DemokratiBoligpolitikSociale besparelser vil ramme hårdt

Sociale besparelser vil ramme hårdt

Frederiksberg Kommune lægger op til massive besparelser på socialområdet. Ni boligselskaber på Frederiksberg har på den baggrund sendt en fælles appel til kommunen

Frederiksberg Kommune arbejder i øjeblikket med at få budgettet for 2024 til at gå op. Der skal findes 60 mio. kr., og socialområdet er atter i spil. Der er tale om mulige besparelser, som vil gå hårdt ud over dem, som har mest brug for støtte, omsorg og hjælp, vurderer boligselskaberne på Frederiksberg.

”Hvis vi fortsat skal kunne rumme de mange borgere, som Frederiksberg Kommune har behov for at kunne tilbyde en bolig, er vi afhængige af en kommunal indsats, der ikke forringes og beskæres,” understreger Laurits Roikum, formand for Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), og fortsætter:

”En stor del af de socialt udsatte bor hos os i de almene boligafdelinger på Frederiksberg. De er vores naboer, og naboskabet fungerer i langt de fleste tilfælde, men vi ser hurtigt effekten, når der er udfald i den opsøgende, kommunale indsats. Det er smerteligt at se tilværelser gå i stykker, og det skaber utryghed i vores boligområder.”

Fælles appel fra ni boligselskaber

Situationen har fået ni boligselskaber på Frederiksberg til at stå sammen om en fælles appel, hvor de opfordrer kommunalpolitikerne til at friholde socialområdet for besparelser. Boligselskaberne er Lejerbo Frederiksberg, FAB, AAB, fsb, Vibo, DFB, DUAB, Den Frederiksbergske Boligorganisation og FFB.

Lægehjælp, spisebilletter og opsøgende indsats

Konkret indeholder spareplanen overvejelser om bl.a. at minimere tilskuddet til lægehjælp til de hårdest ramte, inddrage spisebilletter, som sikrer udsatte borger et ugentligt sundt måltid og reducere aktivitets- og samværstilbud for psykisk syge og ensomme.

Det er imidlertid besparelser på den målrettede boligsociale indsats og den opsøgende og forebyggende indsats som i særlig grad bekymrer boligselskaberne. Det skal ses i lyset af reformen på hjemløseområdet, der træder i kraft 1. oktober og stiller i udsigt, at flere vil flytte hurtigere fra herberg til egen bolig.

”Vi vil derfor opleve hurtigere at få anvist beboere herfra, som de kommunale medarbejdere har haft meget kort tid til at gøre klar til en tilværelse i egen bolig med tæt naboskab. Den opsøgende kommunale indsats er nødvendig for at sikre ro og godt naboskab. Naboerne er rummelige, men vi kan ikke løfte så enorm en social opgave alene,” siger Laurits Roikum.

Socialområdet er allerede skåret ned

Den boligsociale indsats i kommunen blev allerede i forbindelse med budgetforligt i 2023 beskåret med 1 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 og planlagt reduceret med yderligere 1 mio. kr. i 2025.

”Den beslutning, mener vi, skal rulles tilbage, og vi har fremfor alt ingen forståelse for, at socialområdet atter er i kikkerten som et muligt område for ”budgetforbedringer”, som det hedder i den kommunal sprogbrug, når der skal ske nedskæringer,” siger Laurits Roikum.

FAKTA om budgetprocessen
Som led i budgetforhandlingerne i Frederiksberg Kommune er det vedtaget, at der skal findes mulige besparelser på for 60 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027. Heraf forventes socialområdet ifølge et budgetforbedringsidékatalog at finde besparelser for ca. 13 mio. kr. i 2024.

Ifølge Frederiksberg Kommunes hjemmeside offentliggøres det færdige budgetforslag for 2024 den 22. august, herefter følger borgermøde og debat, inden kommunalbestyrelsen vedtager det endelige budget den 9. oktober.

Seneste nyt

Andre læste også