der betyder, at beboerne i de tre mest udsatte højhuse skal være genhuset inden 30. juni 2024. Den oprindelige plan for renovering lød på, at husene skulle være indflytningsklare igen i 2029. KAB og SAB regner med at kunne fremlægge en ny plan for højhusenes fremtid inden sommerferien.

Forstå sagen om SAB Bellahøj
– de nedstyrtningstruede højhuse

SAB Bellahøj står midt i et ekstraordinært sagsforløb. Ligesom de øvrige huse på Bellahøj har behovet for renovering længe været kendt, og et projekt for renovering af SAB’s 10 højhuse tog form gennem 2010’erne.

Som en del af helhedsplanen blev der lagt op til en grundig forstærkning af konstruktionerne i de gamle huse. Landsbyggefonden – som bidrager økonomisk til projektet – bad i 2021 om en granskning af forstærkningsprojektet. Det var i denne granskningsrapport, KAB blev gjort opmærksom på husenes svære konstruktionsfejl, som ”bør give anledning til nogle overvejelser vedrørende bygningernes stabilitet, indtil de nødvendige forstærkninger er gennemført”.

En sådan melding kunne SAB og KAB ikke sidde overhørig med tanke på beboernes sikkerhed. På den baggrund blev Københavns Kommune straks orienteret og er undervejs underrettet om alle større beslutninger i sagen.

KAB bad nogle af landets førende ingeniør- og vindeksperter om at granske beregningerne og komme med deres bud på stabiliteten og dermed sikkerheden for beboerne. Ingeniørberegningerne blev udført af Niras A/S med Svend Ole Hansen ApS som ekspert i beregning af vind og beregningerne og konklusionerne blev desuden kvalitetssikret af en af landets førende statikere med ansættelse i Rambøll A/S.

På den baggrund blev de kritiske vinde for evakuering af husene lagt fast, det samme blev et beredskab for evakuering. Det har to gange i forløbet været nødvendigt at evakuere husene.

KAB har gennem hele forløbet fulgt og handlet på baggrund af eksperternes råd. Og løbende orienteret og konsulteret tilsynsmyndigheden, Københavns Kommune.

Kommunen udstedte på baggrund af situationen den 13. januar 2023 et påbud om stop for genudlejning af ledige boliger og fremme af genhusningen, herunder at genhusningen af beboerne i de tre højeste huse i SAB Bellahøj skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Sideløbende med sagen om de statiske beregninger og sikkerhed, har rådgiverne arbejdet med projektering af helhedsplanen. En proces afdelingsbestyrelsen i SAB-Bellahøj i 2023 satte på dagsordenen til et afdelingsmøde og opnåede tilslutning til at standse. Begrundelsen var, at huslejen ville blive for høj for de nuværende beboere.
SAB’s repræsentantskab anvendte i august 2023 call-in bestemmelsen i almenboligloven til at beslutte at fortsætte projekteringen af sagen – som vej til at skabe et samlet overblik over sagens omfang og økonomi.

Projekteringen er i dag afsluttet, og SAB/KAB måtte op til påske 2024 konstatere, at sagen samlet set er for dyr i forhold til finansiering af almene boliger.

Aktuelt er SAB/KAB i gang med at afsøge mulige løsninger i samarbejde med de relevante myndigheder og håber at præsentere nyt for beboerne inden sommerferien.

Seneste nyt

Andre læste også