DemokratiNyt fra bestyrelsenNyt fra KAB’s bestyrelse

Nyt fra KAB’s bestyrelse

Om budget, repræsentantskabsmødet den 17. november - og temadrøftelse om energikrise og stigende inflation

Skrevet af Anette Hertz.
KAB’s bestyrelse mødtes den 4. oktober til årets andet sidste bestyrelsesmøde. Som altid var der en afrapportering af, hvordan KAB’s økonomi har det – og ikke mindst blev forslag til budget 2023 behandlet.

Forslag til budget 2023 blev godkendt. Det bliver forelagt repræsentantskabet midt i november sammen med forslag blandt andet til ændring af takster og ydelser.

I forbindelse med repræsentantskabsmødet vil der også være valg til bestyrelsens bredt sammensatte udvalg – nemlig Trivsels- og boligsocialt udvalg, Bæredygtighedsudvalget, Byggeri- og teknikudvalget samt Forvaltningsudvalget.

Næste punkt på mødet var planlægning af bestyrelsesseminar midt i januar, hvor bestyrelsens skal behandle et oplæg til strategifortælling, som skal skabe en klar og tydelig kommunikation om KAB’s strategiske ramme Lad det GRO.

Endelig blev bestyrelsen orienteret om status på den proces, der er sat i gang vedrørende eventuel stiftelse af ny boligorganisation som – hvis alt falder på plads – kan erhverve tre af Frederiksberg Boligfonds ejendomme.

Energikrise og stigende inflation

Bestyrelsen blev orienteret om de tiltag, KAB enten har sat i gang eller har på vej, som baggrund for drøftelsen.

KAB følger udviklingen i antallet af rykkere – og selv om det ikke ser alarmerende ud, stiger antallet, og bekymringen er, at der er en vis forsinkelse på, hvornår beboere i KAB-Fællesskabet ikke længere kan betale deres husleje.

Regeringens vinterpakke indeholder mulighed for at udskyde en del af den ekstra varmeregning – og KAB vil i samarbejde med boligorganisationerne søge på afdelingernes vegne, hvor det er relevant.

Udsættelser har ikke bare store menneskelige omkostninger. Det koster også den enkelte boligafdeling dyrt. KAB arbejder intenst på interessevaretagelse, ligesom der vil blive udarbejdet informationsmateriale, som de enkelte boligorganisationer kan vælge at dele ud til beboerne.

På KAB-bolig.dk kan beboerne i KAB-Fællesskabet i øvrigt finde gode spareråd. Hjemmesiden bliver løbende opdateret.

KAB arbejder også intenst på at kunne tilbyde beboere i KAB-Fællesskabet økonomisk rådgivning i partnerskab med Settlementet og vil melde muligheden ud, så snart aftalen er på plads.

Endelig bakkede bestyrelsen op om, at der arbejdes med pilotprojekter som Skarp varmekurve. Det indebærer blandt andet at sikre, at forældede varmepumper bliver skiftet – og at det vand, man sender ind i varmesystemet, ikke er varmere end nødvendigt.

Næste møde i KAB’s bestyrelse er den 12. december 2022.

Valgmøde

Overvejer du at blive medlem af et af de bredt sammensætte bestyrelsesudvalg? Vil du vide mere om, hvem der kan deltage, og hvorfor du skal stille op?

Læs mere om valgmøde her

Seneste nyt

Andre læste også