ØkonomiSamarbejde med Settlementet fortsættes og bliver udvidet

Samarbejde med Settlementet fortsættes og bliver udvidet

Efter et succesfuldt pilotprojekt i tre boligorganisationer bliver tilbuddet om rådgivning til økonomisk trængte beboere nu rullet ud til hele KAB-Fællesskabet

Siden KAB og Settlementet i november 2022 indgik en samarbejdsaftale har mere end 50 beboere fra de tre pilotselskaber Samvirkende Boligselskaber, Vallensbæk Boligselskab og Furesø Boligselskab taget imod tilbuddet om økonomisk rådgivning.

På den baggrund er det besluttet at fortsætte partnerskabet, og samtidig brede det yderligere ud.

Konkret betyder det, at der fremadrettet vil medfølge en flyer med information om Settlementets tilbud, når der sendes restancebreve ud, uanset hvilken boligorganisation i KAB-Fællesskabet beboeren bor i.

”Gennem vores pilotprojekt har vi kunnet se, at der er et behov for økonomisk rådgivning. Mange er fortsat udfordret på økonomien, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde alle beboere i KAB-Fællesskabet at gøre brug af Settlementets kompetente rådgivere,” siger Sanne Kjær, kundedirektør i KAB.

Et meningsfuldt partnerskab

Hos Settlementet har partnerskabet med KAB også været meget positivt. Derfor var det også et naturligt skridt at udbrede samarbejdet til hele af KAB-Fællesskabet.

”KAB er en stor samarbejdspartner, og derfor har vi hele tiden haft fokus på at sikre, at vi kunne følge med, så alle der henvender sig, kan få en aftale. Settlementet har fået otte nye frivillige i løbet af pilotprojektet, og det har gjort det muligt at udvide vores åbningstider. Så med de gode erfaringer i bagagen og større kapacitet har det været naturligt at bygge videre på pilotprojektet og skalere samarbejdet,” fortæller Eva Tetzlaff, socialrådgiver og rådgivningschef i Settlementet og fortsætter:

”Vi har også holdt et seminar for KAB-Fællesskabets sociale viceværter, som både kan bruge os som sparringspartner eller hjælpe beboere ind i et rådgivningsforløb hos os. Det giver rigtig god mening også at styrke samarbejdet her.”

Udover økonomisk rådgivning kan Settlementet også supplere med socialrådgivning og retshjælp.

Seneste nyt

Andre læste også