Drift og teknikTrivsel – det’ da noget, vi skaber sammen

Trivsel – det’ da noget, vi skaber sammen

I Farum Midtpunkt ved de, at trivsel på arbejdspladsen ikke kommer af sig selv. En aktiv indsats gennem flere år har ikke alene givet en bedre arbejdsplads og større fællesskab, men også højere effektivitet

Hygge i frokoststuen Farum Midtpunkt
En fælles frokoststue i Farum Midtpunkt har været med at skabe større sammenhold blandt medarbejderne. Foto: Thomas Brolyng

En lille gruppe af de ellers travle medarbejdere i Farum Midtpunkt har taget en time ud af kalenderen for at fortælle om deres vej til bedre trivsel og omgangstone og større arbejdsglæde – som desuden har medført både besparelser og højere effektivitet.

Servicemedarbejder Per Pedersen lægger ud.

”Det var en anden verden før 2016. Os fra marken, kliken, holdt os for os selv i et kælderrum. Der var værkstedskultur og fredagsøl, og det var ingen hemmelighed, at kvinder har bryster. Det måtte de finde sig i at høre om,” konstaterer Per.

Og det var netop en del af problemet.

Rå tone og ensformig dag

Medarbejderne var delt op i driftsfolk med fællesrum i en kælder og de administrativt ansatte, der sad på kontoret. De mødtes aldrig, anede ikke, hvad kollegaerne fik dagen til at gå med. Tonen kunne være hård, ganske få medarbejdere dominerede kulturen, og arbejdsdagen var meget rutinepræget. Trivslen var i bund.

”Vi var nødt til at gøre noget,” forklarer afdelingsleder Palle Rye, der, sammen med kundechef Bettina Jarl Darlslund, kastede sig ud i opgaven. Første skridt var at øge arbejdsglæden.

Medbestemmelse, kreativitet og kvinder

Arbejdet i driften var funktionsopdelt. Alle havde egne, faste opgaver, de varetog hver dag. Dag efter dag. Der var ikke kultur for at tage fælles ansvar for opgaver og løsninger.

For at ændre på det, blev alle medarbejdere bedt om at skrive, hvilke arbejdsopgaver de havde, og hvilke de gerne ville have. Planen var, at alle skulle have mindst tre kompetencer. Det skulle opnås ved intern oplæring og kurser.

Det viste sig at være en god idé.

”Tidligere var arbejdet meget mere rutinepræget. Jeg lavede det samme hver dag. Det er sjovere nu, hvor jeg har flere forskellige opgaver,” siger servicemedarbejder Brian Larsen.

Palle nikker:

”Efter at have arbejdet med det, oplever jeg mere engagerede, kompetente og kreative medarbejdere. De ansatte har mere medbestemmelse i hverdagen og kan klare flere typer af opgaver. Det betyder, vi er mindre følsomme overfor ferie og sygdom,” siger Palle.

”Det er også lettere at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, hvis arbejdsdagen er varieret og spændende,” tilføjer serviceleder Lee Brown.

Og flere af de nye medarbejdere, der er blevet rekrutteret, er kvinder. Helt bevidst. Lige nu er der 11 kvinder hvoraf de 6 er i marken. Det har også medvirket til at give en bedre omgangstone, mener Lee.

Man må dog ikke glemme humoren, men man skal selvfølgelig være bevidst om, hvem man taler til, mener Brian.

”Jeg kan jo godt sige nogle ting i en særlige tone til Per, for vi har kendt hinanden i mange år. Men det går ikke nødvendigvis til andre kollegaer.”

Læs også: Hård tone kan have store konsekvenser

Fælles værdier

Mere samvær i hverdagen var næste skridt. Ejendomskontoret blev bygget om, så man fik fælles frokoststue, og kælderrummet blev lukket. Man besluttede at samles til morgenmøder og fordele opgaverne i fællesskab. Og så blev der arbejdet med at skabe fælles værdier.

Der blev hængt plakater op med de værdier, man havde talt sig frem til i fællesskab: ’Respekt’, ’Tillid’, ’Fællesskab’ og ’Vi værdsætter hinanden’. Nogle fandt det banalt at hænge budskaberne op. Men som Bettina siger:

”Det er jo indlysende værdier, som ingen kan være uenige i. Men vi opfatter dem forskelligt, derfor er det vigtigt, vi taler om dem – og bliver mindet om dem.”

Det skulle dog ikke kun handle om samvær på arbejdspladsen.

Alt det sjove

Udover at alle medarbejdere deler frokoststue, begyndte de også at mødes udenfor Farum Midtpunkt. Der er bl.a. blevet kørt på mountainbike, spist fællesmiddag og klatret i træer. Oplevelser, der har styrket fællesskabet.

”De sociale arrangementer, vi har haft sammen, har gjort noget for trivslen. Vi kender hinanden bedre, og flere mødes også privat,” fortæller Brian.

Medarbejdere på ejendomskontoret og til træklatring
Folkene fra marken kommer nu dagligt på kontoret – derfor kender alle kollegaer hinanden meget bedre. Fra venstre: Mie Bøgh Højriis, ejendomsserviceteknikerelev, Palle Rye, afdelingsleder, Bettina Jarl Darlslund, kundechef, Brian Larsen og Per Pedersen, servicemedarbejdere og Lee Brown, serviceleder.
Folkene i Farum spiser ikke kun frokost sammen – de tager også på fælles eventyr. Her er de ude for at klatre i træer.

Det kan betale sig

Den samlede indsats har ikke kun forbedret omgangstonen og trivslen. En bivirkning har været besparelser – uden at skære ned på antallet af medarbejdere.

”Vi har faktisk fået flere medarbejdere – bl.a. fordi, vi har fået flere boligafdelinger. Men nu hvor medarbejderne kan tage flere typer af opgaver, har vi taget både rengøring og mindre håndværkeropgaver ind i temaet. Det har givet besparelser på godt 5 mio. kr. årligt,” fortæller Palle.

Man er aldrig i mål

Alt i alt er der sket rigtigt meget i Farum Midtpunkt de sidste seks år. Det er faktisk en helt ny arbejdsplads. Bettina er ikke i tvivl om, hvem man kan takke for det.

”Det er medarbejdernes skyld, vi er, hvor vi er i dag. De har bidraget positivt. Alle siger godmorgen til hinanden og smiler. Jeg kan se, at medarbejderne trives bedre. Tonen er blevet bedre.”

”Men vi er klar over, udviklingen er løbende. Man skal altid arbejde aktivt med trivsel – det er ikke en opgave, man bare kommer i mål med,” konstaterer Lee.

Vil du vide mere om, hvad de gjort i Farum Midtpunkt, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Palle Rye på palry@kab-bolig.dk.


Trivsel i KAB-Fællesskabet

Illustration af trivselsplakater

KAB sætter fokus på trivsel og krænkende handlinger. I den forbindelse er de to plakater herover til højre blevet delt ud til ejendomskontorerne. Den første henvender sig til medarbejderne, den anden til både medarbejdere og beboere. I Farum midtpunkt er de allerede hængt op.

Plakaterne kan hentes som pdf-filer her


Om Farum Midtpunkt

Farum Midtpunkt
Foto: Ty Stange

Farum Midtpunkt er en del af Furesø Boligselskab.

Der er 39 medarbejdere på ejendomskontoret, der servicerer 1.784 boliger fordelt på 6 boligafdelinger og har driftsfællesskab med 3 andre boligafdelinger med 359 boliger. Derudover har de 156 pleje- og rehabiliteringsboliger.

Boligerne er spredt geografisk fra Farum over Allerød til Helsingør og snart også i Værløse.

Seneste nyt

Andre læste også