DemokratiNyt fra bestyrelsenOptakt til formandsskifte i KAB

Optakt til formandsskifte i KAB

KAB’s nuværende formand fratræder posten på repræsentantskabsmødet i maj. En enig bestyrelse indstiller næstformand Sophus Vørsing som ny formand

John Olsen, KAB´s formand siden 2017, har meddelt bestyrelsen, at han ikke genopstiller som formand til repræsentantskabsmødet den 24. maj 2023. En enig bestyrelse har besluttet at indstille nuværende næstformand, Sophus Vørsing, som bestyrelsens kandidat til posten som formand for KAB’s bestyrelse.

25 år i bestyrelsen

John Olsen

Beslutningen om at stoppe som formand har ikke været let, forklarer John Olsen:

”KAB og arbejdet i bestyrelsen har været en stor del af mit liv de sidste 25 år, men tiden er kommet til, at jeg skal bruge mine kræfter andet sted. Jeg ser tilbage på en fantastisk udvikling og er stolt over det sted KAB og KAB-Fællesskabet befinder sig i dag. Derfor er jeg også tryg ved at give stafetten videre.”

John Olsens indsats i bestyrelsesarbejdet har været påskønnet.
”Jeg vil på hele bestyrelsens vegne sige tak til John for 25 gode år i KAB’s bestyrelse, herunder de sidste 6 år som formand. Tak for indsatsen i beboerdemokratiet og for at gå i dialog og være med til at opbygge vores stærke fællesskab,” understreger bestyrelsesmedlem Anette Fogh, der har været mangeårig bestyrelseskollega med John Olsen.

Fokus på service, drift og fællesskab

Sophus Vørsing

Nuværende næstformand Sophus Vørsing stiller op som kandidat til formandsposten og har planer om, hvordan opgaven kan gribes an.

”Den positive udvikling i KAB skal videreføres. Vi skal fortsat have fokus på den gode kundeservice – både overfor bestyrelserne, beboerne og de boligsøgende. Og så skal vi sikre, at den igangværende digitale transformation af KAB-Fællesskabet – med en stor satsning på mere effektiv og bæredygtig bygningsdrift og byggeri – kommer sikkert i havn. Her har vi som KAB´s bestyrelse et meget stort ansvar,” forklarer han og understreger:

”Det vil det være mig en stor ære at tage stafetten videre som formand og sammen med den øvrige bestyrelse sikre, at KAB vedbliver med at være værdiskabende for både de store og de mindre boligorganisationer i fællesskabet.”

Blå bog: Sophus Vørsing

Sophus Vørsing
58 år
Bor i Bøgehegnet I, Greve

Næstformand for KAB’s bestyrelse siden 2017 (6 år)
Medlem af KAB’s bestyrelse siden 1998 (25 år)
Medlem af KAB’s Økonomiudvalg og Forvaltningsudvalg
Formand for Sydkystens Boligselskab

Formand for Greve Fjernvarme
Medlem af repræsentantskabet i Forenet Kredit
Bestyrelsesmedlem i Confirm A/S
Bestyrelsesmedlem for Dansk Vietnamesisk Forening

Seneste nyt

Andre læste også