DemokratiBoligpolitikSamlet front om maksimumbeløb

Samlet front om maksimumbeløb

Der er entydig opbakning til den almene sektor fra de københavnske overborgmestre i dagens KABnyt – nu mangler vi handling og redskaber fra Christiansborg, skriver adm. direktør i KAB, Jens Elmelund, i en kommentar

Jens Elmelund

Tema: Ingen blandet by uden almene boliger

For få almene boliger i København. Målet er at hver fjerde nye bolig i Københavns Kommune skal være almen. Men de seneste år har kun hver tiende været almen. KABnyt har spurgt tre overborgmestre – to forhenværende og en nuværende – hvad der skal til for at sikre en blandet hovedstad med plads til alle.

Det er et bemærkelsesværdigt klart signal, som tre københavnske overborgmestre i dette nyhedsbrev sender til regeringen:

Hæv maksimumbeløbet. Gør det muligt at bygge almene boliger i København. Ja, det koster lidt på huslejen. Det er prisen værd. Vi skal sikre, at København kan være og blive den blandede by, som vi alle gerne vil have, at den er.

KABnyt har talt med ikke mindre end en nuværende og to forhenværende overborgmestre i Københavns Kommune.

Frank Jensen, Jens Kramer Mikkelsen og Sophie Hæstorp Andersen repræsenterer hver for sig og tilsammen en utrolig erfaring, viden og engagement i København, byens indbyggere og hovedstadens fremtid.

Og de er enige med KAB – og en stort set samlet almen sektor – i, at der er behov for at gøre noget ved maksimumbeløbet. Det er simpelthen blevet for dyrt til, at vi i sektoren kan bygge nye boliger – ikke kun i København, men stort set i hele hovedstadsområdet. Så i stedet for at bygge lidt dyrere, vil vi fremover slet ikke kunne bygge nyt.

Boligpakke på vej?

Regeringen – anført af boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil og minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin – skal på et tidspunkt præsentere en boligpakke. Hvornår den kommer, ved vi ikke. Vi har efterhånden ventet længe.

Forhåbentligt vil pakken give kommunerne det redskab, som Sophie Hæstorp Andersen efterlyser i KABnyt. Nemlig en mulighed for at sikre, at der ikke kan bygges privat i en lokalplan, før spaden til de almene boliger også bliver sat i jorden.

Men jeg føler mig desværre ikke overbevist om, at regeringen er på vej til at hæve maksimumbeløbet, så vi kan få gang i byggeriet. Jeg er faktisk en lille smule nervøs for, at de to ministre – måske forført af finansministeriet – er ganske godt tilfredse med, at det almene byggeri ligger stille. Det er jo med til at tage lidt af luften ud af økonomien, de stigende priser, inflationen, kunne deres logik være.

København må ikke ende som London

Men alment nybyggeri skal ikke være den knap, som regeringen bruger til at regulere samfundsøkonomien med. Hertil er der alt for meget på spil, nemlig visionen om at hele landet – også hovedstadsområdet – skal være tilgængelig for mennesker fra alle samfundslag og generationer. Som det er nu, er (by)udviklingen ude af politisk kontrol. Med det mener jeg, at udviklingen går i den stik modsatte retning af, hvad et bredt politisk flertal på Christiansborg – og på de fleste rådhuse – ønsker.

Jeg har i hvert fald til gode at læse en politisk programerklæring, der fremhæver et opdelt og skævvredet boligmarked, som vi kender fra byer som London og Stockholm.

Jeg vil derfor opfordre alle, der har interesser i alment byggeri, til at give deres besyv med – til Christiansborg, dit lokale rådhus, din tillidsrepræsentant eller lokale medie.

Ikke mindst de faglige organisationer må have en åbenlys interesse for deres medlemmers muligheder for at få en betalbar bolig i hovedstadsområdet. Ja, jeg ved, at mange pensionskasser investerer i boliger. Især private lejeboliger, for her er gevinsten størst. Men har en SOSU, en pædagog, en lærer eller en håndværker i dag råd til at bo i en nybygget lejebolig til 18.000 kr. om måneden?

Mange har ikke. Så jeg vil opfordre til at presse på, så den kommende boligpakke alligevel vil ende som en positiv overraskelse og sikre vejen til, at vi igen kan bygge alment i hele landet. Også i hovedstadsområdet.

Læs også interview med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen

Læs også interview med tidligere overborgmester Frank Jensen

Læs også interview med tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen

Fakta om maksimumbeløbet

Siden 2005 har der været en øvre grænse for, hvad det må koste at opføre et alment nybyggeri, kaldet maksimumsbeløbet.

Det beregnes i pris pr. kvadratmeter og et tillæg pr. boligenhed. Maksimumbeløbet varierer i forhold til boligtype og geografi.

Maksimumsbeløbet udgør i alle kommuner i hovedstadsområdet 23.760 kr. for familie- og ungdomsboliger og 34.540 kr. for ældreboliger (gældende for nybyggeri, som får godkendt skema B i 2024).

Beløbet reguleres én gang årligt pr. 1. januar.

Graf over prisudvikling
Grafen viser udviklingen i de faktiske byggepriser (blå) og maksimumbeløbet (rød) siden 2015. Som det fremgår, er gabet mellem de to tal voksende, hvilket er en væsentlig forhindring i at nå målet om 25 % almene boliger i alle nybyggerier i København.

Seneste nyt

Andre læste også