Drift og teknikPlast eller rest? Valget sker i køkkenet

Plast eller rest? Valget sker i køkkenet

Københavns Kommune støtter boligforeninger, der vil arbejde med at få flere til at affaldssortere. I Bispebjerg Terrasser i Samvirkende Boligselskaber er Svend og Frank blevet sorteringsambassadører

Sorteringsambassadørerne Svend og Frank: ”Vi gør det for klimaet og for at spare penge”.

Af Anja Barfod Thorbek og Annette Sadolin

”Man skal jo passe på ikke at blive en politimand, når folk ikke sorterer deres affald – så hellere gøre det lettere for alle at sortere rigtigt,” siger Svend Henriksen, der bor i en 2-værelses lejlighed i Bispebjerg Terrasser i Københavns Nordvestkvarter, hvor han også er med i afdelingsbestyrelsen.

Han har sammen med sin nabo og bestyrelseskollega Frank Førby sørget for, at Bispebjerg Terrasser er med i ’Mere affaldssortering i boligforeninger’, som er et initiativ Københavns Kommune har sat i gang, for at kunne opfylde målet om, at byen inden udgangen af 2024 skal sortere 70 % af affaldet.

”Det er i køkkenet, de første skridt skal tages. Hvis ikke sorteringen sker her, er sandsynligheden for, at det sker nede i affaldscontainerne meget mindre,” siger specialkonsulent Ane Kollerup Nielsen, som er en af dem, der arbejder med det konkrete projekt i Affaldshåndteringen i Københavns Kommune.

Københavns Kommunes beslutning om at mindske restaffaldet har blandt andet udmøntet sig i et initiativ, hvor kommunen giver 400 kr. pr. lejemål til indretning af affaldssortering i køkkener til de boligforeninger, der deltager i projektet.

Svend og Frank hørte om kommunens initiativ på et kursus i KAB i efteråret 2022. Og i januar 2023 gik de i gang.

7 containere skal fjernes

En del af beboerne i de 398 boliger i Bispebjerg Terrasser er allerede i gang med at sortere, men der er plads til at få flere med.

”Folk bruger desværre ikke mulighederne for at sortere nok. Restaffaldet skal ned,” siger Frank og Svend supplerer:
”Vi skal fjerne en container til restaffald i hver gård, dvs. 7 containere skal fjernes. I stedet kunne vi tænke os at udvide pladsen til plastik og pap, for det er der rigtig meget af.”

De bestyrelser, der deltager i projektet, forpligter sig til at skære ned på antallet af containere til restaffald i gården.

”Når der er mindre plads til restaffaldet, viser det os, at der skal være mindre af det. Reduktionen sker gradvist over nogle måneder,” forklarer Ane Kollerup Nielsen.

”Stanniol for eksempel, det skal sorteres i metal. Det er der mange, som ikke ved.”

FRANK FØRBY, MEDLEM AF BESTYRELSEN I BISPEBJERG TERRASSER

Små køkkener

I Bispebjerg Terrasser har Frank og Svend haft besøg af en konsulent fra kommunen, som kunne forklare om forskellige løsningsmuligheder til køkkenet.

”Vores køkkener er jo ikke særlig store, så vi skal finde frem til gode løsninger. Kommunen henviste til et inspirationskatalog. Vi er særligt glade for en robust løsning fra Ikea,” fortæller Frank, men understreger, at beboerne skal inddrages i valget af løsninger.

Udfordringen med de små københavnerkøkkener er velkendt.

”Adskillelsen af affaldstyperne oppe i køkkenet er vigtig, men det kan være svært at få plads til så mange affaldsbeholdere. En pointe er, at alle beholderne ikke behøver være lige store. Det er overraskende, hvor lidt plads vi har brug for til restaffald, hvis vi sorterer,” siger Ane Kollerup Nielsen.

Næste skridt i Bispebjerg terrasser er at præsentere forskellige sorteringsløsninger for de andre beboere i afdelingen. Svend og Frank har allerede gjort sig tanker om, hvordan beboerne skal informeres.

”Vi har syv længer. Vi vil invitere hver længe på kaffe og kage,” forklarer Frank og fortæller, at de også har overvejet at invitere på forskellige tidspunkter for at tilgodese dem, der har små børn.

Byttecentral på vej

De syv gårde i Bispebjerg Terrasser er alle indrettet med containere til de gængse affaldstyper som plastik, pap, bio og restaffald. Og cirka midt i bebyggelsen ligger en større plads, hvor beboerne kan aflevere storskrald.

Frank låser op til pladsen og slår ud med armene: ”Det, der er skrald for nogen – det kalder jeg – godt for andre.”

En sofa står på højkant og ser ikke ud til at kunne bære mere i sin nuværende form, men en lille kommode med rød top har anderledes potentiale for et retroliv. I dag er pladsen ikke overdækket, men det har Svend og Frank planer om at ændre på.

”Her vil vi bygge et flot skur i genbrugsmaterialer og indrette en byttecentral, som beboerne kan få glæde af,” siger Svend.

Det nye genbrugs-storskraldsrum skal vedtages på afdelingsmødet og de forventer, at byggeriet kan begynde til næste sommer.

Den sociale norm: Her sorterer vi

I Københavns Kommune betragter Ane Kollerup Nielsen den indsats Svend og Frank lægger i projektet som særlig vigtig for at skabe resultater.

”De er sorteringsambassadører. Vores samarbejde med bestyrelser og drift er afgørende for at styrke den sociale norm om at sortere,” understreger hun.

3 gode råd til, hvordan man kan få flere med på sorteringsbølgen:

1) Engagere bestyrelser for at styrke den sociale norm om sortering
2) Indretningen i køkkenet
3) Kontinuerligt fokus – fx byde velkommen til nye beboere: ’Her sorterer vi’

(Kilde: Ane Kollerup Nielsen, Københavns Kommune)

Seneste nyt

Andre læste også