DemokratiStafettenSnusfornuftig vedligeholdelse og vilde visioner

Snusfornuftig vedligeholdelse og vilde visioner

Lis Wexøe Rasmussen er formand for afdelingsbestyrelsen i Friheden, afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden samt medlem af BL’s 9. kreds. Hun har boet 23 år i bebyggelsen og hilser til højre og venstre, når hun er ude at gå tur. Til daglig arbejder Lis som bogholder, og privat er hun lidt af en museumsnørd

Hvad ser du personligt som din vigtigste opgave?

Mine vigtigste opgaver er at være forudseende omkring vedligehold, så vi passer på husene, og at arbejde med grønne og bæredygtige tiltag.
Jeg kan godt lide at have en finger på pulsen og være med til at finde gode løsninger. Det her er en stor boligafdeling, og det er svært at gøre alle tilpasse, men jeg synes, vi prøver.

Hvis du får besøg, hvad vil du vise frem?

Vores nye legeplads og den store plæne, hvor vi har etableret afledning af regnvand, en sø og bede med planter, der kan tiltrække bier. Her er vi på vej mod det, vi gerne vil. Mere biodiversitet og opdeling af de mange, store plæner, vi har her.
Legepladsen er indrettet som en forhindringsbane inklusiv en svævebane. Den er stort set altid i brug og samler børn i flere aldre.

Hvilke emner og problemstillinger er I aktuelt optaget af?

Carportene på vores parkeringspladser er gamle og gennemtærede. Desuden er de bygget til en bilstørrelse, der svarer til en VW bobbel. I afdelingsbestyrelsen arbejder vi med at finde en løsning, som skal kobles sammen med ny belægning på pladserne og standere til opladning af elbiler.
Vi har også en udfordring med de gamle skillevægge af træ i kælderrummene i højhuset og Friheden I. Det er et spørgsmål om at øge brandsikkerheden.
Og så vil vi gerne videre med at løfte vores udeområder til glæde for beboerne og biodiversiteten.

Hvad kan du lide at lave, når du har fri?

Det er gledet lidt sammen. Bestyrelsesarbejdet og fritiden. Som formand deltager jeg i utrolig mange møder, men det har også givet nye venskaber. For eksempel har næstformanden og jeg udviklet et venskab og spiser sammen nogle gange.
Udover bestyrelsesarbejdet nyder jeg at være sammen med min datter og en god veninde, der bor i Faxe.
Jeg er vist det, man kan kalde en nørdet museumsgæst. Sammen med min datter har jeg besøgt rigtig mange museer i Danmark. Det spænder lige fra Kunst- og historie til glas, tøj og zoologi. Jeg har sågar været på et kartoffelmuseum på en bondegård på Fyn. Jeg husker også alle de informationer, man får på museerne. Fx blev kartofler engang brugt til stivelse i skjortekraver.

Stafet-spørgsmålet: Jeg ved, at I er meget optaget af den grønne dagsorden i Friheden. Hvordan arbejder I med bæredygtighed, og hvilke udfordringer møder I?

Vi har et stort potentiale for at øge biodiversiteten, fordi vi har mange, store plæner mellem blokkene.
På en af plænerne har vi arbejdet med et eksempelprojekt. Her ledes regnvand fra tagene via render til en sø. Det fungerer rigtig godt, og vi er lidt stolte af, at vi nu har ænder i søen. Vi prøver hele tiden at udvikle og gøre det bedre, fx vil vi gerne have flere planter i renderne og flere forskellige træsorter.
Det er den vej, vi gerne vil med de øvrige store plæner, men det skal være velovervejet og passe sammen med beboernes behov. Derfor tager vi det skridt for skridt.

Solenergien er også et område, vi er meget optaget af. Vi vil gerne have solceller på tagene, men har mødt modstand i lovgivningen. Problemet er, at vores blokke ikke hænger sammen, derfor vil der ifølge lovgivningen være tale om 22 forskellige anlæg. Det hænger ikke sammen økonomisk, derfor har vi skrinlagt projektet indtil videre. Men det slutter ikke her. Jeg er blevet valgt ind i BL (9. kreds), og der vil jeg tale for, at vi prøver at påvirke rammerne.

Derudover har vi generelt fokus på bæredygtig drift i samarbejde med driftspersonalet. Fx er vi i gang med en omlægning af belysningen til LED.

Hvem giver Lis stafetten videre til?

Jeg vil gerne sende stafetten videre til Sabrina Jørgensen, formand i Blåkildegård, Boligselskabet AKB, Taastrup:
I har en stor helhedsplan i gang. Har I gode råd om genhusning, som kan komme os andre til gode?

Om Boligselskabet Friheden

Boligselskabet Friheden har fem boligafdelinger, alle beliggende i Hvidovre Kommune.
Tre af afdelingerne ligger lige ved siden af hinanden og har fælles afdelingsbestyrelse. Det er Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden med tilsammen 1154 boliger.

Den fjerde boligafdeling, Langhusene, er en AlmenBolig+-afdeling med 125 boliger. Den femte afdeling er en børneinstitution.

Seneste nyt

Andre læste også