DemokratiNyt fra bestyrelsenNyt fra KAB’s bestyrelse

Nyt fra KAB’s bestyrelse

Bestyrelsen gjorde status over 2022. Efter et historisk svært år spirer en forsigtig optimisme

Nyt fra bestyrelsen

KAB’s bestyrelse mødtes den 21. marts 2023, hvor økonomi og udsættelser var blandt de interessante punkter på dagsordenen.

2022 har været et historisk svært år set med økonomiske briller. Inflation, nedgang i byggeaktiviteten, energikrise og rentestigninger. Set i det lys kunne bestyrelsen betragte årets beskedne positive resultat på 0,1 mio. kr. som ganske positivt.

Årsregnskabet bidrager dermed positivt til egenkapitalen, der samlet udgør 212 mio. kr. Regnskabet blev godkendt uden revisoranmærkninger og fremlægges til endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet den 24. maj 2023.

KAB’s revisor var til stede på mødet. Det var en god anledning for bestyrelsen til at få en dialog med revisoren, der kunne fortælle om risici i ejendomsbranchen og dermed også for KAB fx cyberangreb. Den samlede vurdering fra revisor er, at KAB står et godt og fornuftigt sted i det samlede risikobillede.

Hårdt år for investeringsforeninger

Den økonomiske situation er også årsag til, at investeringsforeningerne har haft et hårdt år. Årets resultat for KAB-Fællesskabets investeringsforeninger lyder på et negativt afkast på minus 10,55 %. Det er dog en smule bedre end sammenlignelige foreninger, der landede på minus 12,24 %. Der er i KAB såvel som generelt i samfundet en forsigtig optimisme, hvad angår den økonomiske udvikling i 2023, hvor afkastet på nuværende tidspunkt forventes at ligge på cirka 3%.

Status ved udgangen af 2022 er, at de investerede midler i KAB-Fællesskabet udgjorde 4,9 mia. kr.

Mindre stigning i udsættelser

Den svære økonomiske situation har givet næring til en bekymring for udviklingen i antallet af udsættelser. Bestyrelsen har haft ekstra bevågenhed på området og fik på mødet en status.
Tallene for 2022 viser, at antallet af udsættelser er steget med 6,62 % fra 151 udsættelser i 2021 til 161 udsættelser i 2022.

Trods alt en mindre stigning, hvilket yderligere understreges når antallet af udsættelser sættes i relation til administrerede lejemålsenheder, her er der tale om en stigning fra 0,21% til 0,22%.
KAB vil dog fortsat følge tallene tæt og følge op med tilbud om økonomisk rådgivning i det omfang, det er muligt, som fx via samarbejdet med Settlementet

Seneste nyt

Andre læste også