DemokratiNyt fra bestyrelsenPå seminar med KAB's bestyrelse

På seminar med KAB’s bestyrelse

Bestyrelsen startede det nye år med at debattere KAB’s fremtid på seminar i weekenden den 20. og 21. januar 2023

Logo for Nyt fra bestyrelsen

Hør artiklen – oplæst af Anette Hertz – 3:29

Skrevet af Anette Hertz.
Det var et tæt pakket program, KAB’s bestyrelse mødte ind til i januar. Og helt som forventet fyldte digitalisering en del.

KABnyt har tidligere fortalt om projektet ’Lad det GRO – i skyen’, som er KAB’s digitale strategi. Den skal føre frem til nye, digitale værktøjer, skræddersyet til behovet hos KAB-Fællesskabets boligorganisationer. Målet er at udvikle systemer til at samle, bearbejde og anvende data til glæde for både miljøet, klimaet og beboernes økonomi.

Værdi skabes med data

’Lad det GRO – i skyen’ er en af de største – om end ikke den største – satsning i KAB’s historie. Der er simpelthen tale om en forening af KAB’s forretnings-, bæredygtigheds- og digitaliseringsstrategi.

Alle ejendomme i hele KAB-Fællesskabet er kortlagt i forhold til forventet behov og budget for renoveringer. Det er de i langtidsplanerne. De data ligger i administrationssystemet – og kan bruges til at planlægge både fælles indkøb og projekter, som fx at udskifte døre på tværs af boligafdelinger.

Det kræver dog systemer, der kan trække de data – og at de så også bliver brugt intelligent.

Det er bare noget af det, Lad det GRO – i skyen handler om. Det kræver sin organisation at nå dertil, og bestyrelsen fik en kort orientering om projektets fremdrift og tidsplan.

Læs også interviewet med Adam Jacobsen, som står i spidsen for ”transformationen”.

Roller og ansvar i beboerdemokratiet

Næste punkt på dagsordenen var en drøftelse af, hvordan KAB bedst støtter beboerdemokratiet. Kort sagt handlede det om fordelingen af roller og ansvar mellem organisationsbestyrelserne og afdelingsbestyrelserne – og hvordan KAB med stærke kurser kan bakke op.

Bestyrelsen tog i den forbindelse også godt imod et nyt værktøj, nemlig et årshjul som på enkel og overskuelig vis giver overblik over organisationsbestyrelsernes og afdelingsbestyrelsernes opgaver. Næste skridt er at finpudse og præsentere årshjulet for bestyrelserne.

KAB har gennem 100 år læst samfundsudviklingen
og grebet de muligheder, der bød sig,
for at løfte og udvikle den almene sektor

KAB’s fremtid

Bestyrelsen startede her med en kort gennemgang af KAB’s mere end 100 års historie. Har du lyst til at dykke lidt ned i den, kan du gøre det her: https://www.kab-bolig.dk/100

På seminaret blev 100 års-historien brugt som afsæt til en debat om, hvor KAB skal fokusere de kommende år. Og her var bestyrelsen ikke i tvivl – fokus skal være på fortsat at yde den gode service. Hvordan det skal tilrettelægges, er et af årets temaer for bestyrelsen.

Næste møde i KAB’s bestyrelse er den 21. marts 2023.

Seneste nyt

Andre læste også