DemokratiBoligpolitikStøtte til boligindretning hjælper kvinder fra krisecentre

Støtte til boligindretning hjælper kvinder fra krisecentre

Frivillige arkitekter hjælper i projektet Fra Bolig til Hjem kvinder, der har boet på krisecenter, med at skabe gode, trygge og funktionelle hjem. Resultatet er højere trivsel, bl.a. gennem et styrket socialt liv i hjemmet, viser en ny evaluering fra VIVE for Røde Kors

Et velfungerende hjem har stor betydning for menneskers trivsel, selvforståelse og oplevelse af tryghed, glæde og stabilitet i livet. Men for de omkring 2.000 kvinder og 2.000 børn, som hvert år flytter fra et krisecenter i Danmark, kan det at skulle etablere sig i eget hjem være en yderst vanskelig og uoverskuelig opgave. For selv om de forlader krisecentret med drømmen om at skabe et godt hjem uden den angst, usikkerhed og skam, de har været vant til at føle i deres hjem, så er tiden ofte præget af kaos. Ofte står ting i flyttekasser længe efter indflytning, og kvinderne og børnene mangler helt basale møbler. I det kaos kan det være svært at komme i gang med et nyt liv, og mange giver op og går tilbage til den voldelige relation. En fjerdedel af kvinder på krisecenter er gengangere.

Derfor er Røde Kors gået sammen med KAB og Arkitektforeningen om projektet Fra Bolig til Hjem, hvor kvinder og børn, som flytter fra krisecenter, får hjælp til indretning af deres nye bolig.

”De kvinder, vi møder, er voldsomt mærkede økonomisk, socialt og psykisk af den vold, de har været udsat for, hvilket gør det til en kæmpe og uoverskuelig opgave at skulle skabe et helt nyt hjem for dem selv og deres eventuelle børn. Derfor støtter frivillige arkitekter i Røde Kors med at skabe et trygt og velfungerende hjem, der kan danne rammerne for en god hverdag for familien. Hjemmet har tidligere været det mest utrygge sted, fordi det var der, volden typisk fandt sted. Med indretningsstøtten er kvinderne og børnene nu i stand til at skabe et hjem med trivsel og ro,” siger Ziga Friberg, leder af Familiesektionen i Røde Kors om baggrunden for projektet, som har forløbet over de seneste tre år.

Gode resultater

En netop offentliggjort evaluering af Fra Bolig til Hjem, som VIVE har foretaget for Røde Kors, viser, at 95 procent af kvinderne i projektet vurderer, at indretningshjælpen i meget høj grad eller høj grad har hjulpet dem til bedre trivsel i hjemmet. Ingen af de adspurgte i projektet har haft gentagne ophold på krisecenter eller er gået tilbage til den voldelige partner – noget, der skal holdes op imod, at hver fjerde kvinde på krisecenter er genganger, og at 13 pct. af alle kvinder, der har haft krisecenterophold, har mere en ét krisecenterophold inden for det samme år.

”Hjemmet skal være en tryg base, og basen har meget stor betydning for fx forældreoverskud, barnets skolegang, stress og bekymringsniveau i hverdagen. Derfor er vi selvfølgelig rigtig glade for, at projektet her ser ud til at være lige præcis en del af den støtte, som kvinderne og deres børn har brug for i denne situation,” siger Ziga Friberg fra Røde Kors.

Glade for at engagere sig

Det er KAB, som var indledende initiativtager til projektet, da man her i længere tid havde konstateret, at særligt en gruppe beboere skilte sig ud i KABs boliger.

”Vi oplever, at nogle ny-indflyttede beboere ikke har overskud til at etablere sig, at få pakket ud, møbleret og sat gardiner op. Og så er det svært at opretholde et godt hverdagsliv og blive del af lokalområdet. Det er for alle mennesker vigtigt at føle sig hjemme der, hvor man bor. Og det er vigtigt for boligområdet som helhed, at beboerne trives. Derfor kontaktede KAB Røde Kors og Arkitektforeningen for at starte en snak om, hvordan vi kunne udvikle en metode til at få disse grupper hjulpet bedre på plads,” siger Sanne Kjær, kundedirektør i KAB. Hun understreger, at de gode erfaringer også kan bruges på andre målgrupper end voldsramte kvinder.

I Fra Bolig til Hjem hjælper en frivillig arkitekt kvinden med at afdække, hvad et godt hjem er for hende, når hun flytter fra krisecenter. Mange kvinder og deres børn har ofte intet med sig, når de forlader krisecenteret, og derfor kan kvinderne i projektet søge om op til 10.000 kr. til indretningsudgifter fra Røde Kors.

Formand for Arkitektforeningen, Johnny Svendborg, siger om samarbejdet:

”Fra bolig til hjem er et utrolig sympatisk projekt, og det er fantastisk at se de gode resultater af evalueringen. Projektet bekræfter betydningen af indretningen af de fysiske rammer og bidrager med vigtig viden om, hvad der skaber et trygt og godt hjem, og hvad det betyder for de udsatte gruppers trivsel og livsmestring”.

Johnny Svendborg håber, at denne viden fremover vil blive brugt til også at hjælpe andre udsatte grupper med at få fodfæste i hjemmet.

“De frivillige arkitekter har set en stor værdi i at kunne bidrage med en frivillig social indsats med udgangspunkt i deres arkitektfaglighed og hjælpe de voldsramte kvinder med at forvandle de ofte meget tomme og kaotiske boliger til funktionelle og hyggelige hjem”, siger Johnny Svendborg.

Konference: Vejen Væk fra Volden

Pilotprojektet har været støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond i perioden oktober 2018 til og med februar 2022. Røde Kors ønsker nu at udbrede projektet, så endnu flere voldsudsatte kvinder kan få glæde af indretningsstøtten.

Fredag 22. april afholder Røde Kors konferencen Vejen Væk fra Volden, hvor resultaterne fra evalueringen af Fra Bolig til Hjem fremlægges. Her vil politikere og fagfolk debattere løsninger på at nedbryde barrierer for at forlade voldsudøvere og skabe fodfæste i et liv uden vold.

www.rodekors.dk/vejenvaekfravolden

UDVALGTE RESULTATER FRA EVALUERINGEN

 95 % af kvinderne vurderer, at indretningshjælpen i meget høj grad eller høj grad har hjulpet dem til bedre trivsel i hjemmet.

 86 % af kvinderne vurderer, at indretningshjælpen i meget høj grad eller høj grad har hjulpet deres børn til bedre trivsel i hjemmet.

 Ingen af de adspurgte kvinder i pilotprojektet har haft gentagne ophold på krisecenter eller er gået tilbage til voldsudøver.

Evalueringsrapporten fra Vive

OM FRA BOLIG TIL HJEM

Pilotprojektet Fra Bolig til Hjem er et 3-årigt tværfagligt samarbejde mellem Røde Kors, Arkitektforeningen og KAB, som startede i 2019. Pilotprojektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Indsatsen består af møder med frivillige arkitekter, der yder praktisk hjælp til den fysiske hjemskabelsesproces, så hjemmet på bedst mulig vis kan danne ramme om en ny og tryg start for familien efter en kaotisk periode. Et forløb består af mellem tre og syv møder over nogle måneder.

Udover møder og praktisk hjælp tilbydes kvinden økonomisk støtte i form af et gavekort på op til 10.000 kr. til møbler og lign.

Familien tilbydes også psykosocial støtte gennem Røde Kors’ eksisterende indsats ’Qnet’, der er et efterværnstilbud målrettet kvinder og eventuelle børn, der har været udsat for vold i en nær relation.

Der er gennemført 40 forløb i pilotperioden. Herefter har Røde Kors været i stand til at køre projektet videre, bl.a. med støtte fra IKEA, således af 40 yderligere har fået støtten. Det anslås, at der kan gennemføres 50 forløb om året, hvis projektet forlænges.

Projektet er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond og IKEA.

Seneste nyt

Andre læste også