Drift og teknikEt skur med perspektiv

Et skur med perspektiv

Bestyrelserne er beslutningstagerne, men driften spiller også en afgørende rolle, når bæredygtige ideer skal føres ud i livet. Ledere i driften i KAB-Fællesskabet udvekslede erfaringer på et Strategisk Driftsseminar

Foto: Næste

Af Johanne Bagger Kaufmanas, konsulent

Hvordan kan driften understøtte implementeringen af bæredygtige tiltag i boligafdelingerne i KAB-Fællesskabet? Dette vigtige spørgsmål var i fokus, da ledere i driften mødtes til Strategisk Driftsseminar den 26. januar. På seminaret blev der samlet op på sidste års KAB-Konference, der havde titlen Bæredygtige Boliger – Hjem vi passer på. Her fik de deltagende beboerdemokrater inspiration til at arbejde med forskellige grønne løsninger ude i deres boligafdelinger. At driften spiller en afgørende rolle i at føre disse løsninger fra idé til handling, stod klart på seminaret.

Et rum – flere aktiviteter

Seminaret bød bl.a. på oplæg af kundechef for Ballerup Ejendomsselskab, Michael Glenvad Andersen, der delte sine erfaringer med at bygge skure af genbrugsmaterialer med firmaet NÆSTE. Han kunne fortælle, at skurene ikke kun har klimamæssige fordele, men at de også har bidraget til flere boligsociale aktiviteter i afdelingerne. Hvis man som afdeling er blevet inspireret til at arbejde med genbrugsmaterialer ifm. opførslen af skure, er der visse overvejelser, man bør gøre sig. Det er vigtigt at gøre sig bevidst om, hvad skuret skal bruges til, og hvad det skal kunne rumme. Disse overvejelser påvirker både skurets placering og design, hvilket bør gennemtænkes fra starten.

Sæt pris på fordelene

Som drift kan man inspirere og rådgive afdelingsbestyrelserne til at tænke i bæredygtige løsninger, og man kan præsentere dem for de mange succeshistorier, der eksisterer på tværs af KAB-Fællesskabet. Det er dog i sidste ende bestyrelserne, der træffer beslutningerne, og her er det ofte økonomien, der vejer tungest. Netop de økonomiske udfordringer er en af de største barrierer for implementeringen af grønne løsninger – det var en pointe, mange kunne tilslutte sig på Strategisk Driftsseminar. I en tid der er præget af energikrise og inflation, kan det som bestyrelse være svært at prioritere de grønne løsninger. For at overkomme denne barriere, er det vigtigt at se løsningerne i et større perspektiv. Som Michael Glenvad kunne pointere, så har afdelingerne ikke kun fået et almindeligt affaldsskur fra NÆSTE, men også et rum, der danner rammen for sociale aktiviteter. Dertil har skurene efterfølgende bidraget til driftsbesparelser og øget afdelingernes affaldssortering. Prisen bør derfor vejes op imod de økonomiske, sociale og klimamæssige fordele i hele skurets levetid.

Seneste nyt

Andre læste også