Liv Mellem HuseneRap mod affaldet

Rap mod affaldet

Skaktene skal lukkes, og vi skal blive bedre til at sortere. Meget bedre. Sådan ser fremtiden ud i Københavns Kommune. Kan børnene være med til at løse udfordringerne? Det har de testet i to af SAB’s afdelinger

to piger

”Vi ønsker en kampagne

der popper som en pagne

og som små lejetropper

tilstopper

vi skraldets sure sokker

vi beskytter vores fremtid for at ryge undercover

Imens folket sover midt i en verdenskrise”

Toke og Anton på 12 år fra Strandlodshus rapper deres bekymringer og forslag til løsninger på problemet med affald. Tilhørerne er bl.a. afdelingsbestyrelsen og repræsentanter fra Københavns Kommune. De er samlet for at overvære konklusionerne fra et fremtidsværksted om affald og sortering, børnene har haft, og som de fremlægger i form af plancher og oplæg. Og altså en rap, som du kan se i fuld længde her.

Det er ikke fordi, de voksne ikke har fokus på affald, men det kan have sine fordele at involvere børnene i de udfordringer, der er i boligafdelingerne.

Et styrket fællesskab

”Når vi inddrager børn og giver dem medbestemmelse, der hvor de bor, kan det bidrage til at de får nye kompetencer. Samtidigt kan det styrke fællesskabet mellem børn og afdelingsbestyrelse, fordi processen giver rum for, at børn og voksne tager en fælles dialog i øjenhøjde,” forklarer Sophie Willumsen fra ’Konradi – liv i og mellem husene’, der har afholdt fremtidsværkstedet med børnene.


Collage af billeder fra arrangementet

Børnedemokrati og affald

Børn fra to boligafdelinger i Samvirkende Boligselskaber (SAB) har i november deltaget i henholdsvis en fotosafari og et fremtidsværksted med bedre sortering af affald som tema. Forløbene var faciliteret af ’Konradi – liv i og mellem husene’, der samarbejder med SAB og Københavns Kommune.


Og tilhørerne denne aften har da også slået lyttelapperne ud.

Afdelingsbestyrelsen lytter

”Vi lytter til jer. Hvor er det rigtigt godt, I har deltaget i det her. Og vi vil arbejde videre med jeres forslag,” konstaterede formand Bjarne Krohn.

”Det er godt, for vi har brugt megalang tid på det,” svarede Smilla på 9 år friskt og tilføjede med alvor i stemmen:

”For metal og dåser er mindst en million år om at blive væk i naturen.”

Vi er ikke gode nok

Og det skal de jo ikke. Blive væk i naturen, altså. De skal genbruges. Og det er derfor Københavns Kommune har taget initiativ til flere projekter om bedre sortering, hvor involvering af børnene er ét af dem.

”Vi er ikke gode nok til at sortere vores affald. Omkring 45 % af københavnernes affald bliver sorteret. Kommunens målsætning er, at det tal er steget til 70 % i 2024,” forklarer Ane Kollerup Nielsen, der er specialkonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen og med denne novemberaften i Strandlodshus.

Fra plastik til fleece

For affald er guld. Knuste toiletter kan blive til nyt isoleringsmateriale, og plastikflasker til fleecetrøjer, bamsefyld eller flødebollebakker.

Så det er altså tid til at komme i arbejdstøjet. Det kan børnene sagtens forstå. Udover kampagner for bedre sortering foreslår de bl.a. at placere flere skraldespande i gården og få affaldsstationen tættere på boligerne.

”For så kan børnene gå ned med affaldet for dem, der ikke går så godt, og deres mor og far kan holde øje med dem fra vinduet,” som 12-årige Kwabena fornuftigt konkluderede.

Men der er begrænset tid til at få løst problemet.

Skaktene skal lukkes

Strandlodshus, der er fra 2014, er opført med skakter til affald. Dengang var det et krav fra kommunen. Men det var dengang. I september 2022 tog borgerrepræsentation en ny beslutning.

20 % af alle københavnere har i dag adgang til affaldsskakte. Og undersøgelser viser, at denne del af borgerne ikke sorterer deres affald i samme omfang som andre. Derfor vil kommunen gennemføre forsøg med at bruge skakterne til noget af det genanvendelige affald, men allerhelst arbejde for at få lukket affaldsskakterne helt, ligesom der fremover ikke vil blive givet byggetilladelse til affaldsskakte i nybyggeri.

Dette er blot et af mange tiltag, Københavns Kommune planlægger. Du kan læse mere om dem her.

I Strandlodshus kan det af tekniske årsager blive en udfordring at lukke skakterne. Det er en historie, vi må tage en anden gang. Men nu er de allerede et lille skridt på vejen: De har fået både børnene og kommunen i tale.

Plakater med børnenes tekster fra fremtidsværkstedet
Nogle af pointerne fra børnenes fremtidsværksted blev hængt op på væggen. Man skulle nok have været der, for at forstå det hele.

Og Ivy på 9 år tog forskud på en fremtid med fuld sortering:

”Her i Strandlodshus sorterer vi affald i sus og dus.”

Få støtte til sortering

’Mere affaldssortering i boligforeninger’ er et forløb for boligafdelinger i Københavns Kommune, der gerne vil optimere deres affaldshåndtering. Man kan få hjælp til en gennemgang og justering af foreningens fælles affaldsrum, så der bliver bedre plads til affaldssortering og mindre plads til restaffald. Samtidigt kan man søge støtte til  sorteringsløsninger i hver bolig – i alt 400 kr. pr. bolig.
Se mere her

Seneste nyt

Andre læste også