BæredygtighedHård tone kan have store konsekvenser

Hård tone kan have store konsekvenser

Generelt er der et godt arbejdsklima i KAB-Fællesskabet. Men tonen kan nogle gange være hård og forkert, når vi er sammen. KAB sætter fokus på trivslen og har vedtaget en politik vedr. krænkende handlinger, der gælder for alle medarbejdere i hele KAB-Fællesskabet

2 mennesker siger stop til krænkelser

Selvfølgelig – det siger sig selv: Det skal være rart at gå på arbejde. Vi skal alle sammen være professionelle og ordentlige i samværet med hinanden, for trivsel er afgørende for, at alt fungerer i KAB-Fællesskabet.

Derfor har KAB vedtaget en politik vedrørende krænkende handlinger, der sætter fokus på, hvordan vi opfører os overfor hinanden; den gælder alle medarbejdere i hele fællesskabet.

Du kan hente politikken og retningslinjerne vedr. krænkende handlinger her.

Generelt er trivslen god, men…

I KAB-Fællesskabet er der netop gennemført en stor trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere. En svarprocent på 81 gør, at man kan drage nogle generelle konklusioner.

”Vi er rigtigt glade for at kunne se, at langt størstedelen af medarbejderne er glade for at gå på arbejde. De føler tryghed i ansættelsen og har et godt samarbejde med kollegaer og ledere. Men når det så er sagt, er der også en gruppe på omkring 10 %, der angiver, at de har været udsat for krænkende handlinger indenfor det sidste år. Den slags skal ikke finde sted, så vi tager det meget alvorligt,” siger Jens Elmelund, adm. direktør i KAB.

Direktøren ved også godt, at nogle af hændelserne kan involvere beboere.

”Mange af os arbejder sammen med en masse skønne mennesker og er i hverdagen tæt på beboerne. Det kan give mange gode oplevelser, men også dårlige. På den måde kan man være lidt udsat på ejendomskontorerne, og det vil vi have fokus på, konstaterer han.

For mistrivsel kan have store omkostninger – ikke mindst for den enkelte, men også boligorganisationerne.

Jeg anmelder alle de sager, jeg får kendskab til, som arbejdsulykker

Søren Silving, arbejdsmiljøleder

Millionregning

Søren Silving er arbejdsmiljøleder i KAB med ansvar for arbejdsmiljøet i hele KAB-Fællesskabet.

”Jeg synes, at tonen er blevet hårdere. Det betyder, at der lander flere sager på mit bord, hvor jeg må ud og tale med medarbejdere, der er blevet krænket, truet eller mobbet,” fortæller Søren Silving.

Han tilføjer, at det både drejer sig om sager indbyrdes blandt medarbejderne, men også sager, hvor medarbejdere bliver krænket af beboere. Og det kan være så alvorligt, at det ender med sygemelding og skal anmeldes som arbejdsulykke.

”Jeg anmelder alle de sager, jeg får kendskab til, som arbejdsulykker, og er en sag rigtigt slem, skal jeg melde den til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkeds Erhvervssikring. Det kan ende med bøder og erstatninger i millionklassen, konstaterer Søren Silving, der dog også kan fortælle, at det endnu ikke er sket i KAB-Fællesskabet.

det er utroligt vigtigt, vi behandler hinanden ordentligt og med værdighed

John Olsen, formand for KAB’s bestyrelse

Boligorganisationerne har et ansvar

”Det helt på sin plads med en sådan politik, for det er utroligt vigtigt, vi behandler hinanden ordentligt og med værdighed. Det gælder på alle niveauer og alle steder,” understreger John Olsen, formand for KAB’s bestyrelse.

I sit mangeårige virke som beboervalgt har han selv oplevet, hvor hård tonen kan være – både blandt medarbejdere og beboere.

”Det er altså ikke befordrende for hverken samarbejdet eller driften af de enkelte boligafdelinger,” mener formanden.

Derfor opfordrer John Olsen til, at man på bestyrelsesmøder i både afdelingerne og organisationerne tager politikken op og bruger den som udgangspunkt for en diskussion om, hvordan det går.

Læs hvad Arbejdstilsynet skriver om krænkende handlinger her

Hvad er krænkende handlinger?

Når en eller flere personer udsætter andre personer for en adfærd, og disse personer opfatter det sårende eller nedværdigende; fx mobning og seksuel chikane. Balancen mellem en frisk tone og det, der af nogle vil blive opfattet som grænseoverskridende, er hårfin. Opfattelsen af, hvad der udgør en krænkelse, er ofte forskellig fra person til person. Det skal der tages hensyn til.


Hvad kan du gøre, hvis du oplever krænkende handlinger?

  • Som beboervalgt kan du henvende dig til din kundechef eller formanden for din afdelings- eller organisationsbestyrelse.
  • Som medarbejder kan du henvende sig til din leder, tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten, HR eller en anden person, du har tillid til. Du har også mulighed for at henvende dig til Dansk Krise Korps på 70 22 76 12. Telefonen er åben på hverdage fra kl. 8.00-15.00 – du kan se mere på Intra under ’Krisehjælp’.
  • Hvad enten du er beboervalgt eller medarbejder, kan du altid bruge KAB’s whistleblowerordning – også til sager om krænkende handlinger.
    Du kan se mere om det her

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Seneste nyt

Andre læste også